1. (Tính) “Thảo thảo” 懆懆 lo ảm đạm không yên. ◇Trương Dĩ Ninh 張以寧: “Bạch tễ Triệu cương thi cú hảo, Tam niên bất kiến trọng tâm thảo thảo” 白霽趙子詩句好, 三年不見心懆懆 (Đề Hàn Thị thập cảnh quyển 題韓氏十景卷).

Bạn đang xem: Chữ thảo trong tiếng hán
• Bất mị - 不寐 (Trần Đình Túc)• tị nạnh Châu Hoàng đánh - 邳州黃山 (Diêu Nãi)• Đề hoạ kê đồ vật - 題畫鷄闓 (Trần Đình Túc)• Đoản ca hành - 短歌行 (Viên Hoằng Đạo)• Độc dạ thư hoài - 獨夜書懷 (Cao Bá Quát)• Phong hoa tuyết nguyệt - 風花雪月 (Vũ Duy Thanh)• Tống Trang Xung hư sứ Việt - 送莊沖虗使粵 (Viên Hoằng Đạo)• ngôi trường An thu dạ - 長安秋夜 (Thái Thuận)• Vãn thiếp Phạm thị - 輓妾范氏 (Nguyễn Khuyến)• Xuân cảm - 春感 (Thái Thuận)

1. (Danh) Cỏ. § Đời xưa viết là 艸. ◎Như: “thảo mộc” 草木 cỏ cây, “hoa thảo” 花草 hoa cỏ.2. (Danh) nhà quê, đồng ruộng, hoang dã. ◎Như: “thảo mãng” 草莽 vùng cỏ hoang, “thảo trạch” 草澤 công ty quê, xóm dã.3. (Danh) Chữ “thảo”, một lối chữ tất cả từ công ty Hán, nhằm viết mang lại nhanh. ◎Như: “cuồng thảo” 狂草 lối chữ viết tháu, cực kì phóng túng.4. (Danh) Văn cảo, phiên bản viết sơ qua không hoàn chỉnh. ◎Như: “khởi thảo” 起草 ban đầu viết bản nháp.5. (Danh) họ “Thảo”.6. (Tính) Qua loa, thô suất. ◎Như: “thảo suất” 草率 cẩu thả, qua loa.7. (Tính) Mở đầu, sơ bộ, không định hẳn. ◎Như: “thảo sáng” 草創 khởi đầu, “thảo án” 草案 dự thảo, “thảo ước” 草約 thỏa cầu tạm.8. (Tính) Kết bởi cỏ, làm bởi cỏ. ◎Như: “thảo tịch” 草蓆 chiếu cỏ, “thảo thằng” 草繩 dây tết bởi cỏ, “thảo lí” 草履 giày cỏ.9. (Tính) Lợp bằng cỏ. ◎Như: “thảo bằng” 草棚 công ty lợp cỏ, “thảo am” 草菴 am lợp cỏ.10. (Tính) Cái, mái. ◎Như: “thảo kê” 草雞 kê mái (nghĩa trơn là tởm nhược hoặc không có tài năng), “thảo lư” 草驢 lừa cái.11. (Động) quăng quật phí, coi thường thường. ◎Như: “thảo gian nhân mệnh” 草菅人命 coi mạng tín đồ như cỏ rác.12. (Động) Soạn, viết qua (chưa dứt hẳn, còn sửa chữa). ◎Như: “thảo hịch” 草檄 soạn viết bài xích hịch, “thảo biểu” 草表 viết nháp bài bác biểu.13. (Động) cắt cỏ.14. (Phó) Cẩu thả, sơ sài, lơ là. ◎Như: “thảo thảo liễu sự” 草草了事 cẩu thả cho chấm dứt việc. ◇Cao Bá quát lác 高伯适: “Quân lai hà thảo thảo, Vô nãi luyến khuê vi?” 君來何草草, 毋乃戀閨闈 (Chinh nhân phụ 征人婦) cánh mày râu về sao lơ là, không còn quyến luyến chốn khuê phòng nữa chăng?
① Cỏ, chữ để gọi tóm những loài cỏ, đời xưa viết là 艸.② Qua loa. Như thảo suất 草率, thảo sáng sủa 草創 đa số nghĩa là mới gồm qua loa, chưa được hoàn toàn vậy.③ Ở bên quê. Như thảo mãng 草莽, thảo trạch 草澤 rất nhiều là chỉ về bạn nhà quê cả. Dân lành đi làm việc giặc gọi là lạc thảo 落草.④ quăng quật phí. Như thảo gian nhân mệnh 草菅人命 coi mệnh tín đồ như cỏ rác.⑤ Thảo, bắt đầu viết qua không định hẳn hotline là bản thảo. Như thảo hịch 草檄 thảo bài xích hịch, thảo biểu 草表 thảo bài bác biểu, v.v.⑥ Chữ thảo, một lối chữ trước từ công ty Hán, nhằm viết mang đến nhanh.⑦ giảm cỏ.
① Cỏ, rơm: 除草 có tác dụng cỏ; 稻草 Rơm rạ; ② Sơ sài, cẩu thả, qua loa: 草草地看了一遍 xem một lượt qua loa; ③ Chữ thảo, chữ viết tháu: 草書 Lối viết tháu, lối chữ thảo; ④ Thảo ra: 起草 Khởi thảo, viết nháp; ⑤ bạn dạng viết thảo, bảo thảo, phiên bản nháp; ⑥ Mái, loại (chỉ giống đồ vật cái): 草雞 con gà mái; 草驢 Lừa cái; ⑦ (văn) Đất hoang không khai khẩn: 耕田墾草以厚民產也 Cày ruộng cùng khai khẩn khu đất hoang để tạo thêm tài sản của dân (Hàn Phi tử); ⑧ (văn) giảm cỏ.

Xem thêm: Lịch Sử, Ý Nghĩa Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 Tháng 11 /1982


Cỏ — Chỉ bình thường cây cối. Td: Thảo mộc — Viết sơ ra. Viết nhanh. Đoạn trường tân thanh : » khoảng trên dừng bút thảo vài vài tứ câu « — Một lối chữ viết thật nhanh của chữ Hán, rất cạnh tranh đọc.

ác thảo 惡草 • bách thảo 百草 • bách thảo sương 百草霜 • bồ thảo 蒲草 • bổn thảo 本草 • cam thảo 甘草 • cẩu vĩ thảo 狗尾草 • chỉ thảo 紙草 • khởi thảo 起草 • kiền thảo 乾草 • lạc thảo 落草 • loàn thảo 亂草 • lương thảo 糧草 • lây lan thảo 染草 • phương thảo 芳草 • sơ thảo 初草 • tây phù thi thảo 西浮詩草 • thảo am 草庵 • thảo dã 草野 • thảo con đường 草堂 • thảo mặt đường thi tập 草堂詩集 • thảo lư 草盧 • thảo mộc 草木 • thảo muội 草昧 • thảo nguyên 草原 • thảo thảo 草草 • thảo tiêu nhi 草標兒 • thảo trát 草札 • tiên thảo 仙草 • trảm thảo trừ căn 斬草除根 • yển thảo 偃草 • lặng thảo 煙草 • yên ổn thảo 菸草 • yên ổn thiều thi thảo 燕軺詩草
• Ái tô - 愛山 (Nguyễn Phong)• cỗ xuất Hạ Môn hành kỳ 2 - quan tiền thương hải - 步出夏門行其二-觀滄海 (Tào Tháo)• Cao Bưu con gái nhi ca - 高郵女兒歌 (Trịnh Định)• Đồ trung tức sự - 途中即事 (Hoàng Nguyễn Thự)• Giang hành ngẫu thành kỳ 1 - 江行偶成其一 (Lê Hoằng Dục)• Hạ vũ tứ hương - 夏雨思鄉 (Phan Quế)• hồ nước quan đạo trung tác - 壺關道中作 (Vi Trang)• Ngẫu thành - 偶成 (Chu Hy)• Phụng tặng ngay Tiêu thập nhị sứ quân - 奉贈蕭十二使君 (Đỗ Phủ)• Tống phái mạnh Đài tòng sự giữ Tử Khiêm bỏ ra Liêu Đông - 送南臺從事劉子謙之遼東 (Tát Đô Lạt)