Tài liệu liên quan

Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 7 môn đồ vật lý trường trung học cơ sở Hồng Đà, Phú thọ năm 2020 - 2021
1 số ít đề thi cuối học tập kì 2 1. ĐỀ KIỂM TRA HỌC II - MÔN TOÁN 7 PHÒNG GIÁO DUC - ĐÀO TẠO TP.PLEIKU TRƯỜNG TH - thcs NGUYỄN CHÍ THANH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC II - MÔN TOÁN 7 Thời gian: 90 phút ( Không kể phát đề) Mã đề: bài xích 1. (2đ). Năng suất lúa đông xuân (tính theo tạ / ha ) của 20 bắt tay hợp tác làng được lưu lại trong bảng sau: 45 45 40 40 35 40 30 45 35 40 35 40 35 45 45 35 45 40 30 40 a) Lập bảng “tần số” b) Tính số trung bình cùng và tra cứu Mốt của dấu hiệu Bài 2.

Bạn đang xem: Đề ôn tập học kì 2 toán lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết

(1đ) Tính quý hiếm của đa thức P(x) = 5x 2 – 4x – 4. Tại x = - 2 bài 3. (1,5đ) cho các đa thức A(x)= 5x 3 – 4x 2 – 3x + 2 ; B(x) = x 3 + 3x 2 – 4x – 4 a) Tính A(x) + B(x) b) Tìm nhiều thức C(x) sao cho C(x) + A(x) = B(x) bài xích 4. (1,5đ). Tìm nghiệm của các đa thức sau: a) 24 + 4x b) 9 3 4 4 x − bài 5. (1,5đ) cho ABC ∆ µ µ 0 0 55 , 80A B= = . a) Tính số đo góc C b) So sánh các cạnh của ABC ∆ bài xích 6. (2,5đ) đến ∆ABC vuông tại A gồm cạnh AB = 8cm, cạnh AC = 6cm . trên cạnh AB đem điểm D làm sao để cho AD = AC ( D nằm trong lòng A; B). Trên tia đối của tia CA lấy điểm E làm thế nào để cho AE = AB ( C nằm giữa A; E). Kẻ AH là đường cao của ∆ABC. Đường trực tiếp AH cắt DE trên M ( M nằm giữa D; E ) a) Tính độ dài cạnh BC b) chứng minh ∆ABC = ∆AED c) minh chứng AM là trung tuyến của ∆ADE không còn D C B A 2. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN TOÁN LỚP 7 thời hạn : 90 phút ( không nhắc tg phân phát đề ) PHẦN I: Trắc nghiệm khách quan (3điểm) Khoanh tròn chỉ một vần âm in hoa đứng trước câu trả lời đúng. Câu 1: Đơn thức làm sao đồng dạng với 1-1 thức 2x 2 y: A. –5x 2 y B.xy 2 C.2xy 2 D.2xy Câu 2: Đơn thức – 1 2 x 2 y 5 z 3 bao gồm bậc: A. 2 B. 10 C. 5 D. 3 Câu 3: Biểu thức : x 2 +2x, trên x = -1 có mức giá trị là : A. 3 B. –3 C. –1 D. 0 Câu 4: Cho p = 3x 2 y – 5x 2 y + 7x 2 y, tác dụng rút gọn phường là: A. 5x 6 y 3 B. 15x 2 y C. X 2 y D. 5x 2 y Câu 5: cho hai đa thức:A = 2x 2 + x –1; B = x –1. Hiệu quả A – B là: A. 2x 2 + 2x B. 2x 2 C.2x 2 +2x+2 D. 2x 2 2 Câu 6: A(x) = 2x 2 + x –1 ; B(x) = x –1. Tại x =1, nhiều thức A(x) – B(x) bao gồm cực hiếm là : A. 0 B. 1 C. 2 D. –1 Câu 7: x = – 1 là nghiệm của đa thức nào sau đây: A. X 2 + 1 B. X + 1 C. 2x + 1 2 D. X –1 Câu 8: bố độ nhiều năm nào dưới đấy là độ dài ba cạnh của một tam giác : A. 2cm, 4cm, 6cm B. 1cm, 3cm, 5cm C. 2cm, 3cm, 4cm D. 2cm, 3cm, 5cm Câu 9: ABC∆ µ A =90 0 , µ B =30 0 thì quan hệ nam nữ giữa ba cạnh AB, AC, BC là: A. BC > AC > AB B. AC > AB > BC C. AB > AC > BC D. BC > AB > AC Câu 10: mang lại hình vẽ mặt ( hình 1 ) đối chiếu AB, BC, BD ta được: ( hình 1 ) A . AB BC > BD C. BC > BD > AB D. BD 2 2 3 3 2 2 5 1 1 a . 2x y . Xy .( 3xy) ; b. (-2x y) .xy . Y 4 2 - Câu 15: ( 1,5 điểm ). đến hai đa thức P(x) = 2x 3 - 2x + x 2 +3x +2 . Q(x) = 4x 3 - 3x 2 - 3x + 4x -3x 3 + 4x 2 +1 . A. Rút gọn P(x) , Q(x) . B. Minh chứng x = -1 là nghiệm của P(x) , Q(x) . C. Tính R(x) làm sao để cho Q(x) + R(x) = P(x) Câu 16: (2,0 điểm) mang lại ABC ∆ cân tại A ( ) 0 90A CE c/ BÂM > MÂC d/ Biết AM = trăng tròn dm ; BC = 24dm . Tính AB = ? Câu 4 (1đ): a/ lúc nào thì a call là nghiệm của nhiều thức Q(x) ? b/ tìm nghiệm của nhiều thức : Q(x) = 2x 2 + 3x hết KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn: Toán 7 (thời gian 90 phút) 7.

Xem thêm: Tuổi Tý Hợp Màu Gì 1996 Hợp Màu Gì Năm 2022? Hợp Với Ai

ĐỀ BÀI Câu 1: (2 điểm) cho a) Rút gọn gàng A cùng tìm bậc của A. b) Tính quý giá của A với x = -1, y = 2 Câu 2: (1,5 điểm) Điểm bình chọn học kỳ môn toán của học sinh một lớp 7 mang đến ở bảng sau: Điểm (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 Tần số (n) 2 3 3 8 5 5 3 1 N = 30 a) tìm số trung bình cộng điểm bình chọn của lớp đó? b) tìm kiếm mốt của vệt hiệu? Câu 3: (3điểm) mang đến hai đa thức: P(x) = 11 – 2x 3 + 4x 4 + 5x – x 4 – 2x Q(x) = 2x 4 – x + 4 – x 3 + 3x – 5x 4 + 3x 3 a) Thu gọn và sắp đến xếp những đa thức bên trên theo lũy thừa bớt của biến. b) Tớnh P(x) + Q(x) c) Tỡm nghiệm của đa thức H(x) = P(x) + Q(x) Câu 4: (3,5điểm) mang đến tam giỏc ABC cú AB = AC = 13cm , BC = 10cm; AM là trung tuyến. a) bệnh minh: ABM = ACM. b) Tính độ dài AM. c) hotline H là trực trọng điểm của tam giác. Chứng minh 3 điểm A, H, M trực tiếp hàng. 2 2 2 2 2 1 A 3x y 2x y 5x.xy x y 1 2 = + − + + ∆ ∆ 8. PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ II TRƯỜNG trung học cơ sở HOÀN TRẠCH NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: Toán ; Khối : 7 ĐỀ :02 thời hạn làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm bài trên giấy tờ thi. Cần ghi rõ bọn họ tên, lớp, môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài.) Câu1: (1 điểm) a. ước ao nhân hai solo thức ta làm như thế nào? b. Áp dụng: Tính tích của -3xy 2 và 6x 3 yz Câu 2: (1 điểm) a. Nêu đặc thù ba mặt đường trung con đường của tam giác. B. Áp dụng: cho MNP, MQ là đường trung con đường (QЄNP). G là trọng tâm. Tính MG biết MQ = 12cm. Câu 3: (2,5 điểm) Điểm đánh giá môn Toán của 30 chúng ta trong lớp 7B được khắc ghi như sau: 7 9 3 6 10 8 9 4 5 6 5 3 5 7 6 6 7 6 8 7 4 5 6 8 7 5 6 7 4 5 a. Dấu hiệu ở đấy là gì? b. Lập bảng tần số? c . Tính số mức độ vừa phải cộng. Câu 4: (2,5 điểm) cho hai nhiều thức: P(x) = 3x 3 –x -5x 4 -2x 2 +5 Q(x) = x 2 –x – 8 + 4x 4 -3x 3 <...>... 9 ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC II NĂM HỌC đôi mươi 12 - 20 13 MÔN: TOÁN 7 ĐỀ BÀI bài 1 (1,5 điểm) a) tìm kiếm tích của hai 1-1 thức sau rồi cho thấy thêm hệ số và bậc của solo thức thu được: 1 2 2 x y 4 và 2 − xy 3 5 3x y − 5 x + 1 2 b) Tính quý hiếm của biểu thức bài xích 2( 1,5 điểm) tại x = 2 y= , 1 3 thời hạn làm bài xích tập toán (tính bởi phút) của 30 học sinh được lưu lại như sau: 10 5 9 5 7 8 8 8 9 8 10 9 9 9 9 7. .. Phút) của 30 học sinh được khắc ghi như sau: 10 5 9 5 7 8 8 8 9 8 10 9 9 9 9 7 8 9 8 10 10 8 7 5 14 14 5 8 8 14 a) Lập bảng tần số b) tra cứu số trung bình cộng và kiếm tìm mốt của tín hiệu Bài 3 (3 điểm) mang đến hai nhiều thức: A( x) = −4 x 5 − x 3 + 4 x 2 + 5 x + 7 + 4 x 5 − 6 x 2 B( x) = −3 x 4 − 4 x3 + 10 x 2 − 8 x + 5 x3 − 7 + 8 x a) Thu gọn mỗi nhiều thức trên rồi thu xếp chúng theo lũy thừa sút dần của đổi thay b) Tính