Phản ứng Cu HNO3 loãng là phản ứng hóa học về kim loại với axit. Rộng nữa đó là phản ứng lão hóa khử nên cũng khá được vận dụng tương đối nhiều vào đề thi. firmitebg.com mời các bạn và những em thuộc tìm hiểu chi tiết về phản bội ứng này.

Bạn đang xem: Cu hno3 đặc hiện tượng

*
Phản ứng Cu HNO3 loãng tạo thành ra thành phầm là gì?

 Cu + HNO3 loãng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch loãng) (dung dịch) (khí) (lỏng)

(đỏ) (màu xanh lam)

64 63 188 30 18

Điều kiện phản ứng

– kim loại đồng

– dung dịch HNO3 loãng 

– Điều khiếu nại phản ứng: ko có.

Tiến hành bội nghịch ứng

– bỏ vô ống nghiệm 1 mang lại 2 lá đồng, nhỏ từ từ toàn diện dung dịch HNO3 loãng vào trong ống nghiệm. Xem hiện tượng xảy ra.

Hiện tượng hóa học

– Lá đồng màu đỏ (Cu) tan dần trong dung dịch axit HNO3 loãng, ống nghiệm gửi sang greed color (đó là hỗn hợp Cu(NO3)2 ) và tất cả khí NO bay ra.

Phương trình bội phản ứng và cân bằng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Phương trình ion

Quá trình nhường electron: Cu → Cu+2 + 2e

Quá trình nhận electron: N+5 + 3e → N+2

=> Phương trình sau khoản thời gian cân bằng với thông số tối giản nhất:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Cu + HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

(rắn) (dd đậm đặc) (rắn) (khí) (lỏng)

(đỏ) (không màu) (trắng) (nâu đỏ) (không màu)

64 63 188 46 18

– hiện tượng nhận biết: 

Chất rắn red color của Đồng (Cu) tan dần trong dung dịch với sủi bong bóng khí vì khí màu nâu đỏ Nitơ dioxit (NO2) sinh ra.

*
HNO3 quánh thì thành phầm là NO2, HNO3 loãng sinh sản thành NO.

– lưu ý: 

Axit nitric HNO3 oxi hoá được số đông các kim loại, nhắc cả kim loại có tính khử yếu như Cu. Khi đó, sắt kẽm kim loại bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao và tạo ra muối nitrat. Thông thường, nếu sử dụng dung dịch HNO3 đặc thì sản phẩm là NO2, còn dung dịch loãng thì sinh sản thành NO.

CuO + HNO3 loãng 

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(rắn) (dd) (dd) (lỏng)

(đen) (không màu) (xanh lam) (không màu)

80 63 188 18

Mg + HNO3 loãng 

– Mg + HNO3 loãng sinh ra khí NO

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

*

– Mg + HNO3 loãng sinh ra NH4NO3

10HNO3 + 4Mg → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

(dung dịch) (rắn) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

Al + HNO3 loãng 

– Al + HNO3 loãng xuất hiện khí N2O

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

(rắn) (dd loãng) (rắn) (khí) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (trắng) (không màu) (không màu)

– Al + HNO3 loãng sinh ra NH4NO3

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

(rắn) (lỏng) (lỏng) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)

Fe + HNO3 loãng 

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(dd loãng, nóng) (khí)

Ag + HNO3 loãng 

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NO

(rắn) (dd pha loãng) (kết tủa) (lỏng) (khí)

(trắng) (không màu) (trắng)

– Điều kiện phản ứng: nhiệt độ độ.

*
Kim loại tính năng với HNO3

Bài tập vận dụng

*

Bài 1. Hòa tan trọn vẹn 1,28 gam Cu vào dung dịch cất 7,56 gam HNO3 thu được dung dịch X với V lít tất cả hổn hợp khí tất cả NO và NO2 (đktc). Mang lại X tác dụng hoàn toàn cùng với 105ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc quăng quật kết tủa được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, nhận được 8,78 gam chất rắn. Quý giá V là A. 0,336 B. 0,448. C. 0,560. D. 0,672.

Giải: 

– chất rắn Z có KNO3 với KOH(dư). Lúc nung Z ta chiếm được KNO2 và KOH(dư). Theo đề ta gồm :

85nKNO2 + 56nKOH = m rắn, => nKNO2 = 0,1 mol

BT: K → nKNO2 + nKOH = nKOH ban đầu, => nKOH dư = 0,005 mol.

