Thì quá khứ tiếp diễn được xem như là một trong những điểm ngữ pháp quan trọng đặc biệt và xuất hiện nhiều trong những bài thi cũng như văn bản tiếng anh. Tuy vậy bạn vẫn còn bỡ ngỡ và khó khăn trong việc nắm vững kiến thức ngữ pháp thì thừa khứ tiếp diễn cũng giống như là áp dụng nó trong bài xích tập gắng thể.

Bạn đang xem: Công thức thì past progressive

Hiểu được điều đó, firmitebg.com sẽ tổng hợp kiến thức kết cấu ngữ pháp này kèm từ đó là bài xích tập nhằm giúp các bạn hệ thống và làm rõ hơn về thì thừa khứ tiếp diễn. Hi vọng chúng sẽ giúp ích cho các bạn trong các bước và học tập tập.

1. Định nghĩa thì quá khứ tiếp diễn (past continuous tense)


*
*
*
*
*
Dấu hiệu phân biệt thì thừa khứ tiếp diễnTrong câu có các trạng từ bỏ chỉ thời hạn trong thừa khứ kèm theo thời khắc xác định:

at + giờ đồng hồ + thời gian trong quá khứ (at 12 o’clock last night,…)at this time + thời gian trong quá khứ. (at this time two weeks ago,…)in + năm (in 2000, in 2005)in the past (trong vượt khứ)

Ngoài việc dựa vào cách cần sử dụng của thì thừa khứ tiếp diễn, ngữ cảnh của câu thì các bạn cũng hãy quan tâm đến sử dụng thì thừa khứ tiếp tục khi có lộ diện các tự như:While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời khắc đó);…

5. Các chú ý khi thêm đuôi “ing”

Thông thường xuyên ta chỉ cần cộng thêm “-ing” vào sau hễ từ. Nhưng tất cả một số chú ý như sau:

5.1. Với đụng từ tận thuộc là MỘT chữ “e”

– Ta quăng quật “e” rồi thêm “-ing”.

Ví dụ: love– loving leave– leaving come– coming

– Tận cùng là hai chữ “e” ta không quăng quật “e” cơ mà vẫn thêm “-ing” bình thường.

Ví dụ: agree – agreeing see – seeing

5.2. Với đụng từ có MỘT âm tiết, tận thuộc là MỘT PHỤ ÂM, trước là MỘT NGUYÊN ÂM

Ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ing”.

Ví dụ: stop– stopping get– getting put– putting

CHÚ Ý:

Các trường phù hợp ngoại lệ:

beggin – beginning travel – travelling

prefer – preferring permit – permitting

5.3. Với đụng từ tận cùng là “ie”

Ta đổi “ie” thành “y” rồi thêm “-ing”.

Ví dụ: lie– lying die– dying

6. Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Chia đụng từ nghỉ ngơi dạng đúng để hoàn thành câu

I (walk)___________down the street when it began to lớn rain.At this time last year, I (attend)__________an English course.Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.The boy fell và hurt himself while he (ride)_________ a bicycle.When we met them last year, they (live)______ in Santiago.The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the city.The lorry (go) _____ very fast when it hit our car.While I (study)_____in my room, my roommate (have)________ a party in the other room.Mary & I (dance)_________ the house when the telephone rang.We (sit)________ in the café when they saw us.

Bài tập 2: phân chia động từ ở dạng vượt khứ đối chọi và quá khứ tiếp nối để chấm dứt đoạn văn sau

In my last holiday, I went to lớn Hawaii. When I (go)1…………………………. Lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim)2…………………………. In the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle & my father (drink)3…………………………. Some water. Suddenly I (see)4…………………………. A boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be)5…………………………. Beautiful black. He was very tall and thin & his face was brown. My heart (beat)6…………………………. Fast. I (ask)7…………………………. Him for his name with a shy voice. He (tell)8…………………………. Me that his name was John. He (stay)9…………………………. With me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have)10…………………………. A lot of fun together. At the over of my holidays when I left Hawaii I said good-bye lớn John. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon và I answered him.

Bài tập 3: search lỗi sai trong những câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?What was she vì while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren’t sleep during the meeting last Monday.He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.She didn’t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend & I go to the beach on the bus.While I am listening lớn music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.

Đáp án bài tập vận dụng

Bài tập 1: 
CâuĐáp ánPhân tích đáp án
1was walkingDấu hiệu là When + Mệnh đề thì quá khứ solo => diễn đạt 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành vi khác xen vào(Tôi đang đi dạo trên mặt đường thì trời mưa)=> Ta phân chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì thừa khứ tiếp diễn.
2was attendingCó từ bỏ tín hiệuAt this time last year.
3was standingDấu hiệu là When + Mệnh đề thì thừa khứ 1-1 => biểu đạt 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành động khác xen vào.( Jim sẽ ngồi dưới nơi bắt đầu cây thì nghe thấy giờ đồng hồ nổ.)=> Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì vượt khứ tiếp diễn.
4was ridingDấu hiệu là While + Mệnh đề thì vượt khứ đơn => biểu hiện 1 hành vi đang ra mắt thì 1 hành động khác xen vào.(Cậu nhỏ nhắn đang lái xe đạp điện thì bị ngã.)=> Ta chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì thừa khứ tiếp diễn
5Were living
6Was walking
7was going
8was studying; was havingCó từ biểu hiện While + Mệnh đề chia ở thì vượt khứ tiếp diễn, mệnh đề phía sau ta cũng phân tách ở thì thừa khứ tiếp nối để miêu tả 2 hành động xảy ra đồng thời.
9were dancingDấu hiệu là When + Mệnh đề thì quá khứ đơn => thể hiện 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành vi khác xen vào.(Marry cùng tôi vẫn múa thì điện thoại đổ chuông.)=> Ta phân chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì quá khứ tiếp diễn
10were sittingDấu hiệu là When + Mệnh đề thì quá khứ đơn có động từ “saw”. (Ai kia bị nhận thấy khi đang làm gì.)=> Ta phân tách Mệnh đề đang diễn ra ở thì quá khứ tiếp diễn.
Bài tập 2:

1. Went 2. Was swimming 3. Was drinking

4. Saw 5. Was

6. Beat 7. Asked8. Told

9. Stayed 10. Had

Bài tập 3: 

1.I wasplayfootball when she called me.

Play => playing

2.WasyoustudyMath at 5 p.m. Yesterday?

Was…study => Were…studying

3.What was shedowhile her mother was making lunch?

Do => doing

4. Where did youwentlast Sunday?

Went => go

5.They weren’tsleepduring the meeting last Monday.

Sleep => sleeping

6.He got up early andhavebreakfast with his family yesterday morning.

Have => had

7.She didn’tbrokethe flower vase. Tom did.

Broke => break

8.Last week my friend và Igoto the beach on the bus.

Go => went

9.While Iamlistening lớn music, I heard the doorbell.

Am => was

10.Peterturnon the TV, but nothing happened.

Xem thêm: Đoạn Văn Tả Mùa Hè Lớp 2 Hay Nhất, Tả Về Mùa Hè

Turn => turned

Trên trên đây là toàn cục kiến thức về Thì thừa khứ tiếp nối (Past Continuous) công thức và bài xích tập bỏ ra tiết cơ mà firmitebg.com muốn share tới các bạn, hy vọng rằng để giúp bạn nào đang hy vọng học tiếng Anh, hay là đã ôn thi có kỹ năng nền tảng tốt nhất có thể nhé! Chúc các bạn học xuất sắc và chinh phục được tiếng Anh hiệu quả.