Bạn đã xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và mua ngay bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (162.26 KB, 6 trang )


PHÒNG GD& ĐT ………….

Bạn đang xem: Đề thi địa lý lớp 6 học kì 2 có đáp án

TRƯỜNG trung học cơ sở ………..NĂM HỌC:………

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ IIMƠN: ĐỊA LÝ 6

Thời gian làm cho bài: 45 phútNgày thi: …./ …../2021

I. Mục tiêu:1.

kiến thức:

- hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng về: địa hình, khống sản, điểm lưu ý của lớp vỏ khí, các hiện tượng khí tượng, lớp thủy quyển, lớp thổ nhưỡng bên trên trái đất.

2. Khả năng :

- Rèn luyện tài năng phát hiện, vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học tập vào bài làm, năng lực xác định và vấn đáp đúng câu hỏi.

3. Cách biểu hiện :

học sinh có thể hiện thái độ tích cực, trường đoản cú giác vào kiểm tra. Yêu môn học.

4.

Năng lực:

năng lực tư duy tổng hòa hợp kiến thức năng lượng tính tốn, so sánh số liệu.

II. Vẻ ngoài kiểm tra:

Trắc nghiệm khách quan - tự luận

III. MA TRẬN

Trang chủ: https://vndoc.com/ | e-mail hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188


(2)

CHỦ ĐỀ NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG

TN TL TN TL T C

ĐỊA HÌNH-KHỐNG

SẢN

- Biết được các khái niệm khống sản, mỏkhống sản, mỏ nội sinh, mỏ ngoại sinh và công dụng của một số trong những loại tài nguyên phổ biến.

Số câu 6 6

Số điểm 1,5 1,5đ

LỚP THỔ NHƯỠNG

Vận dụng kỹ năng đề giải thích mối quan hệ giới tính giữa khu đất đai cùng thực vật

Số câu 1 1

Số điểm 1,0 1,0

LỚP THỦYQUYỂN

Biết đặc điểm về độ mặn của đại cõi dương trần giới

Vận dụng kỹ năng vẽ lược đồ hệ thống sông

Số câu 1 1 2

Số điểm 0,25 1,0 1,25


LỚP VỎKHÍ VÀCÁC HIỆNTƯỢNGKHÍTƯỢNG

- hiểu rằng thành phần với tỉ lệ của từng thành phần nằm trong lớp vỏ khí; vai trị của khá nước vào lớp vỏ khí.- Biết điểm sáng và cấu tạo của các tầng của lớp vỏ khí, các khối khí, những loại giótrên trái đất và những hiện tượng khí tượng

- đọc sự như thể và không giống nhau của thời tiết và khí hậu

- đọc rõ kết cấu củalớp vỏ khí và các hiện tượng khí tượng, các vành đai nhiệt


Số câu 9 5 14

Số điểm 2,25 4,0 6,25đ

TS CÂU 16 5 2 23

TS ĐIỂM 10

Trang chủ: https://vndoc.com/ | thư điện tử hỗ trợ: hotro
vndoc.com | hotline: 024 2242 6188


(3)

TỶ LỆ 40% 40% 20% 100%

PHÒNG GD& ĐT ……TRƯỜNG thcs ……..NĂM HỌC ………

ĐỀ THI HỌC KÌ IIMƠN: ĐỊA LÝ 6Thời gian làm cho bài: 45 phút

Ngày thi: …/ …/2021MÃ ĐỀ: 101- HK6.2

I/ TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm)

Ghi ra giấy kiểm tra vần âm đứng đầu chủ kiến thức trả lời em chỉ ra rằng đúng:Câu 1: Ý kỹ năng và kiến thức nào tiếp sau đây không đúng với đặc điểm của khống sản?

A. Là hầu hết tài ngun có vai trò đặc biệt trong cuộc sống và vận động kinh tế


B. Là tài nguyên vạn vật thiên nhiên vô tận

C. Là nguyên liệu cho những ngành phân phối

D. Cần khai thác, sử dụng hợp lí và ngày tiết kiệm

Câu 2: Loại tài nguyên nào sau đây khơng có xuất phát nội sinh?

