Đề cương cứng ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 8 năm học 2021 - 2022 được firmitebg.com biên soạn bao hàm các dạng bài tập và đáp án cụ thể được gây ra theo trọng tâm chương trình học Toán lớp 8 giúp học viên ôn tập, củng cầm kiến thức, giúp xác định khả năng tứ duy logic, kỹ năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc và kiên cố giúp các bạn tự tin có tác dụng bài trong số kì thi và kiểm soát học kì 2 lớp 8. Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm chi tiết. Chúc các em học sinh ôn tập thiệt tốt!

Đề cương cứng ôn tập Toán 8

Nghiêm cấm mọi bề ngoài sao chép nhằm mục đích mến mại.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập toán 8 học kì 2


A. Phần đại số

1. Phương trình

Bài 1. Giải phương trình

a) 2x + 6 = 0

b) 4x + đôi mươi = 0

c) 2(x+1) = 5x – 7

d) 2x – 3 = 0

e) 3x – 1 = x + 3

f) 15 – 7x = 9 – 3x

g) x – 3 = 18

h) 2x + 1 = 15 – 5x

I) 3x – 2 = 2x + 5

k) –4x + 8 = 0

l) 2x + 3 = 0

m) 4x + 5 = 3x

Bài 2: Giải phương trình

a) (x – 6)(x² – 4) = 0

b) (2x + 5)(4x² – 9) = 0

c) (x – 2)²(x – 9) = 0

d) x² = 2x

e) x² – 2x + 1 = 4

f) (x² + 1)(x – 1) = 0

g) 4x² + 4x + 1 = 0

h) x² – 5x + 6 = 0

i) 2x² + 3x + 1 = 0

Bài 3. Giải những phương trình sau

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

g)

*

h)

*

2. Bất phương trình

Bài 1. đến a > b chứng minh rằng 5 – 2a

a) –4 + 2x 2x +3

f) 4x – 8 ≥ 3(3x – 1) – 2x + 1

d) 3x– (7x + 2) > 5x + 4

g) 3x – (7x + 2) > 5x + 4

h) 2x + 3(x – 2) 9 – 2x

k) x(x – 2) – (x + 1)(x + 2)

Bài 3. Giải bất phương trình và trình diễn tập thích hợp nghiệm bên trên trục số

a.

*

e.

*

f.

*

g.

*

h.

*

3. Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình

Bài 1: Tổng số học viên của nhì lớp 8A và 8B là 78 em. Nếu chuyển 2 em tự lớp 8A qua lớp 8B thì số học sinh của nhị lớp bởi nhau. Tính số học sinh của từng lớp.

Xem thêm: De Thi Ngữ Văn 6 Học Kì 2 Năm 2020-2021 Có Đáp Án (4 Đề), Please Wait

Bài 2: có 15 quyển vở gồm hai loại: loại I giá chỉ 2000 đồng một quyển, các loại II giá chỉ 1500 đồng một quyển. Số tiền mua 15 quyển vở là 26000 đồng. Hỏi gồm mấy quyển vở mỗi loại?

Bài 3: nhì thùng dầu A với B có toàn bộ 100 lít. Nếu gửi từ thùng A qua thùng B 18 lít thì số lượng dầu ở nhị thùng bằng nhau. Tính con số dầu làm việc mỗi thùng thời gian đầu.