Ta hoàn toàn có thể cộng, trừ nhị số hữu tỉ $x,y$ bằng cách viết bọn chúng dưới dạng nhì phân số bao gồm cùng một mẫu mã dương rồi áp dụng quy tắc cộng, trừ phân số.

Bạn đang xem: Cộng trừ số

Với $x = dfracam;,y = dfracbm,left( a,b,m in mathbbZ,,m > 0 ight)$ ta có:

(eginarraylx + y = dfracam + dfracbm = dfraca + bm\x - y = dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray)

2. Tính chất

Phép cộng số hữu tỉ tất cả các đặc thù của phép cộng phân số:

3. Qui tắc “chuyển vế”

Khi gửi vế một trong những hạng từ bỏ vế này quý phái vế tê của một đẳng thức, ta nên đổi vệt số hạng đó.

Với phần đa (x,,y,,z in mathbbQ:)(x + y = z Leftrightarrow x = z - y).


2. Các dạng toán hay gặp

Dạng 1: triển khai phép tính

Phương pháp:

Dùng những qui tắc cộng trừ cùng các đặc điểm để tính toán.

Xem thêm: Hoc Phi Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Tp Hcm, Trường Cao Đẳng Kinh Tế

Dạng 2: tra cứu x

Phương pháp:

Thực hiện tìm (x) bằng những mối dục tình giữa số bị trừ, số trừ và hiệu hoặc số bị chia, số chia và thương….

Đồng thời sử dụng qui tắc gửi vế để tìm (x.)


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
bài bác 1: Tập đúng theo Q các số hữu tỉ
bài 2: Cộng, trừ các số hữu tỉ
bài 3: Nhân, chia những số hữu tỉ
bài 4: giá chỉ trị tuyệt đối hoàn hảo của một trong những hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài xích 5: Lũy vượt của một vài hữu tỉ
bài 6: tỉ lệ thức
bài 7: đặc thù cơ bạn dạng của hàng tỉ số cân nhau
bài 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
bài 9: làm tròn số
bài bác 10: Số vô tỉ. Tư tưởng về căn bậc nhì
bài 11: Số thực
bài xích 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài bác 1: Đại lượng tỉ trọng thuận
bài xích 2: Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
bài xích 3: Hàm số. Phương diện phẳng tọa độ
bài xích 4: Đồ thị hàm số y=ax (a không giống 0)
bài xích 5: Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài bác 1: thu thập số liệu, thống kê, tần số
bài bác 2: Bảng tần số của tín hiệu
bài bác 3: Biểu đồ. Số trung bình cộng và kiểu mẫu của tín hiệu
bài 4: Ôn tập chương 3: thống kê
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài 1: có mang về biểu thức đại số
bài xích 2: giá trị của một biểu thức đại số
bài 3: Đơn thức
bài bác 4: Đơn thức đồng dạng
bài 5: Đa thức
bài xích 6: cùng trừ đa thức
bài 7: Đa thức một phát triển thành
bài 8: cùng trừ nhiều thức một phát triển thành
bài 9: Nghiệm của đa thức một đổi mới
bài 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG
bài 1: nhì góc đối đỉnh
bài xích 2: hai tuyến đường thẳng vuông góc
bài 3: những góc tạo bởi một mặt đường thẳng cắt hai đường thẳng
bài 4: hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song.Tiên đề Ơ-clit về hai tuyến đường thẳng tuy vậy song
bài xích 5: tự vuông góc đến song song
bài bác 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài bác 1: Tổng cha góc của một tam giác
bài bác 2: nhì tam giác đều nhau
bài 3: ngôi trường hợp bởi nhau đầu tiên của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
bài bác 4: ngôi trường hợp cân nhau thứ nhì của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài bác 5: trường hợp cân nhau thứ bố của tam giác góc-cạnh-góc
bài 6: Tam giác cân nặng
bài xích 7: Định lý Pytago
bài xích 8: các trường hợp cân nhau của tam giác vuông
bài 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: quan lại HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ vào TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY vào TAM GIÁC
bài 1: quan hệ giữa góc và cạnh đối lập trong một tam giác
bài xích 2: tình dục giữa mặt đường vuông góc và đường xiên, đường xiên với hình chiếu
bài 3: quan hệ giới tính giữa tía cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
bài bác 4: đặc thù ba đường trung tuyến của tam giác
bài bác 5: đặc điểm ba mặt đường phân giác
bài xích 6: đặc thù đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài bác 7: đặc điểm ba đường cao của tam giác
bài bác 8: Ôn tập chương 7
*

*

học tập toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.