Ø nhấn xét: lipit bao gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit, … nói bình thường lipit thuộc một số loại phức tạp, chúng ta không học tập kĩ sống THPT

→ việc đề ra xuất hiện Câu 26y là hơi cạnh tranh hiểu? đúng hơn cần hỏi về CHẤT BÉO!

Tham khảo kỹ năng SGK ⇒ các đặc thù không đúng cho lipit bao gồm ý:

(2): vày TH chất phệ no thì bắt buộc phản ứng được với Br2

(7): chức COO este không phản ứng được cùng với KIM LOẠI KIỀM

(các bạn đừng nhầm và sai sang dung dịch kiềm nhé!)

(8): gốc rượu ở đó là glixerol, sẵn no phải không + H2 được

Theo đó, chọn lời giải D.

Bạn đang xem: Cho các tính chất sau


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho những chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số hóa học phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường thiên nhiên kiềm, sinh sản dung dịch blue color lam là


A. 1.


B. 3.


C. 2


D. 4.


Câu 2:


Cho những chất: etyl axetat, anilin, ancol (rượu) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol (rượu) benzylic, p-crezol. Trong những chất này, số chất tính năng được với dung dịch NaOH là


A. 3.


B.4


C. 5


D.6


Câu 3:


Cho các chất sau: CH3COONH4, CH3COOH3NCH3, C2H5NH2, H2NCH2COOC2H5. Số chất trong dãy vừa chức năng được với NaOH và vừa công dụng được cùng với HCl trong dung dịch là:


A. 2.


B. 3.


C. 1.


D.4


Câu 4:


Cho sơ đồ phản ứng:

X, Y, Z, T lần lượt là


A. (NH4)2CO3, NH4HCO3, CO2, NH3


B.(NH2)2CO, (NH4)2CO3, CO2, NH3


C.(NH4)2CO3, (NH2)2CO, CO2, NH3


D.(NH2)2CO, NH4HCO3, CO2, NH3


Câu 5:


Phát biểu nào dưới đây đúng?


A. dung dịch benzylamin vào nước làm cho quỳ tím hóa xanh.


B.Thủy phân vinyl axetat thu được ancol.


C. Ứng dụng của axit glutamic sử dụng làm mì chính.


D.Tripanmitin là hóa học lỏng ở đk thường.


Câu 6:


Cho sơ thứ phản ứng sau:

toluen →1:1+Cl2,to  X →+NaOH, to Y →+CuO,to Z →+ dd AgNO3/NH3 T

Biết X, Y, Z, T là các hợp hóa học hữu cơ và là những thành phầm chính. Công thức cấu trúc đúng tốt nhất của T là chất nào sau đây?


A. C6H5-COOH.


B.CH3-C6H4-COONH4.


C.C6H5-COONH4.


D.p-HOOC-C6H4-COONH4.


Bình luận


comment
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại firmitebg.com


*

liên kết
tin tức firmitebg.com
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


firmitebg.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


firmitebg.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Chứng Minh Tế Bào Là Đơn Vị Chức Năng Của Cơ Thể ? Chứng Minh Tế Bào Là Đơn Vị Chức Năng Của Cơ Thể


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email chúng ta đăng ký để đưa lại mật khẩu đăng nhập
lấy lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


firmitebg.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn phấn kích để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
firmitebg.com