- Chất khử hay tác nhân khử là mộtnguyên tố hóa họchay một hợp chất trong các phản ứngoxy hóa khửthể hiện đặc tính có khả năng khử một chất khác. Để thực hiện điều đó nó trở thành chất bị oxy hóa, và do thế nó là chất mang đến điện tử vào phản ứng oxy hóa khử. Chất khử đồng thời cũng là chẩt bị oxy hóa.

Bạn đang xem: Chất õi hóa là gì

- Hay nói theo một cách khác là:Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử.

- Dấu hiệu nhận biêt:

+ Sau phản ứng, số oxi hoá của chất khử tăng.

+ Chất khử gồm chứa nguyên tố chưa đạt đến mức oxi hoá cao nhất.

Chú ý:Nguyên tố ở nhóm XA bao gồm số oxi hoá cao nhất là +X.

Chất oxy hóa là gì?

- Mộtchất oxy hóa(haytác nhân oxy hóa) là: Mộthợp chất hóa họccó khả năng chuyển giao những nguyên tửôxyhoặc một chất thu những điện tử trong mộtphản ứng lão hóa khử.

Hay có thể nói là:Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa.

- Định nghĩa bên trên là để áp dụng mang lại những gì nhưng mà phần lớn mọi người giỏi được đọc về nó. Nó cũng là nghĩa nhưng phần lớn cácnhà hóa họchay sử dụng. Trong cả hai trường hợp, chất ô xi hóa bịkhửtrong phản ứng hóa học.

- Dấu hiệu:

+ Sau phản ứng, số oxi hoá của chất oxi hoá giảm.

+ Chất oxi hoá bao gồm chứa nguyên tố gồm mức oxi hoá chưa phải thấp nhất.

Chú ý:Kim loại tất cả số oxi hoá thấp nhất là 0, phi kim thuộc nhóm xA thì số oxi hoá thấp nhất là (x - 8).

trong phản ứng của oxi với chất khác, bản thân oxi cũng là chất oxi hóa.

Ví dụ:

*
Chất khử cùng chất lão hóa là gì" width="154">

- H2là chất khử vì là chất chiếm oxi.

- O2là chất oxi hóa vì là chất nhường oxi, bản thân oxi cũng là chất oxi hóa.

Cùng Top lời giải search hiểu thêm về phản ứng oxi hóa khử nhé:

Phản ứng oxi hóa khử là gì

* Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hoá học vào đó bao gồm sự chuyển e giữa các chất phản ứng.

- Điều kiện của phản ứngoxi hóa - khử là phải tất cả sự tham gia đồng thời của chất khử và chất oxi hóa. Chất khử cùng chất oxi hóa phải đủ mạnh.

- Dấu hiệu nhận biết:Phản ứng có sự cố kỉnh đổi số lão hóa của một số nguyên tố.

*
Chất khử với chất thoái hóa là gì(ảnh 2)" width="617">

* Phản ứng oxi hoá - khử được chia thành nhiều loại không giống nhau:

- Phản ứng lão hóa - khử thông thường: chất khử cùng chất oxi hóa ở 2 phân tử chất khác nhau.

C + 4HNO3đặc →CO2+ 4NO2+ 2H2O

Cu + 2H2SO4đặc→CuSO4+ SO2+ 2H2O

- Phản ứng thoái hóa - khử nội phân tử:chất khử và chất thoái hóa thuộc thuộc 1 phân tử nhưng ở 2 nguyên tử khác nhau (thường gặp là phản ứng nhiệt phân).

AgNO3→Ag + NO2+ O2

Cu(NO3)2→CuO + NO2+ O2

- Phản ứng tự oxi hóa - khử, chất khử đồng thời cũng là chất thoái hóa (chất khử với chất oxi hoá thuộc về thuộc một nguyên tố trong một phân tử chất).

Xem thêm: Các Bước Tạo Cơ Sở Dữ Liệu Trong Access 2016, Cách Tạo Bảng Trong Access

Cl2+ 2NaOH→NaCl + NaClO + H2O

2NO2+ 2NaOH→NaNO2+ NaNO3+ H2O

4KClO3→3KClO4+ KCl

Ý nghĩa của phản ứng oxi hóa - khử vào thực tiễn


- trong đời sống: Sự cháy của xăng dầu trong những động cơ đốt trong, sự cháy của than, củi, các quy trình điện phân, các phản ứng xảy ra vào pin, ắc quytrong sản xuất: Các quy trình sản xuất hóa học như: luyện gang, thép, luyện nhôm, sản xuất các hóa chất cơ bản như xút, axit clohidri, axit nitric, sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dược phẩm, ...

Một số phản ứng oxy hóa khử thường gặp trong đời sống:

– Đốt cháy nhiên liệu :

+ Đốt than : C+O2→CO2

+ Đốt khí tự nhiên : CH4 + 2O2→CO2 + 2H2O

+ Đốt gaz (bếp gaz, bật lửa gaz) : 2C4H10+13O2→8CO2+10H2O

Sự hô hấp, sự quang hợp, sự han gỉ, sự thối rữa, sự nổ,…