Đội ngũ gia sư Toán tiểu học của thầy giáo Thành Tài xin được gửi đến quý cha mẹ và các em học sinh bảng cách làm Toán tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5), quý PHHS tất cả th


Đội ngũ gia sư Toán tiểu học tập của gia sư Thành Tài xin mang đến quý cha mẹ và những em học viên bảng cách làm Toán tiểu học tập (từ lớp 1 đến lớp 5), quý PHHS có thể lưu về máy giúp xem và giao hàng cho vấn đề học nhé.

Bạn đang xem: Công thức toán lớp 1

*
1/ BIỂU THỨC CHỨA CHỮ

a + b + c là biểu thức gồm chứa tía chữ.

Mỗi lần thế chữ bằng số ta tính được một quý giá của biểu thức: a + b + c

2/ BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

a/ Phép cộng

a + b = c a, b là số hạng; c là tổng

b/ Phép trừ

a – b = c a là só bị trừ ; b là số trừ ; c là tích

3/ TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN

a/ đặc thù giao hoán phép cộng

a + b = b + a

b/ đặc thù giao hoán phép nhân

a . B = b . A

c/ Tính chất kết hợp của phép cộng

( a + b) + c = a + ( b + c )

d/ Tính chất kết hợp của phép nhân

( a . B ) . C = a . ( b . C)

e/ Nhân một số với một tổng

a . ( b + c) = a . B + b . C

f/ Nhân một vài với một hiệu

a . ( b – c ) = a . B – a . C

g/ Chia một số cho mối tích

a : ( b .c ) = a : b : c = a : c : b

h/ phân chia một tích cho một số

( a . B) : c = ( a : c) .b = a . ( b : c )

4/ DẤU HIỆU phân tách HẾT

- phân chia hết mang đến 2: những số tất cả chữ số tận cùng là : 0, 2, 4, 6, 8 ( số chẵn )- phân chia hết mang đến 5: Các số bao gồm chữ số tận cùng là : 0, 5- phân chia hết cho 3: Các số tất cả tổng các chữ số chia hết đến 3- phân tách hết đến 9: Các số gồm tổng các chữ số chia hết mang lại 9

5/ QUY TẮC VỀ THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH vào MỘT BIỂU THỨC

- trong biểu thức chỉ cất phép cộng và phép trừ ta tiến hành các phép tính từ bỏ trái sang phải.- vào biểu thức chỉ cất phép nhân và phép chia ta thực hiện các phép tính tự trái lịch sự phải.- vào biểU thức có chứa phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia ta triển khai các phép tính nhan chia trước, cùng trừ sau.

6/ TÌM SỐ CHƯA BIẾT ( TÌM X )

- search số hạng của tổng: x + a = b hoặc a + x = b

x = b – a

- tra cứu số bị trừ : x – a = b

x = b + a

- tìm kiếm số trừ : a – x = b

x = a – b

- tìm kiếm thừa số của tích: x . A = b hoặc a . X = b

x = b : a

- tìm số bị chia: x : a = b

x = b . A

- tìm kiếm số chia : a : x = b

x = a : b

7/ BẢNG ĐƠN VỊ ĐO

a/ ĐỘ DÀI: click bảng đo và phương pháp tính độ dài để xem chi tiết

b/ KHỐI LƯỢNG: click bảng đo và phương pháp tính khối lượng để xem bỏ ra tiết

c/ DIỆN TÍCH: click bảng đo và cách tính diện tích để xem đưa ra tiết

d/ THỂ TÍCH: click bảng đo và phương pháp tính thể tích để xem chi tiết

e/ THỜI GIAN: click bảng đo và phương pháp tính thời gian để xem bỏ ra tiết

8/ CÔNG THỨC HÌNH HỌC

8.1 Hình Vuông

- Chu vi : p. = a . 4 p. : chu vi

- Cạnh : a = phường : 4 a : cạnh

- diện tích s : S = a . A S : diện tích

8.2 Hình chữ nhật

- Chu vi : p. = ( a + b ) . 2

- Chiều dài : 1

a = ___ . P. – b. P : chu vi

2

- Chiều rộng : 1

b = ___ . P. – a. A : chiều dài

2

- diện tích s : S = a . B, b : chiều rộng

- Chiều nhiều năm : a = S : b, S: diện tích

- Chiều rộng : b = S : a

8.3 Hình bình hành

- Chu vi : p = ( a + b ) . 2, a : độ dài đáy

- diện tích s : S = a . H, h : chiều cao

- Độ nhiều năm đáy : a = S : h, b : cạnh bên

- độ cao : h = S : a

8.4 Hình thoi

- Diện tích : S = ( m . N ) : 2, m : đường chéo cánh thứ nhất

- Tích nhì đường chéo cánh : ( m . N ) = S . 2, n : đường chéo cánh thứ 2

8.5 Hình tam giác

- Chu vi : p. = a + b + c, a : cạnh vật dụng nhất

- Diện tích : S = ( a . B ) : 2, b : cạnh sản phẩm hai

- Chiều cao : h = ( S . 2 ) : a, c: cạnh lắp thêm ba

- Cạnh đáy: a = ( S . 2 ) : h, h : chiề cao

a : cạnh đáy

8. 6 Hình tam giác vuông

- Diện tích : S = ( b . A ) : 2, a,b là nhì cạnh góc vuông

8.7 Hình thang

- Diện tích : S = ( a + b ) . H : 2

- Chiều cao : h = (S .2 ) : ( a + b ), a,b : cạnh đáy; h : chiều cao.

8.8 Hình thang vuông

- bao gồm một bên cạnh vuông góc với hai đáy, lân cận đó chính là chiều cao hình vuông => tính theo cách làm hình vuông.

Xem thêm: Giải Toán 12 Bài 1 2 Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch Biến Của Hàm Số

8.9 Hình tròn

 - Bán kính hình tròn trụ : v = d : 2

v = C : 3,14 : 2

 - Đường kính : d = r . 2

d = C : 3,14

- Chu vi hình trụ : C = r . 2 . 3,14

C = d . 3,14

 - Diện tích : C = r . R . 3,14

- Tìm diện tích s thành giếng : S hình tròn nhỏ ( miệng giếng) S = r . R. 3,14 - Bán kính hình trụ lớn = bán kính hình tròn nhỏ + chiều rộng ( thành giếng ) - Diện tích hình tròn trụ lớn : S = r . R . 3,14 - Diện tích thành giếng = S hình tròn trụ lớn – S hình trụ nhỏ

8.10 Hình hộp chữ nhật

- Diện tích bao bọc : S = Pđáy . H

- Chu vi lòng : Pđáy = Sxq : h

- Chiều cao : h = Sxq : Pđáy

- Nếu lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là HCN : Pđáy = (a + b ) . 2

- Nếu đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là hình vuông : Pđáy = a . 4

- Diện tích toàn phần : Stp = Sxq . S2đáy

Sđáy = a . B

- Thể tích : V = a . B . C

+ ước ao tìm chiều cao siêu hò nước ( bể nước )

Hhồ = Vhồ : Sđáy

+ mong tìm diện tích s đáy của vũng nước ( bể nước )

Sđáy = Vhồ : hhồ

+ ước ao tìm độ cao mặt nước đang có trong hồ nước ta thấy

hnước = Vnước : Sđáy hồ

Diện tích quét vôi

B1: diện tích bồn bức tường ( Sxq )

B2 : diện tích trần bên ( S = a . B )

B3 : diện tích bốn tường ngăn ( Sxq và trần nhà )

B4 : diện tích s quét vôi = diện tích s bốn tường ngăn và xà nhà – Diện tích những cửa.