... & Đt huyện yên thành Đề thi vào lớp chọn khối 8 Trờng THCS mà thành năm học 2009 - 2 010 Đề chính thức Môn Thi: Toán Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề) . . . . . . . . . ... viên coi thi không giải thích gì thêm.Phòng GD & Đt huyện yên thành Hớng dẩn chấm Đề thi vào lớp Trờng THCS mà thành chọn khối 8 năm học 2009 - 2 010 Đề chính thức Môn Thi: Toán (Hớng ... = VP (đpcm)30,75điểm Vì: 2009 0 nên f(2009) = 2009 + 1 = 2 010 Và ( 100 4) 8 6,113 56


Bạn đang xem: Đề thi vào lớp chọn lớp 10 môn toán

*

... thì đúngđến đâu cho điểm tơng ứng đến đó.2. Điểm của toàn bài thi không làm tròn. ĐỀ KIỂM TRA LỚP CHỌN NĂM HỌC 2009-2 010 MÔN: TOÁN 9 ( Thời gian làm bài: 70phút)CÂU 1: ( 2,5 điểm) Cho biểu ... thấy x = 120 thoả mÃn điều kiện đề bàiVậy quÃng đờng AB là 120km0,25đ ĐỀ KIỂM TRA LỚP CHỌN NĂM HỌC 2009-2 010 MÔN: TOÁN 9 ( Thời gian làm bài: 70phút)CÂU 1: ( 2,5 điểm) Cho biểu thức: A ... minh EAD đồng dạng với ECB (cgc)- Suy ra ÃÃEAD ECB= 0,5 đ0,25đ hớng dẫn chấm thi Môn Toán lớp 9Bài 1( 2,5 điểm ) a, ( 1,5 điểm )ĐKXĐ: x10,25 A=22(1 )(1 ) (1 )(1 ):1 (1...
*

*

*

*Xem thêm: Đơn Vị Điện Thế - Đơn Vị, Ký Hiệu, Công Thức Của Hiệu Điện Thế

... )+++++ì++++ 100 1 614121:7237,0:53 100 64253:5,7:5,2 x=( )xyxyyxxxyxyyxxM++=+++2232233331332Phòng GD - ĐT Thuận Thành Trờng THCS MÃo Điền đề kiểm tra chất lợng lớp 5 vào 6 Môn ... đề kiểm tra chất lợng đầu năm lớp 8 Môn Toán Thời gian làm bài: 90 phútNăm học 2009 - 2 010 Câu 1. (5đ) Tính. a). 61231)31(21++ ... Thành Trờng THCS MÃo Điền ( )9,1428,57,3=+ìx đề kiểm tra chất lợng Đầu năm lớp 7 Môn Toán Thời gian làm bài: 90 phútNăm học 2009-2 010 Câu 1 (5đ). Tính a/ b/ c/ d/ Câu 2 (4đ)....