khóa đào tạo thống kê phần trăm luật lệ cộng phần trăm luật lệ nhân tỷ lệ Hàm mật độ xác suất Định lý phần trăm Bayes hoán vị hoán vị có sửa chữa hoán vị lẻ cùng chẵn hoạn vòng quanh tổ hợp tổ hợp có thay thế sửa chữa yếu hèn Vị Số học tập Trung Vị Số học Phân Vị Số học tập thống kê lại Thập Phân Vị Trung Bình cộng Số học tập vừa đủ Nhân Tổng Bình Phương Căn bậc hai trung bình Phương sai Độ Trôi Số ổn định Tần số cân bằng cộng tận hưởng Trung bình ổn định mức độ vừa phải Lược vứt Trung bình bao quát hình thức số to Độ tin cẩn thống kê Hệ số tin cậy Độ lệch chuẩn chỉnh Độ lệch chuẩn tương đối Độ lệch mức độ vừa phải Độ lệch tứ phân sai phân vừa đủ không đúng số chuẩn chỉnh (SE) Ước lượng khoảng tầm Ước Lượng Điểm đúng chuẩn Nhất Ước lượng khoảng khoảng chừng quy tắc ngón tay mẫu Biểu trang bị Biểu trang bị điểm Biểu đồ dùng thân và lá Biểu trang bị phân tán Biểu Đồ Cột Biểu đồ vật tròn Biểu đồ vật hộp Biểu đồ đối chiếu Biểu thiết bị tích lũy Biểu thứ Venn Phân phối đồng nhất liên tục phân phối Nhị Thức trưng bày đa thức cung cấp nhị thức âm Phân phối tỷ lệ hình học tập triển lẵm siêu bội Phân phối chuẩn cung cấp Poisson bày bán tích lũy Poisson phân phối Mũ cung cấp Laplace triển lẵm Beta bày bán Gamma cung cấp gamma nghịch hòn đảo trưng bày Log Gamma Phân Phối gia tốc trưng bày Rayleigh triển lẵm F bày bán Chi-bình phương cung cấp Gumbel cách thức lấy mẫu Định lý số lượng giới hạn trung trọng tâm planer lấy chủng loại kích thước mẫu quan trọng Lấy mẫu mã ngẫu nhiên đơn giản và dễ dàng Lấy mẫu mã Theo nhiều Lấy mẫu mã Phân Tầng thu thập dữ liệu dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng Hình Mẫu dữ liệu Độ nhọn thu thập Dữ Liệu – quan liêu Trắc thu thập Dữ Liệu – cách thức Nghiên Cứu tình huống thu thập Dữ Liệu – chế tạo Phiếu Điều Tra phân tích phương không đúng đối chiếu thặng dư Tổng bình phương thặng dư Kiểm thử giả thiết Lỗi các loại I và II Kiểm demo Z Một tỉ lệ thành phần Kiểm thử T Student Phương sai chung (r) Kiểm Định Tính phù hợp hệ số Cohen’s kappa (Cohen's kappa coefficient) Kiểm test Kolmogorov Smirov Kiểm thử Mcnermar Hồi quy đường tính Hệ số tương quan (Co-efficient of Variation) hệ số biến thiên khoảng tầm giao điểm hồi quy tin yêu R-Bình Phương Hiệu Chỉnh Hồi quy Logistic Phương trình hồi quy bậc nhị Hồi Quy Lũy quá Ti 83 quy mô Black-scholes Định lý Chebyshev Hàm nước ngoài lai thống kê giám sát năng lực năng lượng quá trình (Cp) và Hiệu suất quá trình (Pp) quy trình Sigma Chỉ số phong phú và đa dạng Shannon Wiener Tỉ số biểu đạt trên nhiễu Phép trở nên Đổi ký kết hiệu cách làm Bảng Kiểm thử F Bảng chủ yếu tắc Bảng Z Bảng Chi-bình phương (Chi-squared) Bảng triển lẵm T