Cho hình chóp S.ABC. Call M, N lần lượt là trung điểm của SA với BC. P là vấn đề nằm bên trên cạnh AB làm thế nào để cho APAB=13. Call Q là giao điểm của SC với mặt phẳng (MNP). Tính SQSC


Cho hình chóp đa số S.ABCD tất cả độ nhiều năm cạnh đáy bằng a. Gọi G là giữa trung tâm tam giác SAC. Phương diện phẳng chứa AB và đi qua G cắt các cạnh, SC SD theo lần lượt tại M cùng N. Biết mặt bên của hình chóp tạo thành với đáy một góc bởi 600. Thể tích khối chóp S. ABMN bằng


Cho hình chóp SABCD tất cả đáy ABCD là hình chữ nhật cùng với AB = a2và SA=SB=SC=SD=2a. Call K là hình chiếu vuông góc của B trên AC, H là hình chiếu vuông góc của K trên SA. Tính cosin góc giữa mặt đường thẳng SB với mặt phẳng (BKH).

Bạn đang xem: Cho hình chóp


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình thang cân, SA = 2a và SA vuông góc với mặt dưới (ABCD). Biết AD = 2a, AB = BC = CD = a. Diện tích S của mặt mong ngoại tiếp hình chóp S.ABCD bằng bao nhiêu?


Cho tứ diện phần lớn ABCD cạnh a. Gọi M là trung điểm của C (như hình vẽ). Tính cosin của góc sinh sản bởi hai đường thẳng AC với BM.


Cho hình nón đỉnh S, đáy là mặt đường tròn (0; 5). Một khía cạnh phẳng trải qua đỉnh của hình nón cắt đường tròn đáy tại nhị điểm A cùng B làm thế nào cho SA = AB = 8. Tính khoảng cách từ O mang đến (SAB).


Cho hình chóp S. ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 1. Bên cạnh SA vuông góc với khía cạnh phẳng ABCD và SC = 5. Tính thể tích khối chóp S. ABCD


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Mặt mặt SAB là tam giác những và phía trong mặt phẳng vuông góc cùng với đáy. Call T là trung ương mặt mong ngoại tiếp hình chóp S. ABCD. Hỏi góc giữa hai tuyến đường thẳng TB với BD nằm trong vòng nào dưới đây


Cho hình chóp tam giác S.ABC biết AB=3, BC=4, CA=5. Tính thể tích khối chóp SABC biết các mặt bên của hình chóp đầy đủ tạo với dưới mặt đáy một góc 300.


Cho hình chóp S.ABC gồm đáy ABC là tam giác vuông tại A và bao gồm AB=4cm. Tam giác SAB những và năm trong khía cạnh phẳng vuông góc cùng với (ABC). Lấy M nằm trong SC sao cho CM=2MS. Khoảng cách giữa hai đường AC cùng BM là


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là 1 trong tứ giác (AB không tuy nhiên song CD). Hotline N là trung điểm của SD, M là trung điểm nằm tại cạnh SB sao để cho SM = 2MB, O là giao điểm của AC với BD. Cặp mặt đường thẳng nào dưới đây cắt nhau.

Xem thêm: Unit 1 Lớp 8 Skills 2 Unit 1: Leisure Activities, Unit 1 Lớp 8: Skills 2


Cho tứ diện đều ABCD gồm độ nhiều năm cạnh bởi 1. Call M, N là nhì điểm thuộc những cạnh AB, AC sao cho mặt phẳng (DMN) vuông góc với phương diện phẳng (ABC). Đặt AM = x; AN = y. Kiếm tìm x,y để diện tích s toàn phần của tứ diện DAMN nhỏ nhất.


Cho đa diện H biết rằng mỗi khía cạnh của H những là phần đa đa giác có số cạnh lẻ cùng tồn tại ít nhất một mặt có số cạnh không giống với các mặt còn lại. Hỏi xác định nào đúng trong các xác minh sau?


Cho hình chóp S.ABC tất cả đáy ABC là tam giác vuông cân nặng tại B. AB = BC = a3, góc SAB = SCB = 900 và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng a2. Thể tích khối mong ngoại tiếp hình chóp S.ABC là


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình bình hành, E là trung điểm của SA, F, G thứu tự là các điểm trực thuộc cạnh BC, CD (CF :


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam