Nhận xét : Phân lớp 3 chiều thuộc lớp M còn trống tuy nhiên vì tiếp theo mức năng lượng 3d là mức tích điện 4s yêu cầu electron sau cùng chiếm phân lớp 4s.

Bạn đang xem: Cấu hình e của kali


Hãy chọn câu tuyên bố đúng :

a) 1s22s2sp3là thông số kỹ thuật electron nguyên tử của

A. B. B. C. C. N. D. O.

b) 1s22s22p63s23p2là cấu hình electron nguyên tử của

A. Na. B. Al. C. Si. D. Cl.

c) 1s2s22p63s23p64s2là cấu hình electron nguyên tử của

A.Cl B. Ar. C. K. D. Ca.v


Hãy viết thông số kỹ thuật electron của neon (Ne), Z = 10 cùng agon (Ar), Z = 18. Hãy cho thấy số electron phần ngoài cùng của nhì nguyên tử bên trên và điểm sáng về tính chất hoá học của chúng.


Trong nguyên tử, ngơi nghỉ trạng thái cơ bản, các electron được phân bố trên 4 lớp, lớp quyết định tính chất kim loại, phi kim xuất xắc khí thảng hoặc là


Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử :

hiđro (H), Z = 1 ; liti (Li), Z = 3 ; natri (Na), Z = 11.

Cho dìm xét về số electron thuộc phần bên ngoài cùng của các nguyên tử trên.


Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử :

hiđro (H), Z = 1 ; liti (Li), Z = 3 ; natri (Na), Z = 11.

Cho thừa nhận xét về số electron thuộc phần bên ngoài cùng của các nguyên tử trên.


Hãy viết cấu hình electron của những nguyên tử :

oxi (O), Z = 8 ; flo (F), Z = 9 ; nitơ (N), Z = 7.

Hãy dìm xét về số electron thuộc phần ngoài cùng của các nguyên tử trên. Các nguyên tố tương ứng thuộc một số loại nguyên tố gì (s, p. Hay d) ? kim loại hay phi kim ?


Hãy viết thông số kỹ thuật electron của những nguyên tử gồm Z = 3 cho Z = 10 cùng nhận xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố trong dãy đó.


Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử :

Liti (Li), Z = 3 ; Beri (Be), Z = 4 ; Nhôm (Al), Z = 13

Hãy thừa nhận xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của những nguyên tử trên. Các nguyên tố tương ứng thuộc một số loại nguyên tố gì (s, p. Hay d) ? kim loại hay phi kim ?


Hãy viết kí hiệu của toàn bộ các phân lớp trực thuộc 4 lớp đầu K, L, M, N.

Hãy viết kí hiệu của những phân lớp kia theo lắp thêm tự tăng dần của những mức năng lượng.

Cho dìm xét vể trang bị tự những mức năng lượng.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Lớp 10 Môn Lý Có Đáp Án Năm Học 2020, 10 Đề Thi Thử Học Kì 1 Môn Vật Lý Lớp 10 Năm 2020


Hãy cho biết nguyên tắc phân bố các electron trên các lớp với phân lớp (khi nguyên tử sinh hoạt trạng thái cơ bản).


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam