Bài toán rút gọn biểu thức trong chương trình Toán lớp 9 được phân thành các dạng dựa vào những bài toán phụ kèm theo.

Bạn đang xem: Cách rút gọn biểu thức lớp 9

Tổng hợp lại có các dạng cơ bản sau:

– Tính giá chỉ trị biểu thức khi đến giá trị của ẩn;

– search điều kiện của biến để biểu thức lớn hơn (nhỏ hơn) một số nào đó;

– Tìm giá trị của biến để biểu thức có mức giá trị nguyên;

– Tìm giá chỉ trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức,…

Do vậy, ta phải áp dụng những phương pháp tương ứng, phù hợp hợp cho từng dạng toán.

Dưới đây là bài tập những dạng toán rút gọn biểu thức – Đại số 9.

Dạng 1. Rút gọn biểu thức

*

Dạng 2. Rút gọn biểu thức – tính giá trị của biểu thức khi mang lại giá trị của ẩn

Các bước thực hiện:

– Rút gọn, chú ý điều kiện của biểu thức

– Rút gọn giá chỉ trị của biến nếu cần

– thế vào biểu thức rút gọn

*

Dạng 3. Rút gọn biểu thức – tìm x để biểu thức rút gọn đạt giá bán trị nguyên

– Rút gọn biểu thức

– Lấy tử phân chia cho mẫu bóc biểu thức thành tổng của một số nguyên và một biểu thức có tử là một số nguyên

– vào biểu thức mới tạo thành, ta cho mẫu là các ước nguyên của tử để suy ra x.

*

Dạng 4. Rút gọn biểu thức – tìm kiếm x để biểu thức thỏa bằng hoặc lớn hơn (nhỏ hơn) một số mang lại trước

– Rút gọn

– mang lại biểu thức rút gọn thỏa điều kiện ta được phương trình hoặc bất phương trình, chăm chú điều kiện của ẩn trong bài bác toán.

*

Dạng 5. Rút gọn biểu thức – tìm x để biểu thức đạt giá trị lớn nhất (GTLN), giá chỉ trị nhỏ nhất (GTNN)

– Rút gọn

– Biến đổi biểu thức (BT) về dạng:

+ Số ko âm + hằng số ⇒GTNN.

VD: A2 + m ≥ m. Lúc đó GTNN của biểu thức bằng m xảy ra khi cùng chỉ khi A = 0.

+ Hằng số – số không âm ⇒GTLN.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Vật Lý 8 Ngắn Nhất, Giải Vở Bt Vật Lý 8

VD: M – A2 ≤ M. Lúc đó GTLN của biểu thức bằng M xảy ra khi với chỉ khi A = 0.

+ Sử dụng bất đẳng thức Cô-si: mang đến hai số dương a với b, ta có: