Công thức tính diện tích s xung quanhCông thức tính diện tích s toàn phầnCông thức tính thể tích hình trụ tròn

Công thức tính diện tích s xung quanh

– Khái niệm

Diện tích bao phủ hình trụ tròn chỉ bao hàm diện tích phương diện xung quanh, bao quanh hình trụ tròn, không gồm diện tích hai đáy.

Bạn đang xem: Công thức tính hình trụ

Diện tích hình trụ thường được nói đến với 2 khái niệm: bao quanh và toàn phần.

Diện tích xung quanhhình trụ chỉ bao gồm diện tích khía cạnh xung quanh, bao quanh hình trụ, không gồm diện tích s hai đáy.Diện tích toàn phầnđược tính là độ khủng của toàn thể không gian hình chỉ chiếm giữ, bao hàm cả diện tích xung quanh và mặc tích hai đáy tròn.– Công thức

Công thức tính diện tích xung quanh bằng chu vi mặt đường tròn lòng nhân với chiều cao.

Sxq= 2.π.r.h

Trong đó:

– r: bán kính hình trụ.

– h: chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ.

– π = 3.14159265359

*
– Ví dụ

Một hình tròn trụ tròn có bán kính đáy r = 5 cm, chiều cao h = 7cm. Tính diện tích xung quanh hình tròn đứng.

Hướng dẫn giải: diện tích s xung xung quanh của hình tròn tròn: Sxq = 2.π.r.h = 2π.5.7 = 70π = 219,8 (cm2).

Ví dụ 1: Một đèn điện huỳnh quang dài 1,2m, 2 lần bán kính của con đường tròn lòng là 4cm, được để khít vào một trong những ống giấy cứng làm nên hộp (h.82). Tính diện tích s phần giấy cứng dùng để triển khai một hộp.

Xem thêm: Mẫu Bảng Tổng Hợp Nhập Xuất Tồn Nguyên Vật Liệu, Dụng Cụ, Sản Phẩm, Hàng Hóa

Lời giải:

Diện tích phần giấy cứng cần tính chính là diện tích bao phủ của một hình hộp có đáy là hình vuông vắn cạnh 4cm, độ cao 1,2m = 120cm.

Diện tích bao quanh của hình hộp đó là diện tích bốn hình chữ nhật bằng nhau với chiều dài là 120 centimet và chiều rộng 4cm::

Sxq= 4.4.120 = 1920 cm2

Ví dụ 2: Mô hình của một cái lọ thí nghiệm ngoài mặt trụ (không nắp) có nửa đường kính đường tròn lòng 14cm,chiều cao 10cm. Tìm diện tích xung quanh cùng với diện tích s một đáy

Lời giải:

*