Trong hóa học lớp 8,9 họ chắc chắn đã làm cho quen với kí hiệu D trong chất hóa học rồi – lúc này mình đã tổng vừa lòng lại kỹ năng và kiến thức về “D trong hóa học” lại đến mọi fan nhé.

Bạn đang xem: D là gì trong hóa học


1. D trong chất hóa học là gì?
*
Kí hiệu D vào hóa học

* D là cân nặng riêng (gam/ml). Cách làm tính:


*

Trong đó:

mdd là trọng lượng dung dịch (gam)V là thể tích hỗn hợp (ml)D là khối lượng riêng của dung dịch (gam/ml)
*
Một số kí hiệu trong hóa học khác2. Bài bác tập ví dụ về phong thái tính cân nặng dung dịch

Câu hỏi : Cho biết cách tính trọng lượng dung dịch?

Trả lời:

Cách 1: Tính cân nặng dung dịch lúc biết trọng lượng chất rã và trọng lượng dung môi.

mdd = mct + mdm

Trong đó: + mdd là cân nặng dung dịch (g).

mct là cân nặng chất tan (g).mdm là trọng lượng dung môi (g).

Ví dụ: hài hòa 10 g muối bột NaCl vào 40 gam nước. Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối thu được.

Giải

Theo đề bài xích ta có: mct = 10 g, mdm = 40g. Khối lượng dung dịch muối là: mdd = mct + mdm = 10 + 40 = 50g. Nồng độ phần trăm dung dịch muối bột thu được:

*

Cách 2: Tính trọng lượng dung dịch lúc biết khối lượng chất tan tất cả trong dung dịch cùng nồng độ xác suất của dung dịch.

*

Trong đó:

mdd là trọng lượng dung dịch (g)mct là cân nặng chất tan có trong dung dịch (g).C% là độ đậm đặc % của dung dịch.

Ví dụ: kết hợp 4 gam NaCl vào nước được dung dịch NaCl 10%. Tính khối lượng dung dịch thu được sau thời điểm pha.

Hướng dẫn:

*

Cách 3: Tính khối lượng dung dịch lúc biết trọng lượng riêng với thể tích dung dịch.

mdd = Vdd.d

Trong đó:

mdd là cân nặng dung dịch (g)Vdd là thể tích hỗn hợp (ml)d là khối lượng riêng của dung dịch (g/ml)

Ví dụ:

Tính cân nặng của 100 ml dung dịch H2SO4, biết khối lượng riêng của dung dịch là d = 1,83 g/ml.

Hướng dẫn: Khối lượng hỗn hợp là: mdd = Vdd.d = 100.1,83 = 183 g.

Xem thêm: Các Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ: Bình Phương Của 1 Hiệu Và Hiệu Hai Bình Phương

3. Kết luận:

Ok vậy là firmitebg.com đang view lại kỹ năng và kiến thức về “D trong hóa học là gì?“ cho các bạn – chúc các bạn có những kỹ năng thú vị.