Đề soát sổ 1 huyết Hóa 10 Chương 2 - Đề 1

Đề bài

I . Trắc nghiệm (4đ’) : (Thời gian: 15 phút)

Hãy chọn lời giải đúng cho từng câu sau :

Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố như thế nào trong team VIIA có nửa đường kính nguyên tử lớn nhất ?

A. Flo (Z= 9) B. Clo (Z = 17) C. Brom (Z = 35) D. Iot(Z = 53)

Câu 2: trong mỗi chu kỳ, theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử thì bán kính nguyên tử cùng độ âm năng lượng điện tương ứng biến hóa là

A. Tăng, sút . B. Tăng, tăng. C. Giảm, tăng. D. Giảm, giảm.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 2 có đáp án

Câu 3: Những đặc điểm nào sau đây đổi khác tuần hoàn:

A. Cân nặng nguyên tử B. Số lớp e C. Tính sắt kẽm kim loại D. Số e trong ngtử

Câu 4: Đồng vị của M thoả mãn điều kiện số proton: số nơtron = 13:15 là

A.28M. B. 56M. C. 15M. D. 13M.

Câu 5: kết luận nào sau đó là sai:

A. 

*
: có 17 proton. B.
*
: gồm 27 electron

C. Cl-: bao gồm 18 electron D. Al3+: có 10 electron

Câu 6: nửa đường kính nguyên tử của các nguyên tố 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo đồ vật tự tăng nhiều từ trái sang buộc phải là:

A. Li, Na, O, F B. F, O, Li, na C. F, Na, O, Li, D. F, Li, O, na

Câu 7: Hợp chất khí của một nguyên tố với hiđro gồm dạng RH3. Oxit cao nhất của nó bao gồm dạng:

A. RO B. R2O7 C. R2O5 D. RO3

Câu 8: Anion X2- có cấu hình electron quanh đó cùng là 3p6. Vị trí của X trong bảng HTTH là

A. ô 18, chu kỳ luân hồi 3, đội VIIIA. B. ô 16, chu kỳ luân hồi 3, đội VIA.

C. ô 20, chu kỳ luân hồi 4, đội IIA. D. ô 18, chu kỳ 4, nhóm VIA.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tự luận (6đ’) (Thời gian: 30 phút)

Câu 1 (2 điểm): thành phần S bao gồm số hiệu Z=16

- Viết cấu hình electron của nguyên tử

- Xác xác định trí của S vào bảng tuần hoàn

- Hoá trị tối đa của S với Oxi là bao nhiêu? Viết bí quyết Oxit cao nhất, cách làm hiđroxit của S cùng nêu đặc thù hoá học( tính axit xuất xắc bazơ) của những hợp chất đó.

- đối chiếu tính phi kim của S cùng với O (Z=8) với Se (Z=34). Giải thích?

Câu 2 (2 điểm): Oxit cao nhất của một nguyên tố là R2O5, vào hợp hóa học khí của chính nó với hiđro thì R chiếm phần 82,35 % về khối lượng.

a, xác định nguyên tử khối của R?

b, Tính % về trọng lượng của oxi gồm trong oxit tối đa của R?

Câu 3 (2 điểm): Hòa tan trọn vẹn 8,3 g tất cả hổn hợp 2 sắt kẽm kim loại kiềm (ở 2 chu kì liên tục trong bảng tuần hoàn) bởi 120 g dung dịch HCl 20%. Sau phản ứng thấy bay ra 5,6 lít khí H2 ở đk tiêu chuẩn.

a, Tính % về khối lượng 2 kim loại kiềm?

b, Tính C% của những chất trong dung dịch sau phản bội ứng?

 Đáp án cùng thang điểm

I, Phần trắc nghiệm (4 điểm).

Xem thêm: Bảng Thống Kê Các Tác Phẩm Văn Học Lớp 12 Hệ Thống Kiến Thức Văn 12

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

C

C

B

B

B

C

B

II. Phần từ luận (6 điểm)

Câu

Đáp án

Biểu điểm

Câu 1.

 

Câu 1: Clo ( Z=17) 1s22s22p63s23p5

Clo nằm tại vị trí chu kì 3 ( vì có 3 lớp e) , ô số 17 ( bao gồm 17 e) , đội VIIA ( vì có 7 e lớp ng cùng)

Hoá trị tối đa với oxi của clo là 7 : Cl2O7

cách làm hiđroxit HClO4 tất cả tính axit mạnh

Tính phi kim của F > Cl > Br

0,5 điểm

0,5 điểm

 

0,5 điểm

 

0,5 điểm

Câu 2

 

Oxit cao nhất là MO2 phải M bao gồm hoá trị tối đa với oxi là 4, đề xuất hoá trị vào hợp chất với H là 8-4 = 4.Công thức hợp chất với hiđro là MH4

b52 club - Game bài bom tấn số 1 | 789 club - Game đánh bài đến từ lasvegas