Chào các bạn học sinh và quý thầy cô, hôm nay firmitebg.comVN giữ hộ tới độc giả tài liệu "Đề thi lựa chọn HSG môn hóa học lớp 10 trường trung học phổ thông Liễn sơn - Vĩnh Phúc năm học 2018-2019 (có đáp án)". Hi vọng sẽ giúp ích cho chúng ta học tập với giảng dạy.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi hóa 10 2018

 

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 10

NĂM HỌC: 2018 – 2019

Thời gian: 180 phút (không kể phát đề)

Câu 1.(3 điểm)

1. Tất cả hổn hợp khí X gồm SO2 với O2 bao gồm tỉ khối khá so với H2 bằng 28. Mang lại 4,48 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X vào bình kín đáo có V2O5 rồi nung nóng cho 4500C. Sau một thời gian phản ứng, làm nguội bình rồi cho cục bộ các chất thu được đi qua dung dịch BaCl2 (dư). Sau khi xong phản ứng, nhận được 17,475 gam kết tủa. Tính năng suất của phản nghịch ứng thoái hóa SO2 thành SO3.

2. Hòa tan trọn vẹn m gam láo hợp gồm Na, Na2O, NaOH, Na2CO3 trong số lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 40%, thu được 8,96 lít tất cả hổn hợp khí tất cả tỉ khối đối với H2 là 16,75 với dung dịch Y có nồng độ 51,449%. Cô cạn dung dịch Y, nhận được 170,4 gam muối khan. Tính m.

Câu 2. (2 điểm)

Bổ túc và cân bằng những phản ứng sau bằng phương pháp thăng bởi electrom

a. Cr2S3 + Mn(NO3)2 + K2CO3 K2CrO4 + K2SO4 + K2MnO4 + NO + CO2

b. P. + NH4ClO4 H3PO4 + N2 + Cl2 + …

c. FexOy + HNO3 … + NnOm + H2O

Câu 3(3 điểm).

Hợp hóa học A gồm công thức MX2, trong số đó M chỉ chiếm 46,67% về khối lượng. Trong phân tử nhân của M có n – p = 4; của X có n’ = p’, trong các số đó n, n’, p, p’ là số nơtron với số proton. Toàn bô proton vào MX2 là 58. Viết kí hiệu nguyên tử của M, X và cấu hình electron M 2+

Câu 4(3 điểm)

a. Nguyên tử xoàn có nửa đường kính và khối lượng mol theo thứ tự là 1,44AO cùng 197g/mol. Biết rằng khối lượng riêng của vàng sắt kẽm kim loại là 19,36g/cm3. Hỏi những nguyên tử đá quý chiếm bao nhiêu % thể tích trong tinh thể ? (cho N = 6,02.1023)


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

TRƯỜNG thpt LIỄN SƠN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 10

NĂM HỌC: 2018 – 2019

Thời gian: 180 phút (không nhắc phát đề)

Ngày thi: …………….

Câu 1.(3 điểm)

1. Hỗn hợp khí X có SO2 và O2 gồm tỉ khối tương đối so cùng với H2 bằng 28. đến 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí X vào bình kín có V2O5 rồi nung nóng mang đến 4500C. Sau một thời gian phản ứng, có tác dụng nguội bình rồi cho toàn bộ các hóa học thu được đi qua dung dịch BaCl2 (dư). Sau khi ngừng phản ứng, nhận được 17,475 gam kết tủa. Tính công suất của phản nghịch ứng lão hóa SO2 thành SO3.

2. Hòa tan trọn vẹn m gam láo lếu hợp tất cả Na, Na2O, NaOH, Na2CO3 trong số lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 40%, nhận được 8,96 lít các thành phần hỗn hợp khí bao gồm tỉ khối so với H2 là 16,75 cùng dung dịch Y gồm nồng độ 51,449%. Cô cạn dung dịch Y, thu được 170,4 gam muối bột khan. Tính m.

Câu 2. (2 điểm)

bổ túc và cân bằng những phản ứng sau bằng cách thức thăng bởi electrom

a. Cr2S3 + Mn(NO3)2 + K2CO3K2CrO4 + K2SO4 + K2MnO4 + NO + CO2

b. P + NH4ClO4 H3PO4 + N2 + Cl2 + …

c. FexOy + HNO3 … + NnOm + H2O

Câu 3(3 điểm).

