" class="title-header">Để kết nối mạng ko dây dễ dàng cần có: A. điểm truy cập không dây WAP; B. Mỗi máy vi tính tham gia mạng tất cả vỉ mạng ko dây; C.
*

45 điểm

Trần Tiến


Để kết nối mạng không dây dễ dàng cần có:A. điểm truy cập không dây WAP;B. Mỗi máy vi tính tham gia mạng có vỉ mạng không dây;C. Môdem;D. A cùng B.
*

Đáp án : DGiải thích :Để liên kết mạng không dây đơn giản dễ dàng cần có+ Điểm truy vấn không dây WAP.+ Mỗi laptop tham gia mạng bao gồm vỉ mạng không dây.