BT: N → nNO2 + nNO = nHNO3 – nKNO2 = 0,02 mol;

=> V(NO, NO2) = 0,448 lít

Bài 2. Hoà tan trọn vẹn m gam Cu trong dung dịch HNO3 nhận được 1,12 lít hỗn hợp khí NO cùng NO2 (đktc) tất cả tỉ khối hơi đối với H2 là 16,6. Quý giá của m là A. 8,32. B. 3,90. C. 4,16. D. 6,40.

Bài 3. hiện tượng kỳ lạ quan gần cạnh được khi mang lại Cu vào hỗn hợp HNO3 sệt là A. Dung dịch rời sang màu vàng và gồm khí màu nâu đỏ bay ra B. Dung dịch chuyển sang gray clolor đỏ và có khí màu xanh da trời thoát ra C. Dung di chuyển sang greed color và có khí ko màu bay ra D. Dung dịch chuyển sang blue color và tất cả khí màu nâu đỏ thoát ra

Bài 4. Khi kết hợp hiđroxit sắt kẽm kim loại M(OH)2 bằng một số lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27,21%. Kim loại M là A. Cu B. Sắt C. Zn D. Al

Bài 5. Tổng thông số là các số nguyên, tối giản của toàn bộ các hóa học trong phương trình làm phản ứng thân Cu với dung dịch HNO3 đặc, rét là: A. 8 B. 10 C. 11 D. 9

Bài 6. mang đến 2,16 gam láo lếu hợp tất cả Al với Mg tan không còn trong dung dịch axit HNO3 loãng, làm cho nóng nhẹ tạo thành dung dịch X với 448 ml (đo sống 354,90 K với 988 mmHg) hỗn hợp khí Y khô tất cả 2 khí ko màu, không thay đổi màu trong không khí. Tỷ khối của Y đối với oxi bởi 0,716 lần tỷ khối của khí cacbonic so với nitơ. Làm cho khan X một cách cẩn thận thu được m gam chất rắn Z, nung Z đến trọng lượng không thay đổi thu được 3,84 gam hóa học rắn T. Tính giá trị của m

Bài 7. mang đến 0,54g bột Al hoà tan không còn trong 250 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau khi phản ứng xong, thu được hỗn hợp A cùng 0,896 lít tất cả hổn hợp khí B gồm NO2 và NO (đo ở đktc).

a) Tính tỉ khối của tất cả hổn hợp khí B đối với H2.

b) Tính mật độ mol các chất trong hỗn hợp A thu được.

Bài 8. Hoà tan trọn vẹn m gam Al trong hỗn hợp HNO3 thì thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí A (gồm NO và N2O) gồm tỉ khối dA/H2 = 16,75. Tính m.

Bài 9.

Xem thêm: Chứng Minh Tế Bào Là Đơn Vị Chức Năng Của Cơ Thể ? Chứng Minh Tế Bào Là Đơn Vị Chức Năng Của Cơ Thể

Nếu mang đến 9,6 gam Cu công dụng hết với 180ml HNO3 1M sau khoản thời gian phản ứng dứt thu được V1 lít NO (đktc) duy nhất và dung dịch A. Nếu mang đến 9,6 gam Cu tính năng hết với 180ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M cùng H2SO4 0,5M sau khi phản ứng xong xuôi thu được V2 lít NO (đktc) duy nhất cùng dung dịch B.Tính khối lượng muối thu được lúc cô cạn hỗn hợp B. Chọn lời giải đúng. A. 22,86 gam B. 21,86 gam C. 20,86 gam D. 23,86 gam

Bài 10. cho m gam bột kim loại đồng vào 200 ml hỗn hợp HNO3 2M, tất cả khí NO bay ra. Để kết hợp vừa hết hóa học rắn, buộc phải thêm tiếp 100 ml dung dịch HCl 0,8M vào nữa, đồng thời cũng có thể có khí NO bay ra. Trị số của m là: A. 9,60 gam B. 11,52 gam C. 10,24 gam D. 12,54 gam

Như vậy, bội nghịch ứng Cu HNO3 loãng tạo ra dung dịch Cu(NO3)2 , khí NO thoát ra và nước. Những em nên chăm chú phản ứng của kim loại với HNO3, vì HNO3 là axit mạnh, có tính khử mạnh, nên sẽ tạo nên ra sản phẩm sinh ra những khí không giống nhau thi thay đổi điều kiện với tỉ lệ mol. Hy vọng nội dung bài viết của firmitebg.com giúp những em vận dụng và làm bài bác tập tốt.