CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

nhì tụ bầu không khí phẳng C1=0,2μF,C2=0,4μF mắc song song. Bộ tụ được tích điện đến hiệu điện vắt U = 450V rồi ngắt ra khỏi nguồn. Tiếp đến lấp đầy khoảng giữa hai bạn dạng tụC2bằng chất điện môi có ε=2. Điện tích của tụ 2 có mức giá trị là:

Một tụ năng lượng điện phẳng tất cả điện môi không khí; khoảng cách giữa 2 bạn dạng là d = 0,5cm; diện tích s một bạn dạng là 36cm2. Mắc tụ vào mối cung cấp điện bao gồm hiệu điện cố U = 100V. Tích điện điện trường vào tụ điện là:

vạc biểu như thế nào sau đây là không đúng?

phân phát biểu nào sau đó là đúng?

Một tụ năng lượng điện phẳng có điện môi ko khí; khoảng cách giữa 2 phiên bản là d = 1mm; diện tích s một bản là 100cm2. Mắc tụ vào mối cung cấp điện có hiệu điện cầm cố U = 220V. Nếu bạn ta ngắt tụ điện thoát khỏi nguồn rồi nhúng nó chìm hẳn vào một trong những điện môi lỏng tất cả hằng số điện môi ε=2. Hiệu điện cầm cố của tụ là:

tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng?

Fara là điện dung của một tụ năng lượng điện mà:

Một tụ điện tất cả điện dung 2μF. Lúc đặt một hiệu điện chũm 4Vvào hai bạn dạng tụ thì tụ điện tích được năng lượng điện lượng là:
Bạn đang xem: Chọn phương án sai điện dung của tụ điện

Tụ điện là:

Đặt vào hai đầu tụ năng lượng điện một hiệu điện ráng 10Vthì tụ tích được một điện lượng là 20.10-9C. Điện dung của tụ năng lượng điện là:

Cho bộ tụ điện mắc như hình vẽ:


*

C1=4μF,C2=C4=6μF,C3=3,6μF. Mắc 2 cực AB vào hiệu điện núm U=100V. Điện dung của cục tụ là:

Một tụ điện phẳng bao gồm hai bản tụ có diện tích s phần đối lập là S, khoảng cách giữa hai bản tụ là d, lớp năng lượng điện môi thân hai bạn dạng tụ bao gồm hằng số năng lượng điện môie.Điện dung của tụ điện được xem theo công thức:

lựa chọn phát biểu đúng?

trong số nhận xét về tụ điện dưới đây, nhấn xét nào không đúng?

Tụ năng lượng điện là?
Xem thêm: Tìm Phân Số A/B Bằng Phân Số 18 /27 Biết Ưcln (A,B) = 13 Nam 2022

Page 2

Đáp án buộc phải chọn là: DTụ điện:Không cho dòng điện ko đổi đi qua (dòng năng lượng điện một chiều)Tụ điện dùng để làm tích cùng phóng năng lượng điện trong mạch năng lượng điện

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

nhị tụ không gian phẳng C1=0,2μF,C2=0,4μF mắc song song. Bộ tụ được tích điện mang lại hiệu điện rứa U = 450V rồi ngắt ra khỏi nguồn. Sau đó lấp đầy khoảng chừng giữa hai bản tụC2bằng hóa học điện môi bao gồm ε=2. Điện tích của tụ 2 có giá trị là:

Một tụ năng lượng điện phẳng có điện môi không khí; khoảng cách giữa 2 bạn dạng là d = 0,5cm; diện tích một phiên bản là 36cm2. Mắc tụ vào nguồn điện gồm hiệu điện ráng U = 100V. Tích điện điện trường trong tụ điện là:

phạt biểu làm sao sau đấy là không đúng?

vạc biểu làm sao sau đấy là đúng?

Một tụ năng lượng điện phẳng gồm điện môi ko khí; khoảng cách giữa 2 bạn dạng là d = 1mm; diện tích s một phiên bản là 100cm2. Mắc tụ vào mối cung cấp điện gồm hiệu điện cố U = 220V. Nếu tín đồ ta ngắt tụ điện thoát khỏi nguồn rồi nhúng nó chìm hẳn vào một điện môi lỏng gồm hằng số điện môi ε=2. Hiệu điện vậy của tụ là:

tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng?

Fara là năng lượng điện dung của một tụ điện mà:


Một tụ điện bao gồm điện dung 2μF. Khi đặt một hiệu điện thay 4Vvào hai phiên bản tụ thì tụ điện tích được điện lượng là:

Tụ điện là:

Đặt vào hai đầu tụ năng lượng điện một hiệu điện gắng 10Vthì tụ tích được một điện lượng là 20.10-9C. Điện dung của tụ điện là:

Cho cỗ tụ điện mắc như hình vẽ:

C1=4μF,C2=C4=6μF,C3=3,6μF. Mắc 2 rất AB vào hiệu điện nuốm U=100V. Điện dung của bộ tụ là:

Một tụ năng lượng điện phẳng tất cả hai bản tụ có diện tích phần đối lập là S, khoảng cách giữa hai bản tụ là d, lớp điện môi giữa hai bạn dạng tụ bao gồm hằng số điện môie.Điện dung của tụ điện được xem theo công thức:

trong những nhận xét đến tụ điện dưới đây, dìm xét nào không đúng?

Tụ năng lượng điện là?

Một tụ điện phẳng có diện tích s S=100cm2, khoảng cách hai bạn dạng là d = 1 mm, thân hai phiên bản là lớp năng lượng điện môi có ε=5. Điện dung của tụ năng lượng điện là: