Cho điểm (O) cùng góc lượng giác (alpha ). Phép vươn lên là hình phát triển thành (O) thành thiết yếu nó và biến đổi mỗi điểm (M e O) thành điểm (M") thế nào cho (OM" = OM) cùng góc lượng giác (widehat left( OM,OM" ight) = alpha ) được điện thoại tư vấn là phép quay chổ chính giữa (O), góc quay (alpha ).

Bạn đang xem: Công thức phép quay

Kí hiệu: (Q_left( O,alpha ight))

2. Tính chất của phép quay

- Bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

- phát triển thành một đường thẳng thành con đường thẳng.

- đổi mới một đoạn trực tiếp thành đoạn thẳng.


- biến hóa một tam giác bởi tam giác vẫn cho.

Xem thêm: Lasik Eye Surgery / Refractive Surgery In Durango, Co, The Lasik Vision Institute Reviews, Ratings

- đổi thay đường tròn thành mặt đường tròn có cùng buôn bán kính.

3. Biểu thức tọa độ của phép quay

Trong mặt phẳng (Oxy), trả sử (Mleft( x;y ight)) cùng (M"left( x";y" ight) = Q_left( O,alpha ight)left( M ight)) thì (left{ eginarraylx" = xcos alpha - ysin alpha \y" = xsin alpha + ycos alpha endarray ight.)

Trong khía cạnh phẳng (Oxy), trả sử (Mleft( x;y ight),Ileft( a;b ight)) cùng (M"left( x";y" ight) = Q_left( I,alpha ight)left( M ight)) thì (left{ eginarraylx" = a + left( x - a ight)cos alpha - left( y - b ight)sin alpha \y" = b + left( x - a ight)sin alpha + left( y - b ight)cos alpha endarray ight.)


Mục lục - Toán 11
CHƯƠNG 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
bài xích 1: các hàm số lượng giác
bài xích 2: Phương trình lượng giác cơ phiên bản
bài xích 3: một vài phương trình lượng giác thường chạm mặt
bài xích 4: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: TỔ HỢP XÁC SUẤT
bài bác 1: hai quy tắc đếm cơ bản
bài xích 2: hoạn - Chỉnh phù hợp - tổng hợp - bài toán đếm
bài 3: thiến - Chỉnh phù hợp - tổng hợp - Giải phương trình
bài xích 4: Nhị thức Niu - tơn
bài bác 5: trở nên cố và phần trăm của biến cố
bài 6: các quy tắc tính phần trăm
bài xích 7: Biến hốt nhiên rời rốc
bài xích 8: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN
bài xích 1: phương thức quy nạp toán học tập
bài xích 2: dãy số
bài 3: cấp số cùng
bài bác 4: cấp cho số nhân
bài bác 5: Ôn tập chương 3
CHƯƠNG 4: GIỚI HẠN
bài xích 1: giới hạn của hàng số
bài xích 2: Một số phương pháp tính giới hạn dãy số
bài bác 3: số lượng giới hạn của hàm số
bài xích 4: những dạng vô định
bài bác 5: Hàm số thường xuyên
bài 6: Ôn tập chương số lượng giới hạn
CHƯƠNG 5: ĐẠO HÀM
bài xích 1: khái niệm đạo hàm
bài bác 2: các quy tắc tính đạo hàm
bài bác 3: Vi phân và đạo hàm cao cấp
bài 4: phương pháp viết phương trình tiếp đường của trang bị thị hàm số
CHƯƠNG 6: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG trong MẶT PHẲNG
bài xích 1: khởi đầu về phép trở nên hình
bài xích 2: Phép tịnh tiến
bài bác 3: Phép đối xứng trục
bài bác 4: Phép đối xứng tâm
bài 5: Phép tảo
bài bác 6: Phép vị từ
bài 7: Phép đồng dạng
bài xích 8: Ôn tập chương phép biến hình
CHƯƠNG 7: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG vào KHÔNG GIAN. Quan HỆ tuy nhiên SONG
bài bác 1: Đại cương về mặt đường thẳng và mặt phẳng
bài xích 2: hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song
bài xích 3: phương thức giải những bài toán search giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng
bài 4: Đường thẳng song song với phương diện phẳng
bài xích 5: cách thức xác định thiết diện của hình chóp
bài bác 6: nhị mặt phẳng tuy nhiên song
bài bác 7: Hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt
bài bác 8: Phép chiếu tuy nhiên song
bài 9: Ôn tập chương 7
CHƯƠNG 8: VEC TƠ trong KHÔNG GIAN. Quan liêu HỆ VUÔNG GÓC vào KHÔNG GIAN
bài xích 1: Véc tơ trong không khí
bài 2: hai tuyến đường thẳng vuông góc
bài 3: Đường thẳng vuông góc với khía cạnh phẳng
bài 4: cách thức giải những bài toán đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
bài xích 5: Góc giữa mặt đường thẳng với mặt phẳng
bài 6: tiết diện và các bài toán liên quan
bài bác 7: hai mặt phẳng vuông góc
bài bác 8: Góc thân hai phương diện phẳng
bài bác 9: khoảng cách từ một điểm đến một mặt đường thẳng
bài 10: khoảng cách từ một điểm đến chọn lựa một khía cạnh phẳng
bài 11: khoảng cách giữa đường thẳng, khía cạnh phẳng song song
bài 12: khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.