Trong hình học, một hình chóp là một trong khối nhiều diện được hình thành bằng phương pháp kết nối một điểm của một nhiều giác cùng một điểm, được gọi là đỉnh. Từng cạnh đại lý và đỉnh tạo thành một hình tam giác, được hotline là khía cạnh bên. 

Hình chóp đều (hình chóp đa giác đều) là hình chóp có những mặt mặt là tam giác cân, với đáy là hình nhiều giác hồ hết (tam giác đều, hình vuông,…)

2. Cách làm tính thể tích hình chóp đều

- Thể tích hình chóp đều: V = 1/ 3 S.h

Trong đó: S là diện tích s đáy, h là chiều cao

- Thể tích hình chóp cụt đều: 

*

Trong đó: 

+ B và B’ thứu tự là diện tích của đáy mập và đáy bé dại của hình chóp cụt đều.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích khối chóp tứ giác đều

+ h là độ cao (khoảng giải pháp giữa 2 mặt đáy).

II. Hình chóp tứ giác hầu hết là gì?


1. Định nghĩa hình chóp tứ giác đầy đủ là gì?

Hình chóp tứ giác số đông là hình chóp bao gồm đáy là hình vuông và con đường cao của chóp trải qua tâm đáy (giao của 2 đường chéo cánh hình vuông).

*
Hình chóp tứ giác gần như là hình chóp tất cả đáy là hình vuông

2. Hình chóp tứ giác đều sở hữu các đặc thù sau:

- Đáy là hình vuông

- Các ở kề bên bằng nhau

- Tất cả những mặt bên là các tam giác cân bằng nhau

- Chân con đường cao trùng với tâm dưới mặt đáy (tâm đáy là giao điểm 2 mặt đường chéo

- Tất cả các góc tạo nên bởi sát bên và dưới mặt đáy bằng nhau

- Tất cả các góc chế tạo bởi các mặt mặt và dưới đáy đều bởi nhau

Ví dụ: ta bao gồm hình chóp tứ giác phần nhiều SABCD thì:

Tứ giác ABCD là hình vuông vắn có trọng tâm O.

SO vuông góc mặt phẳng ABCD

SA=SB=SC=SD

(SA; (ABCD))=(SB;(ABCD))=(SC;(ABCD))=(SD;(ABCD))

3. Thể tích hình chóp tứ giác đều

Công thức V = (1/3).Sđáy.h

Trong đó:

+ V: Thể tích hình chóp tứ giác đều.

+ Sđáy: diện tích đáy hình chóp tứ giác đều.

+ h: độ cao hình chóp tứ giác đều.

4. Công thức tính diện tích xung quanh hình chóp tứ giác đều

Công thức: Sxq = 4.S

Trong đó:

+ Sxq: diện tích s xung xung quanh hình chóp tứ giác đều.

+ S: diện tích mặt mặt hình chóp tứ giác đều.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình chóp tứ giác đều

Công thức: Stp = Sxq + Sđáy

Trong đó:

+ Stp: diện tích s toàn phần hình chóp tứ giác đều.

+ Sxq: diện tích s xung xung quanh hình chóp tứ giác đều.

+ Sđáy: diện tích đáy hình chóp tứ giác đều.

III. Phân minh hình chóp tam giác phần đông và hình chóp tứ giác đều

- Hình chóp tam giác đông đảo theo đình nghĩa là hình chóp đều có đáy là tam giác (mặt bên là tam giác cân, chưa đều).

- Hình chóp tứ giác gần như theo có mang là hình chóp đều sở hữu đáy là tứ giác (lúc này lòng là hình vuông, mặt bên là tam giác cân).

Mối tương tác giữa hình chóp tam giác hầu hết và tứ diện hồ hết là gì?

- Hình chóp tam giác hầu như có kề bên chưa chắc bởi cạnh đáy, chóp tam giác đều phải sở hữu thêm điều kiện kề bên bằng cạnh đáy là tứ diện đều.

- Hình tứ diện đều là một hình chóp tam giác đều quan trọng (có thêm lân cận bằng cạnh đáy).

IV. Một số chú ý khi làm bài xích hình chóp tứ giác đều

- vì hình chóp tứ giác đều có rất nhiều công thức và nhiều dạng bài tập không giống nhau vậy đề xuất cần áp dụng đúng cách làm vào từng ngôi trường hợp.

- khi bấm máy tính cố tay, các bạn cần cảnh giác bấm cho đúng lúc các công thức bao gồm phân số.

- những công thức bên trên chỉ vận dụng cho bài bác tập hình chóp tứ giác đều, nếu bạn áp dụng vào các hình chóp khác sẽ có tác dụng sai kết quả. Hãy xem thêm kỹ đề trước lúc áp dụng và đề nghị phân biệt rõ sự không giống nhau giữa các mô hình chóp.

- nắm rõ các đặc điểm của hình tứ giác những để vận dụng giải những bài tập liên quan đến lý thuyết, bệnh minh.

- lưu ý về đơn vị khi triển khai các vấn đề hình học nói chung và bài xích toán liên quan đến hình chóp tứ giác rất nhiều nói riêng.

Xem thêm: Toan Nguyen, Md - Toan Nguyen Obituary

V. Ví dụ bài xích tập:

Tính thể tích V của khối chóp tứ giác đều phải sở hữu tất cả những cạnh bằng a.