Hợp chất A gồm công thức MX2, trong số đó M chiếm phần 46,67% về khối lượng. Trong hạt nhân của M có n – p = 4; của X bao gồm n’ = p’, trong số ấy n, n’, p, p’ là số nơtron cùng số proton. Toàn bô proton trong MX2 là 58. Viết kí hiệu nguyên tử của M, X và thông số kỹ thuật electron M 2+

Câu 4(3 điểm)

a. Nguyên tử xoàn có bán kính và khối lượng mol theo lần lượt là 1,44AO cùng 197g/mol. Biết rằng cân nặng riêng của vàng kim loại là 19,36g/cm3. Hỏi những nguyên tử vàng chiếm bao nhiêu % thể tích vào tinh thể ? (cho N = 6,02.1023)

b. Viết công thức kết cấu các hóa học sau: HClO4, H3PO3, NH4NO3, H2SO4

Câu 5 (3 điểm)

cho vô nước dư 3g oxit của một kim loại hoá trị 1, ta được hỗn hợp kiềm, phân chia dung dịch làm cho hai phần bằng nhau:

- Phần 1: Cho tính năng hoàn toàn cùng với 90 ml hỗn hợp HCl 1M, sau phản ứng dung dịch làm cho quỳ tím hoá xanh.

- Phần 2: Cho tác dụng với V(ml) dung dịch HCl 1M sau làm phản ứng dung dịch không làm chuyển màu sắc quỳ tím

Tìm cách làm phân tử oxit

Tính V

(Cho: ba = 137; Li = 7; na = 23; k = 39; Rb = 85; Cs = 133)

Câu 6(3 điểm)

3,28g hỗn hợp 3 kim loại A, B, C bao gồm tỉ lệ số mol tương xứng là 4 : 3: 2 và bao gồm tỉ lệ trọng lượng nguyên tử khớp ứng là 3 : 5 : 7. Hoà tan hoàn toàn hỗn hòa hợp 3 sắt kẽm kim loại trên trong hỗn hợp HCl dư thì thu được 2,0161 lít khí (đktc) và dung dịch A

Xác định 3 kim loại A, B, C, biết rằng khi chúng chức năng với axit mọi tạo muối sắt kẽm kim loại hoá trị 2

Cho hỗn hợp xút dư vào dung dịch A, làm cho nóng trong ko khí mang lại phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính lượng kết tủa thu được, hiểu được chỉ có 1/2 muối của kim loại B kết tủa cùng với xút

(cho: Ca = 40; Mg = 24; sắt = 56; Ni = 5; Sn = 118; Pb = 207; H = 1; O = 16)

Câu 7(1,5 điểm)

Hoà rã 46g một tất cả hổn hợp gồm bố và 2 kim loại kiềm A, B thuộc nhì chu kì sau đó vào nước thì thu được hỗn hợp (D) và 11,2 lít khí (đktc). Nếu nêm thêm 0,18 mol Na2SO4 vào dung dịch (D) thì hỗn hợp sau làm phản ứng chưa kết tủa không còn Ba. Nếu cho thêm 0,21 mol Na2SO4 vào dung dịch (D) thì dung dịch sau phản

ứng còn dư Na2SO4. Khẳng định tên 2 kim loại kiềm

Câu 8( 1,5đ):

Thiết bị điều chế khí Y từ chất X trong phòng thí điểm như hình vẽ bên dưới đây:

a. đến biết phương thức điều chế khí Y và phép tắc điều chế Y.

b. Khí Y, hóa học X rất có thể là cặp chất nào trong lịch trình hóa học 10 trở xuống. Viết phương trình phản ứng hóa học cầm cố thể.

(Cho: ba = 137; Li = 7; mãng cầu = 23; k = 39; Rb = 85; Cs = 133)

(Thí sinh không được thực hiện bảng khối hệ thống tuần hoàn, gia sư coi thi không lý giải gì thêm)

ĐÁP ÁN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 10

NĂM HỌC: 2018 – 2019

Câu 1

(3 đ)

1.Dựa vào tỉ khối khá của các thành phần hỗn hợp và số mol của tất cả hổn hợp ta tính được số mol của SO2 = 0,15 mol, của O2 = 0,05 mol.

Xem thêm: Sự Hèn Nhát Khiến Con Người Tự Đánh Mất Mình Còn Dũng Khí Lại Giúp Họ Được Là Chính Mình

PTHH:

2SO2 + O2 → 2SO3

Khi cho toàn cục các hóa học thu được đi qua dung dịch BaCl2 dư thì chỉ gồm SO3 thâm nhập phản ứng.

PTHH:

SO3 + H2O + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

Dựa vào lượng kết tủa ta bao gồm số mol O2 phản nghịch ứng là 0,0375 mol.

Vậy năng suất phản ứng là: 0,0375/0,05 = 75%

0,5

0,5

0,5

2. Học sinh viết 4 PTHH:

2Na + H2SO4 Na2SO4 + H2

Na2O + H2SO4 Na2SO4 + H2O

NaOH + H2SO4 Na2SO4 + H2O

Na2CO3 +H2SO4 Na2SO4 + H2O + CO2

Từ trả thiết ta tính được trọng lượng hai khí là 13,4 gam; trọng lượng muối Na2SO4 là 170,4 gam => số mol H2SO4 = số mol Na2SO4 = 1,2 mol

Từ đó tính được trọng lượng dung dịch H2SO4 lúc đầu là 294 gam và trọng lượng dung dịch sau bội phản ứng là 331,2 gam.