CO cháy trong ko khí

CO + O2 → CO2 được thpt Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn các bạn viết và cân bằng đúng chuẩn phương trình bội nghịch ứng co cháy trong không gian để tạo nên khí cacbonic. Mời các bạn tham khảo chi tiết phương trình dưới đây.

Bạn đang xem: Co o2 là phản ứng gì

1. Phương trình co cháy trong không khí 


2CO + O2

*
2CO2

Bạn sẽ xem: co + O2 → CO2

2. Điều kiện phản ứng co cháy vào oxi


Nhiệt độ

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. teo không khử được những oxit trong đội nào sau đây?

A. Fe3O4, MgO

B. MgO, Al2O3

C. Fe3O4, CuO

D. ZnO, Fe3O4


Câu 2. Nung 17,3 gam hỗn hợp có Ca(HCO3)2, NaHCO3 cùng KHCO3, thu được 1,8 gam H2O với m gam lếu láo hợp các muối cacbonat. Cực hiếm của m là

A. 11,1.

B. 22,2.

C. 17,8.

D. 26,6.


Đáp án A

nH2O = nCO2 = 0,1 mol

mmuối cacbonat = mhỗn hòa hợp – mCO2 – mH2O = 17,3 – 0,1.44 – 1,8 = 11,1 gam


Câu 3. trong bình kín chứa 5,6 lít co ở đktc và m gam Fe3O4. Đun rét bình tính đến khi phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thì khí vào bình gồm tỉ khối so với khí CO ban đầu là 1,457. Cực hiếm của m là

A. 17,4.

B. 11,6.

C. 22,8.

D. 23,2.


Đáp án B

nCO = 0,25 mol

Khí vào bình sau bội phản ứng tất cả CO2 và co ( dư)

CO + → CO2

x → x → x (mol)

Sau bội phản ứng: nCO = 0,25 – x; nCO2 = x ⇒ nkhí sau = 0,25 mol

Ta có: mCO2 + mCO = 44x + 28.(0,25 – x) = 1,457.28.0,25

⇒ x = 0,2 ⇒ nO(Fe3O4) = 0,2 ⇒ nFe3O4 = 0,05 mol

⇒ m = 0,05. 232 = 11,6 gam


………………………………

Trên đây teo + O2 → CO2 trung học phổ thông Sóc Trăng đã chuyển tới các bạn một tài liệu cực kỳ hữu ích. Để có hiệu quả cao rộng trong học tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin reviews tới các bạn học sinh tài liệu chuyên đề Toán 8, chăm đề vật dụng Lí 8, triết lý Sinh học tập 8, Giải bài bác tập chất hóa học 8, Tài liệu học hành lớp 8 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.

Xem thêm: Cu Có Màu Gì ? Hóa Học Phổ Thông Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp*
*

*

Kết quả tuyển sinh lớp 10 vào trường thpt Sóc Trăng năm học tập 2022-2023


*

Cách viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác – Toán 10 chuyên đề


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường phải được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu tên của tôi, email, và website trong trình cẩn thận này mang đến lần comment kế tiếp của tôi.