Qua bài này,các em sẽ được gia công quen với các bài tập tương quan đếnmạch điện xoay chiềuvới nhiều cấp độ từ dễ đến khó…, các em rất cần được nắm được kiến thức về cực hiếm tức thời và những công thức liên quan đến cực hiếm tức thời, trường đoản cú đó áp dụng và xong tốt bài xích tập.
Bạn đang xem: Công thức vuông pha

Xét mạch RLC nối tiếp Nếu(i=I_0cos(omega t+varphi _i))

(Rightarrow left{eginmatrix u_R=U_ORcos(omega t+varphi _i)\ u_L=U_OLcos(omega t+varphi _i+fracpi2)\ u_C=U_OCcos(omega t+varphi _i-fracpi2) endmatrix ight.) uR thuộc pha(iRightarrow u_R=iRLeftrightarrow i=fracu_RR) uLvuông pha(iRightarrow left ( fracu_LU_0L ight )+left ( fraciI_0 ight )^2=1) uCvuông pha(iRightarrow left ( fracu_CU_0C ight )+left ( fraciI_0 ight )^2=1) uRvuông pha(u_L Rightarrow left ( fracu_RU_OR ight )^2+ left ( fracu_LU_OL ight )^2=1) uRvuông pha(u_C Rightarrow left ( fracu_RU_OR ight )^2+ left ( fracu_CU_OC ight )^2=1)

uRngược pha(u_C Rightarrow left{eginmatrix u_L=U_OLcos(omega t+varphi )\ u_C=U_OCLcos(omega t+varphi ) endmatrix ight.Rightarrow fracu_Lu_C =fracU_OLU_OC =fracZ_LZ_C) * Chú ý: (U_OL=U_Lsqrt2, I_O=I sqrt2) (Rightarrow left ( fracu_LU_OL ight )+left ( fraciI_O ight )^2=1 Rightarrow left ( fracu_LU_L ight )+left ( fraciI ight )^2=2) * Viết biểu thức: + ví như đề cho(u_MN=U_OMN.cos(omega t+varphi_u_MN )) ( ightarrow)Yêu mong viết biểu thức: Ta có:(i=I_O cos(omega t+varphi _i)) + Tìm(Z_MNRightarrow I_O=fracU_OMNZ_MN) + Tìm(tanvarphi _MNRightarrow varphi _MNRightarrow varphi _i=varphi _u_MN-varphi _MN) Vậy(i=I_O cos(omega t+varphi _i)) + nếu đề cho(i=I_O cos(omega t+varphi _i))

( ightarrow)

Yêu cầu viết biểu thức(u_MN)? + Tìm(Z_MNRightarrow U_OMN=I_O.Z_MN) + Tìm(tanvarphi _MNRightarrow varphi _MNRightarrow varphi _u_MN =varphi _i+varphi _MN) Vậy(u_MN=U_OMN cos(omega t + varphi _u_MN)) + ví như đề mang lại u1

( ightarrow)Yêu ước viết u2?

tự u1( ightarrow)Viết biểu thức i( ightarrow)Viếtu2

VD1: Đặt năng lượng điện áp(u=200sqrt2cos(100pi t + fracpi 6) (v))vào 2 đầu tụ(C=frac10^-4piF) a. Viết biểu thức i? b. Tại thời điểm(u=10sqrt6(V))thì cường độ loại điện i bằng bao nhiêu?

Giải

a.

Xem thêm: Top 11 Tả Quang Cảnh Trường Em, 3 Bài Văn Tả Cảnh Trường Em, Ngắn Gọn, Đặc Sắc

(Z_C=frac1C.omega =frac1frac10^-4pi.100pi=100Omega) (I_O=fracU_OCZ_C=frac200sqrt2100=2sqrt2A) (varphi _u_C=varphi _i-fracpi2Rightarrow varphi _i=varphi _u_C+ fracpi2=fracpi6+fracpi2=frac2pi3) Vậy(i=2sqrt2.cos(100pi t + frac2 pi3) (A)) b.(u_Cperp iRightarrow left ( fracu_CU_OC ight )^2+left ( fraciI_O ight )^2=1) (Rightarrow i=pm I_Osqrt1-left ( fracu_CU_O ight )^2=pm 2sqrt2 sqrt1-left ( frac100sqrt6200sqrt2 ight )^2) (Rightarrow i=pm 2sqrt2.frac12=pm sqrt2(A))

VD2: Đặt năng lượng điện áp(u=200cos(100pi t-fracpi4)(V))vào 2 đầu mạch RLC ghép nối liền có(R = 50Omega, L=318mH, C=63,6mu F). Viết biểu thức(i, u_R, u_C, u_RC, u_LC).

Giải (Z_L=L.omega =318.10^-3.100 pi=100Omega) (Z_C=frac1C.omega =frac163,6.10^-6.100 pi=50Omega) (Z=sqrtR^2+(Z_L-Z_C)^2=sqrt50^2+(100-50)^2=50sqrt2Omega) (Rightarrow I_O=fracU_OZ=frac20050sqrt2=2sqrt2A) (tanvarphi =fracZ_L-Z_CR=frac100-5050=1Rightarrow varphi =fracpi 4) (Rightarrow varphi _i=varphi _u-varphi =-fracpi4-fracpi4=-fracpi2) Vậy(i=2sqrt2.cos(100pi t-fracpi2)(A)) (u_R=100sqrt2.cos(100pi t-fracpi2)(v)) (u_L=200sqrt2.cos(100pi t-fracpi2+fracpi2)(v)) (u_C=100sqrt2.cos(100pi t-fracpi2-fracpi2)(v)) (u_RC=U_ORC.cos(omega t+varphi _u_RC)) (Z_RC=sqrtR^2+Z_L^2=sqrt50^2+50^2=50sqrt2Omega) (Rightarrow U_ORC=I_RC=2sqrt2.50sqrt2=200V) (tanvarphi _RC=frac-Z_CR=frac-5050=-1Rightarrow varphi _RC=-fracpi 4) (Rightarrow varphi _u_RC=varphi _i+varphi _RC=-fracpi2+(-fracpi4 )=-frac3pi4) Vậy(u_RC=200.cos(100pi t-frac3 pi4)(V)) Viết(u_LC=U_OLC.cos (omega t+varphi _u_LC)) (U_OLC=I_O.Z_LCleft | Z_L-Z_C ight |=2sqrt2.left | 100-50 ight |=100sqrt2) (tanvarphi _LC=fracZ_L-Z_CO=frac500=infty Rightarrow varphi _LC=fracpi2) (Rightarrow varphi _u_LC=varphi _i+varphi _LC=-fracpi2+fracpi2=0) Vậy(u_LC=100sqrt2.cos.100pi t (V))

Cài đặt:

(shift ightarrow mode ightarrow 4 ightarrow R) (mode ightarrow 2 ightarrow CMPLX) (u=U_O cos(omega t + varphi _u) ightarrow U_O
*

b52 club - Game bài bom tấn số 1 |

Lịch thi đấu World Cup