Bài viết này sẽ cung ứng cho các em các bài tập nhằm ôn tập về lũy thừa đã học, bao hàm các dạng cơ bản như LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNG, TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG, SO SÁNH hai LŨY THỪA


CHUYÊN ĐỀ LŨY THỪA

Ví dụ

Bài toán 1. Viết những tích sau hoặc thương sau bên dưới dạng luỹ quá của một số.

Bạn đang xem: Chuyên đề lũy thừa với số mũ tự nhiên

(eginarrayla)2^5.8^4\b)25^6.125^3\c)625^5:25^7endarray)

Bài toán 2: Viết mỗi tích , yêu đương sau bên dưới dạng một luỹ thừa:

(eginarrayla)4^10.2^30\fb)9^25.27^4.81^3\c)25^50.125^5\d)64^3.4^8.16^4\e)3^8:3^6;2^10:8^3;12^7:6^7;21^5:81^3\f)5^8:25^2;4^9:64^2;2^25:32^4;125^3:25^4endarray)

Bài toán 3. Tính giá bán trị những biểu thức.

(eginarrayla)A = frac3^10.11 + 3^10.53^9.2^4\b)B = frac2^10.13 + 2^10.652^8.104\c)C = frac72^3.54^2108^4\d)D = frac11.3^22.3^7 - 9^15(2.3^14)^2endarray)

Bài toán 4: Viết những số sau bên dưới dạng tổng những luỹ quá của 10.

213; 421; 2009; (overline abc ); (overline abcde )

Bài toán 5: So sánh các số sau, số nào mập hơn?

(eginarrayla)27^11;81^8\b)625^5;125^7\c)5^23;6.5^22\d)7.2^13;2^16endarray)

Bài toán 6: Tính giá trị các biểu thức sau:

(eginarrayla)a^3.a^9\b)(a^5)^7\c)(a^6)^4.a^12\d)5^6:5^3 + 3^3.3^2\e)4.5^2 - 2.3^2endarray)

 

*

*

Bài toán 9. Tính những tổng sau bẳng bí quyết hợp lý:

*

Bài toán 10. Triển khai các phép tính sau một cách hợp lý:

 

*

DẠNG 1. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNG

 

*

*

*

*

 

DẠNG 2.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Văn Có Đáp Án, Hướng Dẫn Giải

TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG

*

*

 

DẠNG 3. SO SÁNH nhì LŨY THỪA

 

*
 
*

 

 

Tải về