Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán hình

**

Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc cha bài bác 1: Căn bậc nhị bài bác 2: Căn thức bậc hai với hằng đẳng thức bài xích 3: liên hệ giữa phép nhân với phép khai phương bài xích 4: contact giữa phép phân tách và phép khai phương bài 5: Bảng căn bậc nhì bài xích 6: đổi khác đơn giản biểu thức cất căn thức bậc nhị bài bác 7: biến hóa đơn giản biểu thức cất căn thức bậc nhì (tiếp theo) bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc nhị bài 9: Căn bậc tía Ôn tập chương 1 Chương 2: Hàm số số 1 bài bác 1: nhắc lại và bổ sung các tư tưởng về hàm số bài 2: Hàm số số 1 bài xích 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b bài 4: Đường thẳng tuy vậy song và mặt đường thẳng giảm nhau bài bác 5: hệ số góc của con đường thẳng y = ax + b Ôn tập chương 2 Chương 3: Hệ nhị phương trình bậc nhất hai ẩn bài bác 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn bài bác 2: Hệ hai phương trình hàng đầu hai ẩn bài xích 3: Giải hệ phương trình bằng cách thức thế bài xích 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số bài bác 5: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập hệ phương trình bài xích 6: Giải bài toán bằng phương pháp lập hệ phương trình (Tiếp theo) Ôn tập chương 3 Chương 4: Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) - Phương trình bậc nhì một ẩn Toán 9: bài bác 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) Toán 9: bài bác 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) Toán 9: bài bác 3: Phương trình bậc nhị một ẩn Toán 9: bài bác 4: cách làm nghiệm của phương trình bậc nhị Toán 9: bài bác 5: Công thức nghiệm thu sát hoạch gọn Toán 9: bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng Toán 9: bài bác 7: Phương trình quy về phương trình bậc nhì Toán 9: bài 8: Giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trình Ôn tập chương 4 Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông bài 1: một số trong những hệ thức về cạnh và mặt đường cao vào tam giác vuông bài 2: Tỉ con số giác của góc nhọn bài 4: một số hệ thức về cạnh với góc trong tam giác vuông bài xích 5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn Ôn tập chương 1 Hình học tập Chương 2: Đường tròn bài xích 1: Sự khẳng định đường tròn. đặc thù đối xứng của đường tròn. bài xích 2: Đường kính và dây của con đường tròn bài bác 3: contact giữa dây và khoảng cách từ trung ương đến dây bài 4: Vị trí kha khá của mặt đường thẳng và con đường tròn bài xích 5: vết hiệu phân biệt tiếp tuyến của đường tròn. bài bác 6: đặc thù của nhì tiếp tuyến giảm nhau bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn bài xích 8: Vị trí kha khá của hai tuyến đường tròn (tiếp theo) Ôn tập chương 2 Hình học Chương 3: Góc với mặt đường tròn bài xích 1: Góc sống tâm. Số đo cung bài bác 2: liên hệ giữa cung cùng dây bài 3: Góc nội tiếp bài 4: Góc tạo vày tia tiếp con đường và dây cung bài xích 5: Góc gồm đỉnh ở phía bên trong đường tròn. Góc bao gồm ngoài ở phía bên trong đường tròn bài bác 6: Cung cất góc bài xích 7: Tứ giác nội tiếp bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp bài xích 9: Độ dài mặt đường tròn, cung tròn bài bác 10: diện tích s hình tròn, hình quạt tròn Ôn tập chương 3 Hình học Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình ước bài 1: hình trụ - diện tích xung quanh với thể tích của hình trụ bài bác 2: Hình nón - Hình nón cụt - diện tích xung quanh với thể tích của hình nón, hình nón cụt bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình mong Ôn tập chương 4 Hình học Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình ước Trắc nghiệm tổng hòa hợp Toán 9 Đề thi Toán 9 Đề thi Toán 9 học kì 1 bao gồm đáp án Đề thi Toán 9 học tập kì 2 gồm đáp án
Mục lục
trang chủ Lớp 9 Toán Đề kiểm soát 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học tất cả đáp án


Xem thêm: Tổng Quan Cuộc Thi Toán Học Hoa Kỳ ( Amc Toán Học Hoa Kỳ, Cuộc Thi Toán Học Hoa Kỳ

Đề khám nghiệm 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học bao gồm đáp án


Đề kiểm soát 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học gồm đáp án (Đề 1)

5344 lượt thi