Viết phương trình con đường thẳng $d$ biết $d$ vuông góc với con đường thẳng $d':y = - dfrac12x + 3$ và trải qua điểm $Mleft( 2; - 1 ight)$.

Bạn đang xem: D vuông góc d


Bước 1: điện thoại tư vấn phương trình mặt đường thẳng đề nghị tìm là $y = ax + b,,left( a e 0 ight)$

Bước 2: Tìm hệ số $a$ theo mối quan hệ vuông góc.

Bước 3: cố kỉnh tọa độ điểm $M$ vào phương trình đường thẳng ta kiếm được $b$.


Gọi phương trình đường thẳng $d$ nên tìm là $y = ax + b,,left( a e 0 ight)$

Vì $d$$ ot $$d'$ đề xuất $a.left( - dfrac12 ight) = - 1 Leftrightarrow a = 2$ (TM)

$ Rightarrow d:y = 2x + b$

Thay tọa độ điểm $M$ vào phương trình đường thẳng $d$ ta được $2.2 + b = - 1 Leftrightarrow b = - 5$

Vậy phương trình mặt đường thẳng $d:y = 2x - 5$.


*
*
*
*
*
*
*
*

Hai mặt đường thẳng $d:y = ax + b,,left( a e 0 ight)$ với $d":y = a"x + b",,left( a" e 0 ight)$ giảm nhau khi


Hai mặt đường thẳng $d:y = ax + b,,left( a e 0 ight)$ với $d":y = a"x + b",,left( a" e 0 ight)$ gồm $a = a"$ với $b e b"$. Khi đó


Cho hai đồ gia dụng thị của hàm số hàng đầu là hai tuyến phố thẳng $d:y = left( m + 2 ight)x - m$ và $d":y = - 2x - 2m + 1$. Với cái giá trị nào của $m$ thì $d$ giảm $d"$?


Cho hai đường thẳng $d:y = left( m + 2 ight)x - m$ và $d":y = - 2x - 2m + 1$ là thứ thị của nhì hàm số bậc nhất. Với giá trị nào của $m$ thì $d$//$d"$


Cho hai tuyến đường thẳng $d:y = left( m + 2 ight)x - m$ cùng $d":y = - 2x - 2m + 1$ .Với quý hiếm nào của $m$ thì $d equiv d"$?


Viết phương trình con đường thẳng $d$ biết $d$ cắt trục tung tại tại điểm tất cả tung độ bởi $ - 2$ và giảm trục hoành tại điểm có hoành độ $1$.


Viết phương trình con đường thẳng $d$ biết $d$ song song với con đường thẳng $d":y = 3x + 1$ và đi qua điểm $Mleft( - 2;2 ight)$.


Viết phương trình con đường thẳng $d$ biết $d$ vuông góc với mặt đường thẳng $d":y = - dfrac12x + 3$ và trải qua điểm $Mleft( 2; - 1 ight)$.


Viết phương trình mặt đường thẳng $d$ biết (d) vuông góc với con đường thẳng (y = dfrac13x + 3) và cắt đường trực tiếp (y = 2x + 1) tại điểm tất cả tung độ bởi 5.


Viết phương trình đường thẳng $d$ biết (d) tuy nhiên song với mặt đường thẳng (y = - 2x + 1) và cắt trục hoành trên điểm gồm hoành độ bằng (3) .


Viết phương trình con đường thẳng $d$ biết (d) trải qua hai điểm $Aleft( 1;2 ight);Bleft( - 2;0 ight).$


Cho tam giác (ABC) có đường thẳng (BC:y = - dfrac13x + 1) và (Aleft( 1,2 ight)) . Viết phương trình mặt đường cao (AH) của tam giác (ABC) .


Cho mặt đường thẳng (d:y = (m^2 - 2m + 2)x + 4). Search (m) để (d) cắt (Ox) trên (A) và cắt (Oy) tại (B) làm thế nào để cho diện tích tam giác (AOB) bự nhất.


Điểm cố định mà con đường thẳng (d:y = dfracsqrt k + 1sqrt 3 - 1x + sqrt k + sqrt 3(k ge 0)) luôn luôn đi qua là:


Cho đường thẳng (d:y = (2m + 1)x - 1). Tìm (m) nhằm (d) cắt 2 trục tọa độ sinh sản thành tam giác có diện tích bằng (dfrac12).


Cho con đường thẳng (d:y = mx + m - 1). Tìm (m) để d cắt (Ox) tại (A) và cắt (Oy) tại (B) làm sao cho tam giác (AOB) vuông cân.


Cho đường thẳng (left( d_1 ight):,,y = ax + b) song song với đường thẳng (left( d_2 ight):,,,y = 2x + 2019) và cắt trục tung tại điểm (Aleft( 0; - 2 ight).) quý hiếm của biểu thức (a^2 + b^3) bằng:


Cho hàm số số 1 (y = ax - 4). Khẳng định hệ số (a), biết đồ thị hàm số đang cho cắt đường trực tiếp (left( d ight):,,y = - 3x + 2) trên điểm tất cả tung độ bằng (5).

Xem thêm: Download Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 4 Học Kỳ 2, Download Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 4


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.