... Và Đt thị trấn yên thành Đề thi vào lớp lựa chọn khối 8 Trờng thcs mà thành năm học tập 2009 - 2 010 Đề thừa nhận Môn Thi: Toán Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề) . . . . . . . . . ... Viên coi thi không phân tích và lý giải gì thêm.Phòng GD & Đt thị trấn yên thành Hớng dẩn chấm Đề thi vào lớp Trờng thcs mà thành chọn khối 8 năm học tập 2009 - 2 010 Đề bằng lòng Môn Thi: Toán (Hớng ... = VP (đpcm)30,75điểm Vì: 2009 0 phải f(2009) = 2009 + 1 = 2 010 và ( 100 4) 8 6,113 56


Bạn đang xem: Đề thi vào lớp chọn lớp 10 môn toán

*

... thì đúngđến đâu mang đến điểm tơng ứng đến đó.2. Điểm của toàn bài bác thi không làm cho tròn. ĐỀ KIỂM TRA LỚP CHỌN NĂM HỌC 2009-2 010 MÔN: TOÁN 9 ( thời gian làm bài: 70phút)CÂU 1: ( 2,5 điểm) mang đến biểu ... Thấy x = 120 thoả mÃn đk đề bàiVậy quÃng đờng AB là 120km0,25đ ĐỀ KIỂM TRA LỚP CHỌN NĂM HỌC 2009-2 010 MÔN: TOÁN 9 ( thời gian làm bài: 70phút)CÂU 1: ( 2,5 điểm) mang đến biểu thức: A ... Minh EAD đồng dạng với ECB (cgc)- Suy ra ÃÃEAD ECB= 0,5 đ0,25đ hớng dẫn chấm thi Môn Toán lớp 9Bài 1( 2,5 điểm ) a, ( 1,5 điểm )ĐKXĐ: x10,25 A=22(1 )(1 ) (1 )(1 ):1 (1...
*

*

*

*Xem thêm: Đơn Vị Điện Thế - Đơn Vị, Ký Hiệu, Công Thức Của Hiệu Điện Thế

... )+++++ì++++ 100 1 614121:7237,0:53 100 64253:5,7:5,2 x=( )xyxyyxxxyxyyxxM++=+++2232233331332Phòng GD - ĐT Thuận Thành Trờng trung học cơ sở MÃo Điền đề đánh giá chất lợng lớp 5 vào 6 Môn ... đề chất vấn chất lợng đầu xuân năm mới lớp 8 Môn Toán thời gian làm bài: 90 phútNăm học 2009 - 2 010 Câu 1. (5đ) Tính. A). 61231)31(21++ ... Thành Trờng trung học cơ sở MÃo Điền ( )9,1428,57,3=+ìx đề đánh giá chất lợng Đầu năm lớp 7 Môn Toán thời hạn làm bài: 90 phútNăm học 2009-2 010 Câu 1 (5đ). Tính a/ b/ c/ d/ Câu 2 (4đ)....