*
- trường ĐH Nha Trang vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019. So với năm 2018, bao gồm ngành tăng tới 3 điểm.


TT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Điểm chuẩn

Điểm sàn môn tiếng Anh

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

(3 siêng ngành: Biên - phiên dịch; giờ đồng hồ Anh du lịch; huấn luyện Tiếng Anh)

21,0

>= 6,0

2

7810103PHE

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

(chuyên ngành quản trị khách sạn, chương trình triết lý nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngữ Anh - Việt)

21,0

>= 6,0

3

7340101A

Quản trị sale

(chương trình song ngữ Anh - Việt)

20,0

>= 6,0

4

7810103

Nhóm ngành phượt

(2 ngành: cai quản trị khách sạn; quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

21,0

 

5

7340101

Quản trị gớm doanh

20,0

 

6

7340115

Marketing

18,5

 

7

7480201PHE

Công nghệ tin tức

(chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt)

17,0

>= 5,0

8

7810103P

Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách

(chuyên ngành tuy nhiên ngữ Pháp - