tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

cho tam giác abc có góc a=90 độ,trên cạnh bc lấy điểm e sao để cho be=ba.tia phân giác của góc bcắt ac ở d

a,so sánh độ lâu năm davà de

b, tính số đo góc bed


*

A B E C 1 2

Giải:a) Xét (Delta ABD,Delta EBD) có:(AB=BEleft(gt ight))

(widehatB_1=widehatB_2left(=frac12widehatB ight))

(BD): cạnh chung

(RightarrowDelta ABD=Delta EBDleft(c-g-c ight))

(Rightarrow DA=DE) ( cạnh t/ứng )

b) bởi (Delta ABD=Delta EBD)

(RightarrowwidehatA=widehatBED)

Mà (widehatA=90^oRightarrowwidehatBED=90^o)

Vậy a) da = DE

b) (widehatBED=90^o)


*

cho tam giác ABC có góc A=90 độ, trên cạnh BC mang điểm E làm thế nào cho BE=BA. Trên tia phân giác của góc B giảm AC sinh hoạt D

a)so sánh những độ dài DA với DE

b)tính số đo góc BED


a) Xét tam giác ABD với tam giác EBD có:

+ ^ABD = ^EBD (do BD là phân giác ^B).

Bạn đang xem: Cho tam giác abc có a 90 độ

+ BD chung.

+ AB = BE (gt).

=> Tam giác ABD = Tam giác EBD (c - g - c).

=> domain authority = DE (2 cạnh tương ứng).

b) Tam giác ABD = Tam giác EBD (cmt).

=> ^BAD = ^BED (2 góc tương ứng).

Mà ^BAD = 90o (gt).

=> ^BED = 90o.


Cho tam giác ABC bao gồm góc BAC=90 độ.Trên cạnh BC rước điểm E sao để cho BE=BA.Tia phân giác góc ABC cắt AC ngơi nghỉ D.

a)So sánh độ lâu năm DA cùng DE

b)Tính số đo góc BED

c)Trên tia đối của tia AB đem điểm E làm thế nào để cho AF=CE.CM 3 điểm E,D,F thẳng hàng


Bài làm

a) Xét tam giác ABD với tam giác EBD

Ta có: ba = BE ( đưa thiết )

(widehatABD=widehatDBE)( BD là tia phân giác của góc ABC )

BD là cạnh chung

=> Tam giác ABD = tam giác EBD ( c.g.c )

=> domain authority = DE ( nhị cạnh tương ứng )

Vậy da = DE

b) vày tam giác ABD = tam giác EBD

=> Góc BAD = góc BED ( hai góc tương xứng )

Mà góc BAD = 90o

=> BED = 90o

Vậy góc BED = 90o

Câu c) lỗi.

# Chúc chúng ta học giỏi #


a,xét tam giac ABD và tam giac EBD có 

BD chung

góc ABD = góc DBE(vì BDlà phân giác của góc ABE)

BA=BE(gt)

Do kia tam giác ABD bởi tam giác EBD(c.g.c)

suy ra DA=DE(2 cạnh tương ứng)

b,vì tam giac ABD=tam giác DBE=>góc a bởi góc BED

mà góc A=90 độ=>Góc BED=90độ


a) Xét tam giác ABD và tam giác BED ta có:

AB=BE(gt)

gócB1=gócB2(tính hóa học tia phân giác)

BD chung

Suy ra tam giác ABD = tam giác BED (c.g.c)

b) Ta bao gồm tam giác ABD=tam giác BED( minh chứng câu a)

Suy ra góc BED = 90 độ

Suy ra AD=DE


Cho tam giác ABC bao gồm góc BAC=90,trên cạnh BC rước điểm E sao cho BE=BA.Tia phân giác của góc ABC giảm AC sinh sống D.

a,So sánh những độ dài DA cùng DE

b,Tính số đo góc BED;

c,Trên tia đối của tia AB rước điểm F sao để cho AF=CE.Chứng minh 3 điểm E,D,F trực tiếp hàng.

 


Cho tam giác ABC có (widehatA=90^o).Trên cạnh BC lấy E sao ccho BE=BA.Tia phân giác của góc B cắt AC sinh sống D.

Xem thêm: Kỹ Thuật Vết Dầu Loang Chinh Phục Lý Thuyết Hóa Học, Kỹ Thuật Vết Dầu Loang Chinh Phục Lý Thuyết

a,so sánh các độ dài DA cùng DE

b,tính số đo góc BED


Cho tam giác ABC bao gồm góc A=90 độ, trên cạnh BC lấy điểm E làm thế nào cho BE=BA. Tia phân giác của góc B giảm AC sống D

a/So sánh những độ nhiều năm DA và DE

b/Tính số đo góc BED


a/ Xét tam giác ABD và tam giác EBD có:

- Cạnh BD chung

- Góc ABD = góc DBE (vì BD là tia phân giác của góc ABE)

- cha = BE (gt)

Do đó tam giác ABD = tam giác EBD (c.g.c)

Suy ra da = DE (2 cạnh tương ứng)

b/ Từ tam giác ABD = tam giác EBD => Góc A = góc BED (2 góc tương ứng) 

Mà góc A = 90o nên góc EBD = 90o


đến tam giác ABC tất cả góc A=90 độ, bên trên cạnh BC rước điểm E thế nào cho BE=BA. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D a) So sánh các độ lâu năm DA cùng DE B) Tính số đo góc BED c) CM: Góc BDE> góc C d) đối chiếu góc BDE cùng góc DBA e) so sánh góc ADE với góc ABE

cho tam giác ABC vuông trên A trên cạnh BC đem điểm E sao cho BE=BA.Tia phân giác của góc B giảm AC sống D

a)chứng minh tam giác ABD=tam giác EBD

b)tính số đo góc BED

c)so sánh độ nhiều năm DA với DE

d) chứng tỏ BD vuong góc cùng với AE

giúp bản thân câu d nhá


cho tam giác ABC vuông tại A bên trên cạnh BC rước điểm E làm sao để cho BE=BA.Tia phân giác của góc B giảm AC ngơi nghỉ D

a)chứng minh tam giác ABD=tam giác EBD

b)tính số đo góc BED

c)so sánh độ lâu năm DA cùng DE

d) chứng minh BD vuong góc cùng với AE

giúp mình câu d nhá

E B A C 1 2 D


(d,) Gọi (AEcap BD=leftH ight\)

(left{eginmatrixwidehatABH=widehatEBH\AB=AE\BH ext chungendmatrix ight.RightarrowDelta ABH=Delta EBHleft(c.g.c ight)\RightarrowwidehatBHA=widehatBHE\ extMà widehatBHE+widehatBHA=180^0left( extkề bù ight)\RightarrowwidehatBHE=widehatBHA=90^0\Rightarrow BHot AE\Rightarrow BDot AE)


Cho tam giác ABC gồm góc A bởi 90o, trên cạnh BC rước điểm E làm sao để cho BE= BA. Tia phân giác của góc B giảm AC nghỉ ngơi D.