Cường độ điện trường là đại lượng đặc thù cho sự mạnh, yếu của điện trường ở một điểm. Cường độ điện trường có đơn vị là Vôn bên trên mét (V/m).

Bạn đang xem: Cường độ điện trường có đơn vị là

Trắc nghiệm: cường độ điện ngôi trường có đơn vị chức năng là

A. Culong bên trên mét (C/m).

B. Vôn bên trên mét (V/m).

C. Fara (F).

D. Niutơn bên trên mét (N/m).

Trả lời

Đáp án đúng: B. Vôn trên mét (V/m).

Cường độ năng lượng điện trường có đơn vị chức năng là Vôn trên mét (V/m).

Kiến thức áp dụng để vấn đáp câu hỏi


1. Cường độ điện ngôi trường là gì? 

a. Khái niệm

Giả sử tất cả một điện tích điểm tên là Q nằm ở vị trí điểm O. Điện tích này sẽ tạo nên ra một điện trường xung quanh nó. Để phân tích về điện ngôi trường của Q tại điểm M, ta đặt ở đó một điện tích điểm để thử thương hiệu q và chú ý lực điện tác dụng lên điểm q.

Theo định luật Cu-lông, khi q càng nằm xa Q thì lực điện lại càng nhỏ. Ta tuyên bố rằng điện ngôi trường tại những điểm càng xa Q càng yếu. Từ đó sinh ra khái niệm cường độ điện trường: cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho sự mạnh, yếu của điện trường tại một điểm.

*
độ mạnh điện ngôi trường có đơn vị là" width="639">

b. Định nghĩa

Thực nghiệm chứng minh rằng lần lượt những điện tích test q1, q2,… khác nhau tại một điểm thì:

F1/q1 = F2/q2 = ...

Ta rất có thể thấy độ mập của lực điện công dụng lên điện tích thử q = +1C để đặc thù cho độ mạnh điện trường trên điểm mà lại ta xét. Tuy nhiên theo bí quyết (1.1), độ lớn F của lực năng lượng điện tỉ lệ thuận với q, đề xuất thương số F/q chính là độ phệ của lực điện chức năng lên điện tích 1C. Vì đó, ta vẫn lấy yêu mến số này làm cho số đo của độ mạnh điện trường. Vậy ta gồm định nghĩa sau:

Cường độ điện trường trên một điểm là đại lượng đặc thù cho tác dụng lực của điện trường trên điểm đó. Nó được xác minh bằng yêu thương số của độ bự lực điện F tính năng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại điểm này và độ to của q.

E = F/q

2. Véc tơ độ mạnh điện trường

Vecto cường độ điện trường:

- Phương, chiều trùng với phương, chiều của lực điện công dụng lên năng lượng điện thử q dương;

+ E→ cùng phương thuộc chiều với F→ nếu q dương.

+ E→ cùng phương ngược chiều với F→ nếu q âm.

- Độ dài màn biểu diễn độ phệ của cường độđiện ngôi trường theo một tỉ trọng xích như thế nào đó.

Cường độ điện trường của một điện tích điểm Q: E=F/q=k.Q/r2. Độ bự của cường độđiện trường không dựa vào vào độ khủng của điện tích thử q.

Nguyên lí ông chồng chất năng lượng điện trường: Các năng lượng điện trường E1→, E2→ đồng thời tính năng lực năng lượng điện lên năng lượng điện q, một cách tự do với nhau và điện tích q chịu tính năng của điện trường tổng hợp E→

*
cường độ điện trường có đơn vị là (ảnh 2)" width="111">

Vecto E→ tổng thích hợp theo quy tắc hình bình hành.

3. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Cường độ điện trường trên một điểm đặc trưng cho:

A. Thể tích vùng gồm điện ngôi trường là phệ hay nhỏ.

B. điện trường tại điểm đó về góc nhìn dự trữ năng lượng.

C. Tác dụng lực của năng lượng điện trường lên điện tích tại điểm đó.

D. Tốc độ di chuyển điện tích trên điểm đó.

Đáp án đúng: C

Câu 2: Vectơ độ mạnh điện trường tại mỗi điểm tất cả chiều:

A. Thuộc chiều cùng với lực điện chức năng lên năng lượng điện thử dương tại điểm đó.

B. Thuộc chiều với lực điện tác dụng lên năng lượng điện thử trên điểm đó.

C. Nhờ vào độ phệ điện tích thử.

D. Nhờ vào nhiệt độ môi trường.

Đáp án đúng: A

Câu 3. Tại một điểm xác minh trong điện trường tĩnh, giả dụ độ bự của điện tích thử tăng gấp đôi thì độ phệ cường độ điện trường

A. Tăng 2 lần. 

B. Giảm 2 lần. 

C. Ko đổi. 

D. Sút 4 lần.

Đáp án đúng: C

Câu 4. Véc tơ cường độ điện trường tại từng điểm bao gồm chiều

A. Cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó.

B. Cùng chiều với lực điện công dụng lên năng lượng điện thử trên điểm đó.

C. Phụ thuộc vào độ mập điện tích thử.

D. Phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường.

Đáp án đúng: A

Câu 5. Độ khủng cường độ năng lượng điện trường trên một điểm gây bởi một năng lượng điện điểm không phụ thuộc

A. Độ to điện tích thử.

B. Độ mập điện tích đó.

C. Khoảng cách từ điểm sẽ xét đến điện tích đó.

Xem thêm: Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 10 Bài 2, Lý Thuyết Giáo Dục Quốc Phòng 10 Bài 2

D. Hằng số năng lượng điện môi của của môi trường.

Đáp án đúng: A

Câu 6. Nếu trên một điểm có 2 điện trường yếu tắc gây do 2 năng lượng điện điểm. Hai cường độ điện trường thành phần thuộc phương khi điểm vẫn xét ở trên