Hóa học, một nhánh của kỹ thuật tự nhiên, là ngành nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, cùng sự biến đổi của vật chất.Hóa học nói về các nguyên tố, hòa hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra trong số những thành phần đó.Hóa học đôi khi được call là "khoa học tập trung tâm" vì chưng nó là ước nối những ngành khoa học thoải mái và tự nhiên khác như thứ lý học, địa hóa học học cùng sinh học.

Lớp 11 - Năm máy hai ở cấp cho trung học phổ thông, gần mang lại năm cuối cấp bắt buộc học tập là nhiệm vụ đặc trưng nhất. Nghe các đến kim chỉ nan sau này rồi học đại học. Ôi nhiều khi thật là sợ, sợ hãi nhưng những em hãy tự tin và tìm dần dần điều mà mình thích là trong tương lai nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng vừa lòng mã giảm giá