1. Góc giữa hai tuyến đường thẳng là gì?

Hai đường thẳng trong không khí có 4 địa điểm tương đối: giảm nhau, song song, trùng nhau và chéo nhau.

Bạn đang xem: Cách xác định góc giữa 2 đường thẳng

- trong trường hợp 2 con đường thẳng tuy nhiên song hoặc trùng nhau thì góc của chúng bằng 0°.

- trong trường phù hợp 2 mặt đường thẳng giảm nhau sẽ tạo nên thành 2 cặp góc đối đỉnh (4 góc). Ta chọn góc không tù là góc giữa hai tuyến đường thẳng.

*

 Trong trường vừa lòng 2 con đường thẳng chéo nhau. Ta lựa chọn 1 điểm ngẫu nhiên trong không gian. Tiếp đến dựng theo lần lượt 2 đường thẳng tuy nhiên song với hai tuyến phố thẳng vẫn cho. Hai đường thẳng bắt đầu này giảm nhau. Và góc của chúng đó là góc giữa 2 con đường thẳng sẽ cho. Chú ý việc lựa chọn điểm không ảnh hưởng tới số đo của góc.

*

2. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng a với b

- phương pháp 1: Cho hai tuyến đường thẳng chéo nhau a và b. Từ 1 điểm trê tuyến phố thẳng a, ta kẻ a’ tuy vậy song cùng với b thì góc thân a với b là góc nhọn giữa a’ cùng b.

*

- bí quyết 2: Cho hai đường thẳng a và b chéo cánh nhau, từ bỏ điểm I bất kỳ ta kẻ a’ // a, b’// b thì góc thân a’ và b’ cũng chính là góc thân a với b.

*

3. Phương pháp tính góc giữa hai tuyến phố thẳng

α là góc giữa hai tuyến phố thẳng a, b

– trường hợp α ≤ 90º thì kết luận góc thân a cùng b là α

– trường hợp α > 90º thì tóm lại góc giữa a cùng b là 180º - α

Cách 1: Ta dựng tam giác cất góc và thực hiện định lí hàm số sin, cosin trong tam giác để tính.

Xem thêm: Vân Navy Kiều Linh Phù Thủy ' Mới Của 5S Online, Ngắm 'Phù Thủy' Mới Của 5S Online

*
*

Cách 2: Ứng dụng tích vô hướng để tính góc giữa a với b

Trong không gian Oxyz đến 2 đường thẳng a với b. Mang sử véctơ u1, u2 lần lượt là 2 vectơ chỉ phương của hai tuyến phố thẳng đó.

Để tính góc của 2 con đường thẳng trong không gian Oxyz, chúng ta so sánh góc của chúng với 2 vectơ chỉ phương của chúng. Ta có thể dễ dàng thấy góc thân 2 mặt đường thẳng bằng hoặc bù so cùng với góc giữa hai vectơ chỉ phương. Vì vậy nếu gọi φ là góc giữa 2 đường thẳng. Thì ta có công thức tính giữa hai tuyến phố thẳng như sau: