Giải nhanh TRẮC NGHIỆM môn TOÁN (Chuyên đề Hàm Số) ( trắc nghiệm khảo sát hàm số vẽ đồ thị, ứng dụng của đạo hàm .....)


*

... 80) mang lại hàm số y = x3 + 3x – Khẳng đònh sau A Hàm số đồng phát triển thành R B Hàm số đồng trở nên 1;   nghòch biến chuyển   ;1 C Hàm số nghòch đổi mới 1;   đồng biến chuyển   ;1 D Hàm số nghòch trở nên R 81) Xác ... tích : a) 2x + y + = ; b) 2x – y – = ; c) x – 2y + = ; d) 2x – y + = 2x  là: 1 x b) y "  (1  x) 42) Đạo hàm hàm số: y = a) y "  (1  x) c) y "  (1  x) d) y "  3 (1  x) 43) Đạo hàm hàm ... 4x – 3y -7 = a) 10 13 b) c) 10 d) 99) đến A (1, 2) , B( -1, 1), C(0, -2) search toạ điểm D biết ABCD hình bình hành a) D(-2,-3) b) D(-2 ,1) c) D(2, -1) d) D(2 ,1) 10 0) cho A (1, 2) , B( -1, 1) tìm kiếm toạ độ điểm...

Bạn đang xem: Chuyên đề hàm số lớp 12 trắc nghiệm


*

yahoo.com.vn Lớp K31A Hóa – ĐHSPHN Một số phương pháp giải cấp tốc Hóa Hữu Ví dụ 3: đến 14g hỗn hợp anken là đồng đẳng liên tiếp qua...
*

... (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), s n ph m thu c A 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en) B 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en) C 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en) D 2-metylbuten-3 ... H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH dung d ch HCl (dư), sau ph n ng k t thúc thu c s n ph m là: A H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH B H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl- C H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl- ... Dung d ch NaOH thu c s n ph m có mu i H2N-CH2-COONa Công th c c u t o thu g n c a X là: A H2N-CH2-COO-C3H7 B H2N-CH2-COO-CH3 C H2N-CH2-CH2-COOH D H2N-CH2-COO-C2H5 Câu 51: khi th c hi n ph n ng este...
*

... X = 100 M 64 M + gim 0,05.m gam 100 (1) Pb(NO3)2 M(NO3)2 + Pb M (gam) mol 207, tng (207 M) gam x mol T (1) v (2) ta cú: tng 7,1.m x = 100 207 M 7,1.m gam 100 (2) 0,05.m 7,1.m 100 = 100 ... NaCl 58,5 36 100 = 27,84% (ỏp ỏn B) 58,5 36 103 53 Vớ d 7: Trn 100 ml dung dch A (gm KHCO3 1M v K2CO3 1M) vo 100 ml dung dch B (gm NaHCO3 1M v Na2CO3 1M) thu c dung dch C Nh t t 100 ml dung ... Khan? A 5,7 gam B 7,5 gam Hng dn gii Theo phng phỏp KLPTTB: 23 m RCOOH 2,3 gam, 10 10 30 m RCH2 COOH gam 10 10 C 5,75 gam D 7,55 gam M 2,3 53 0,1 Axit nht cú KLPT 81 243 0
*

... Tỉ khối so với H2 6,25 xác minh công thức phân tử M M1= 10 m2 = 12, 5 Ta tất cả : n = (12, 5  2 )10 =3 14 (12, 5  10) M gồm công thức phân tử C3H6 16 Công thức xác định công thức phân tử ankin nhờ vào ... + nNO + 10nN O +12nN + 10nNH NO 25 .Công thức tính trọng lượng muối clorua đến muối cacbonat công dụng với hỗn hợp HCl hóa giải khí CO2 H2O mMuối clorua = mMuối cacbonat + 11 n teo 26 .Công thức ... MCO2 11 ví dụ : lúc đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp hai ancol đơn chức no, mạch hở thu 2,24 lít CO2 ( đktc ) 7,2 gam H2O Tính cân nặng ancol ? mancol = mH O - mCO2 11 = 7,2 - 4,4 11 = 6,8 12 Công...
... Red color vàng (5) Dẫn điện (6) tất dễ giảm gọt dao A 2, 3, 5, B 2, 4, C 3, 4, 5, D 1, 3, 4, Câu 14: Cho hóa học rắn: CaCO3, CaSO4, Na2CO3, Na2CO3 ống nghiệm nhãn Chỉ sử dụng H2O hỗn hợp HCl nhận thấy ... AlCl 3, NaHCO3, Al(OH )3, Na2CO3, NH4HCO3 Số chất dãy chức năng với hỗn hợp HCl, dung dịch NaOH A B C D Câu 18: Trong nghiên cứu sau thí nghiệm hoàn thành thu kết tủa dạng keo white color Al(OH )3 ? ... ứng 2:1) vào 30 0 ml hỗn hợp NaOH 0,1M 33 6 ml khí (đktc) hỗn hợp A mang đến V ml hỗn hợp HCl 0,1M vào dung dịch A nhằm lượng kết tủa thu mập Giá trị V A 200 ml B 250 ml C 30 0 ml D 35 0ml Câu 17:...
... 1 D y = − x + 11 A Đồ thị hàm số bao gồm tiệm cận ngang y = C Đồ thị hàm số tiệm cận B Đồ thị hàm số bao gồm tiệm cận đứng y = D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x= 1 Câu 25: đến hàm số y = x − x + Hàm số ... Đồ thị hàm số có tầm khoảng lồi A y=x -1 B y=(x -1) 2 C y=x3-3x +1 Câu 44: mang lại hàm số y = A D y=-2x4+x2 -1 x − x − 11 Số tiệm cận trang bị thị hàm số 12 x B C D 1 3 Câu 45: đến hàm số y = x + m x + ( 2m − 1) ... Cận đứng trang bị thị hàm số y = a y = Ox , Oy x 1 là: x +1 b y = 1 Câu 29: hotline M ∈ (C ) : y = 2x + x 1 c x = 12 1 b 11 9 ? 12 3 c 13 12 5 d x 1 bao gồm trang bị thị (C), con đường thẳng y = x – m giảm vật thị (C)...

Trắc nghiệm chương 1 giải tích lớp 12 theo các chuyên đề Khảo sát hàm số vẽ đồ thị , cực trị hàm số, Ứng dụng đạo hàm


... ó x2 = B C -5 D -8 ệm x1 , TRẮC NGHIỆM KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ VẼ ĐỒ THỊ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM CHƯƠNG GIẢI TÍCH 12 1) mang lại hàm số A) y "   10 ( x  3) y 2x  x 3 đạo hàm y’ hàm sô B) y "  2 ( x  ... Y Hàm s x 1 ó D.( -1; 2) đ ểm cực trị x 1, x2 Tích x1.x2 A.-2 B.-5 C. -1 Câu 23 : cho hàm s x  x  11 y S tiệm cận củ đồ vật thị hàm s 12 x A .1 B.2 C.3 D.4 Câu 24: đến hàm s y=-x3+3x2+9 + Đồ thị hàm ... M( 2,- 3) mang đến đường thẳng  : 4x – 3y -7 = a) 10 13 b) c) 10 d) 99) cho A ( 1, 2) , B( - 1, 1 ), C( 0, -2) tra cứu toạ điểm D biết ABCD hình bình hành a) D(- 2,- 3) b) D(-2 ,1 ) c) D( 2, -1) d) D(2 ,1 ) 10 0) đến A ( 1, 2)...

bài bác tập ôn thi trắc nghiệm chương 1 giải tích 12 Khảo sát hàm số vẽ đồ thị tính đối chọi điệu của hàm số, rất trị, ứng dụng của đạo hàm


... Sau, hàm số đạo hàm hàm số f ( x) = ( x − 1) ( x − 2)( x − 3) A 3x -12 x +11 C 3x -12 x -11 B 3x +12 x -11 D ( x − 2)( x − 3) + ( x − 1) ( x − 2) x Câu 72: trong hàm số sau, hàm số đạo hàm hàm số f ... ; 1  Câu 10 Điểm cực đái đồ dùng thị hàm số y = 3x − x là:  1  D  ;1 2  1  A  ; 1 2    B  − ;1   C  − ; 1    1  D  ;1 2   Câu 11 Điểm cực đại vật thị hàm số y ... Gồm cực tè y= D C 2x +1 x − Đồ thị hàm số bao gồm tâm đối xứng điểm Câu 18 : mang đến hàm số A (1; 2) B (2 ;1) y= D B Một cực tiểu hai cực đại D Một cực tiểu rất đại − 2x x − Số tiệm cận vật thị hàm số...

skkn sử dụng phương pháp đồ thị để giải nhanh một số dạng bài tập trắc nghiệm hóa học trung học phổ thông doàn kểtt


... Sử dụng phương pháp đồ thị để giải cấp tốc một số dạng bài tập trắc nghiệm hóa học bên trên cở sở nghiên cứu kết quả sử dụng phương pháp đồ thị để giải các dạng ... Lít Cách giải thông thường Phương pháp đồ thị ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm TH: è cổ Thị Thuỷ Sử dụng phương pháp đồ thị để giải nhanh một số dạng bài tập trắc nghiệm hóa học Trường ... Kinh nghiệm tay nghề TH: trần Thị Thuỷ 11 Sử dụng phương pháp đồ thị để giải nhanh một số dạng bài tập trắc nghiệm hóa học - Vận dụng phương pháp đồ thị giảng dạy chương ( phẩn...

ý tưởng kinh nghiệm HỆ THỐNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN THUỘC QUY LUẬT DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ


... ghê NGHIỆM KHOA HỌC - nghành nghề dịch vụ chuyên môn tất cả ghê nghiệm: Số năm có tởm nghiệm: - các sáng con kiến tởm nghiệm có năm ngay gần đây: thương hiệu SKKN: HỆ THỐNG VÀ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI nhanh CÁC BÀI TOÁN ... di truyền học quần thể hoặc tất cả không làm được câu nào Với những lí trên, đã chọn đề tài: Hệ thống rèn luyện kĩ giải cấp tốc các dạng toán trắc nghiệm thuộc phần di truyền ... Phần di truyền học quần thể bao gồm : - khẳng định tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể sinh vật - xác minh cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và quần thể...

Xem thêm: Tính Diện Tích Xung Quanh Hình Hộp Chữ Nhật, Công Thức Tính Diện Tích Hình Hộp Chữ Nhật


... đề GIẢI cấp tốc MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY Biên soạn: DƯ HOÀI BẢO HUỲNH THANH CHẤN ỨNG DỤNG CỦA SỐ PHỨC trong MỘT SỐ BÀI TOÁN VẬT LÝ I MỘT SỐ KHÁI ... TOÁN VẬT LÝ I MỘT SỐ KHÁI NIỆM: A SỐ PHỨC : Số phức là số có dạng x = a + bi a: phần thực b: phần ảo i : solo vị ảo, i2 = -1 B BIỂU DIỄN SỐ PHỨC Ở DẠNG LƯỢNG GIÁC & TỌA ... X = 2cos(10t − )(cm) VD2: Vật m DĐĐH tần số 0,5Hz lúc t = thứ có li độ x0 = 4cm, vận tốc v0 = 12, 56 cm/s, lấy π = 3,14 Hãy viết phương trình dao động vật Giải: Phương trình dao động...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng bà bầu chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp lễ tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập thiết bị lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập đồ vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài bác cô bé nhỏ bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự trở nên tân tiến của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngu van lop 8