Trả lời thắc mắc 1 bài xích 7 trang 69 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài bác 7 trang 69 SGK Toán 7 Tập 1. Hàm số y = f(x) được cho bằng bảng sau :

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 2 bài bác 7 trang 70 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài bác 7 trang 70 SGK Toán 7 Tập 1. Mang đến hàm số y = 2x

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 3 bài 7 trang 70 SGK toán 7 tập 1

Từ xác minh trên, để vẽ đồ dùng thị của hàm số y = ax (a≠0) ta cần phải biết mấy điểm thuộc thiết bị thị ?

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 4 bài bác 7 trang 70 SGK toán 7 tập 1

Trả lời câu hỏi 4 bài xích 7 trang 70 sách giáo khoa toán 7 tập 1.Xét hàm số y = 0,5x a) Hãy tìm một điểm A khác điểm nơi bắt đầu O thuộc thứ thị của hàm số trên...

Bạn đang xem: Cách vẽ đồ thị hàm số lớp 7

Xem lời giải


bài 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài bác 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy thiết bị thị của các hàm số:

Xem giải mã


bài 40 trang 71 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Đồ thị của hàm số y = ax nằm tại vị trí những góc phần tứ nào của mặt phẳng toạ độ Oxy, nếu:

Xem lời giải


bài bác 41 trang 72 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài bác 41 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Các điểm nào dưới đây thuộc đồ dùng thị hàm số y = -3x.

Xem lời giải


bài bác 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài xích 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Đường trực tiếp OA trong hình 26 là đồ dùng thị của hàm số y = ax.a)Hãy xác minh hệ số a.

Xem giải mã


bài bác 43 trang 72 sgk toán 7 tập 1

Giải bài xích 43 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Qua vật dụng thị, em hãy mang lại biết:a)Thời gian vận động của fan đi bộ, của bạn đi xe đạp.

Xem giải mã


bài xích 44 trang 73 SGK Toán 7 tập 1

Vẽ trang bị thị của hàm số y =f(x) = -0,5x. Bằng đồ thị hãy tìm:

Xem giải mã


bài xích 45 trang 73 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài xích 45 trang 73 SGK Toán 7 tập 1. Nhì cạnh của hình chữ nhật bao gồm độ lâu năm là 3m cùng x (m).

Xem thêm: Bài Văn Tả Ngôi Trường Em Đang Học Lớp 6, Tả Ngôi Trường Của Em Lớp 6

Xem giải thuật


bài bác 46 trang 73 sgk toán 7 tập 1

Xem đồ thị hãy cho thấy 2 in (in – sơ), 3 in (in – sơ), bằng khoảng chừng bao nhiêu xen ti mét?

Xem lời giải


bài bác 47 trang 74 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài xích 47 trang 74 SGK Toán 7 tập 1. Đường thẳng OA trên hình 29 là vật thị của hàm số y = ax. Thông số a bằng bao nhiêu?

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài xích 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài bác 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài bác 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài bác 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài bác 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép firmitebg.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.