A. Chì B. Bạc C. Vàng D. Đá vơi

Câu 3: Theo cơng dụng, khống sản được phân chia thành mấy loại?

A. 5 nhiều loại B. 4 một số loại C. 3 loại D. 2 loại

Câu 4: Bình ngun( đồng bằng) thường có độ cao tuyệt vời là: :

A. dưới 200m B. từ200m đến 500m C. trên 500m cho dưới 1000m D. trên 1000m

Câu 5: Cao nguyên có giá trị béo trong việc:

A. trồng lúa với chăn nuôi gia cầm B. Trồng cây lâu năm và chăn nuôi gia súc béo

C. trồng lúa với cây ăn uống quả D. Trồng rừng với trồng lúa

Câu 6: Đồng bởi và cao nguyên trung bộ giống nhau ở điểm sáng nào?

A. Có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gơn sóng B. Có độ cao tuyệt đối dưới 200m

C. Thích thích hợp trồng cây lương thực D. Là vùng triệu tập dân cư đông đúc


Câu 7: Chiếm 21% trong yếu tắc khơng khí là:

A. Tương đối nước B. ni tơ C. ô xi D. Cacbonic

Câu 8: Trong tầng đối lưu, trung bình lên cao 1000 m, thì ánh sáng giảm đi:

A. 30C B. 40C C. 50C D. 60C

Câu 9: Có mấy loại dụng cụ để đo khí áp?

A. 1 nhiều loại B. 2 loại C. 3 nhiều loại D. 4 loại

Câu 10: Gió mậu dịch là tên thường gọi của nhiều loại gió làm sao sau đây?

Trang chủ: https://vndoc.com/ | e-mail hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188


(4)

A. Gió tây ơn đới B. Gió tín phong C. Gió đơng rất D. Gió mùa đơng bắc

Câu 11: Ý kiến thức nào tiếp sau đây không đúng với điểm sáng của sự phân bổ lượng mưa trên trái đất?

A. Vùng cực tất cả lượng mưa ít

B. Hai bên đường xích đạo gồm mưa nhiều

C. Lượng mưa phân bổ khơng đồng mọi từ xích đạo đến cực

D. Lương mưa phân bổ đồng đa số từ xích đạo đến cực

Câu 12: Khí hậu là các hiện tượng khí tượng:

A. xảy ra vào một thời hạn dài ở một địa phương.

B. xảy ra vào một thời hạn ngắn ở 1 địa phương.

C. xảy ra vào một thời gian dài tại 1 địa phương và tất cả tính quy luật.D. xẩy ra trong một thời gian ngắn ở 1 địa phương và luôn luôn luôn cầm đổi

Câu 13: Người ta chia bề mặt trái đất ra làm cho mấy vành đai nhiệt?

A. 2 vòng đai B. 3 vòng đai C. 4 vòng đai D. 5 vành đai

Câu 14: Ở vn có các loại gió nào hay xun thổi?

A. Gió tây ơn đới B. Gió mùa tây-nam C. Gió tín phong D. Gió đơng cực

Câu 15: Nguồn cung cấp chính khá nước đến khí quyển là:

A. sơng ngịi B. ao, hồ nước C. sinh đồ vật D. biển với đại dương

Câu 16: Đới nhiệt độ Ơn hịa( ơn đới) phía trong khoảng:

A. từ hai chí tuyến đến hai vịng cực

B. từ chí con đường bắc cho chí con đường nam

C. từ nhì vịng cực cho 2 cực

D. từ xích đạo cho chí tuyến đường bắc với chí con đường nam


Câu 17: Trên trái đất có mấy loại khối khí ?

A. 3 một số loại B. 4 các loại C. 5 loại D. 6 loại

Câu 18: Độ mặn vừa phải của nước biển cả và đại dương nhân loại là:

A. 350/00 B. 360/00. C. 370/00 D. 380/00

Câu 19: Trong một năm , khí hậu vn chia ra có tác dụng mấy mùa?

A. 1 mùa B. 2 mùa C. 3 mùa D. 4 mùa

Câu 20: Việt Nam nằm tại vị trí đới nhiệt độ nào?

A. Ôn đới B. Hàn đới C. Cận nhiệt độ D. Nhiệt đới

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: ( 1,0 điểm) Em hãy vẽ lược thiết bị một khối hệ thống sông?

