Bộ đề thi HK1 Toán 9 là tư liệu hữu ích, gồm 60 đề khám nghiệm cuối kì 1 lớp 9 có đáp án chi tiết kèm theo.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 9 có đáp án


Bộ đề thi học tập kì 1 Toán 9


Đề thi học kì 1 Toán 9 - Đề 1

Câu 1.(l,5 điểm)

a) trong các số sau :

*
số làm sao là CBHSH của 25 .

b) tra cứu m để hàm số y=(m-5) x+3 đồng biến trên R.

c) cho tam giác ABC vuông trên A bao gồm AC=12, BC=15. Tính cực hiếm của

*

Câu 2. (2,5 điểm)

a) tìm kiếm x để căn thức

*
 có nghĩa.

b)

*

c) tìm kiếm x, biết

*

Câu 3.(2,5 điểm)

Cho hàm số

*
bao gồm đồ thị d

a) Vẽ vật thị d của hàm số. Tính góc tạo vì đường thẳng d với trục Ox

b) Giải hệ phương trình:

*

Câu 4.(3,5 điểm)

Cho nửa con đường tròn chổ chính giữa O đường kính AB = 2R. Bên trên nửa mặt đường tròn mang điểm C làm sao cho góc CBA = 300 . Trên tia tiếp con đường Bx của nửa đường tròn lấy điểm M sao cho BM = BC.


a) Tam giác ABC là tam giác gì ? vị sao ?

b) chứng minh BMC đều.

c) minh chứng MC là tiếp đường của con đường tròn trọng tâm (O;R).

d) OM cắt nửa con đường tròn tại D và cắt BC trên E. Tính diện tích s tứ giác OBDC theo R.

Đề thi học kì 1 Toán 9 - Đề 2

Bài 1(2,5đ).

a, Tính

*

b, kiếm tìm x, biết

*

c, Rút gọn biểu thức :

*

Bài 2 (1,5 điểm) Cho biểu thức

*

a, Rút gọn gàng biểu thức B.

b, Tính quý giá của B khi

*

Bài 4 (3,5 d). mang đến hàm số hàng đầu

*

a, kiếm tìm m để (d) đi qua điểm M(-1 ;-1). Vẽ (d) với cái giá trị m vừa search được

b, tìm m nhằm (d) tuy vậy song với đường thẳng y=-2 x+3.

Bài 4 (3,5 d).Cho tam giác ABC vuông trên A có đường cao AH (H trực thuộc BC). Vẽ(A;AH), vẽ đường kính HD. Qua D vẽ tiếp tuyến với đường tròn, tiếp đường này giảm BAkéo nhiều năm tại điểm E

*

*

c, Cm:

*
 cân.

Bài 5 (1 điểm) Cho x > y; x.y = 1.Tìm giá bán trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức


*

Đề thi học kì 1 Toán 9 - Đề 3

Câu 1: (1d)

a) tuyên bố quy tắc chia hai căn bậc hai?

b) Áp dụng: Tính:

*

Câu 2: (1đ) Xem hình vẽ. Hãy viết các tỉ con số giác của góc

*

II. Từ bỏ luận

Bài 1: (1 đ) thực hiện phép tính :

*

Bài 2 (2đ) cho biểu thức :

*

a) Tìm đk để biểu thức M xác định.

b) Rút gọn biểu thức M

Bài 3:(2d)

a) xác định các hệ số a với b của hàm số y=a x+b, biết thiết bị thị hàm số đi qua điểm

*
và tuy vậy song với đường thẳng
*

b) Vẽ vật thị hàm số vừa tìm được ở câu a.

Bài 4: (3đ) cho tam giác MNP vuông trên M, đường cao MK. Vẽ đường tròn trọng tâm M, bánkính MK. điện thoại tư vấn KD là đường kính của con đường tròn. Tiếp con đường của đường tròn trên D cắt MP sinh hoạt I.

a) chứng tỏ rằng

*
 cân.

b) gọi H là hình chiếu của M trên NI. Tính độ nhiều năm MH biết KP = 5cm,

*

c) chứng tỏ NI là tiếp con đường của đường tròn (M ; M K)

Đề thi học tập kì 1 Toán 9 - Đề 4

Câu 1: (2,0 đ)

a) tìm kiếm x biết

*
, với
*

b) Tính cực hiếm của biểu thức

*

Câu 2. (2,0 d)

Cho hai biểu thức

*

a) Rút gọn A với B

b) Tìm quý giá của x nhằm

*

Câu 3. (2,0 d)

Cho hàm số y=-2x + 2 bao gồm đồ thị là d


a) Vẽ vật thị (d) của hàm phường có hoành độ bởi - 2

c) khẳng định giá trị m của hàm số

*
biết rằng hàm số này đồng vươn lên là và đồ dùng thị của nó cắt đồ thị d nói trên tại điểm Q bao gồm hoành độ là
*

Câu 4 (3,5 đ)

Trên nửa con đường tròn (O;R) 2 lần bán kính BC, rước điểm A làm sao để cho BA = R.

a) minh chứng tam giác ABC vuông trên A và tính số đo những góc B, C của tam giác vuông ABC.

Xem thêm: Tài Liệu Toán 10 - Tài Liệu Môn Tài Liệu Toán Lớp 10

b) Qua B kẻ tiếp con đường với nửa đường tròn (O), nó giảm tia CA tại D. Qua D kẻ tiếp tuyến đường DE với nửa mặt đường tròn (O) (E là tiếp điểm). Gọi I là giao điểm của OD và BE. Chứng minh rằng

*

c) Kẻ EH vuông góc với BC trên H. EH giảm CD tại G. Chứng tỏ IG tuy vậy song với BC.