Câu 2: ( 1,0 điểm) lý do mỗi một số loại đất lại chỉ thích phù hợp với một vài lồi cây nào đó?

Câu 3: ( 3 điểm) Sự phân hóa các ành đai nhiệt trên trái đất phụ thuộc chủ yếu đuối vào nhân tố nào?

Trang chủ: https://vndoc.com/ | thư điện tử hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188


(5)

PHÒNG GD& ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG trung học cơ sở BỒ ĐỀ


NĂM HỌC:…………..

ĐỀ THI HỌC KÌ IIMƠN: ĐỊA LÝ 6Thời gian làm cho bài: 45 phút

Ngày thi: …. /…../ 2021 MÃ ĐỀ: 101- HK6.2

CHỦ ĐỀ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BIỂU

ĐIỂMI. Trắc nghiệm: 5 điểm

Câu 1 2 3 4 5

0,25đ/ câu

ĐA B D C A B

Câu 6 7 8 9 10

ĐA A C D B B

Câu 11 12 13 14 15

ĐA D C D C D

Câu 16 17 18 19 20


ĐA A B A B D

II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)

- yêu thương cầu học viên vẽ 1 hệ thống sông với không hề thiếu các bộ phậncấu thành: sơng chính, phụ lưu giữ và đưa ra lưu. Chú thích và đảmbảo tính thẩm mĩ.

1,0

( 1,0 đ)

Vì mỗi loại đất chỉ cung cấp cho cây một số loại phòng chấtnhất định và có những tính chất riêng vì thế chỉ tương xứng vớiyêu ước sinh trưởng của một số trong những loài cây nhất định.

1,0

Câu 3( 3 đ)

Sự phân hóa các vành đai nhiệt độ trên trái đất phụ thuộc vào chủ yếu đuối vào góc chiếu của tia sáng mặt trời trên bề mặt trái đất. Tia sáng khía cạnh trời chiếu trực diện góc vào đâu thì nơi đó sẽ nhận được rất nhiều ánh sáng với nhiệt.

Vùng trọng điểm hai chí đường được nhận được rất nhiều ánh sáng của mặt trời yêu cầu có ánh nắng mặt trời cao xung quanh năm, có góc chiếu sáng to

1,0

1,0Trang chủ: https://vndoc.com/ | thư điện tử hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188


(6)

nên được gọi là ành đai nhiệt đới.

Hai vùng cực bao gồm góc phát sáng của khía cạnh trời nhỏ, ánh nắng mặt trời quanh năm thấp hotline là vành đai lạnh.

Xem thêm: Bài Tập Đường Thẳng Vuông Góc Với Mặt Phẳng Có Lời Giải, Đường Thẳng Vuông Góc Với Mặt Phẳng

Giữa vòng đai nóng cùng vành đai giá buốt ở nhì nửa mong là nơi có góc thắp sáng của khía cạnh trời vừa phải được hotline là hai vành đaiơn hịa.

0,50,5

Tham khảo đề thi học kì 2 lớp 6:

https://vndoc.com/de-thi-hoc-ki-2-lop6

Trang chủ: https://vndoc.com/ | thư điện tử hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học hành miễn phí
024 2242 6188

Tài liệu liên quan


*
*
Bô đề thi Địa lý lớp 6 và lớp 9 19 1 10
*
Đề thi môn toán lớp 11 học tập kì 2 doc 5 1 5
*
Đề thi môn toan lớp 10 học kì 2 pdf 5 1 7
*
DE THI tháng TOAN LOP 1 HOC KI 2 1 1 16
*
đề thi lịch sử vẻ vang lớp 6 học tập kì II 3 1 0
*
GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 9 HỌC KÌ 2 38 5 4
*
đề thi ngữ văn lớp 7 học kì 2 năm 2012-2013 3 2 9
*
de thi dia li lop 7 hoc ki 1 1 640 0
*
Đề ôn trang bị lý lớp 8 học tập kì 2 1 529 0
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(118.5 KB - 6 trang) - Đề thi Địa lý lớp 6 học tập kì 2 năm 2020 - 2021 có đáp án
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×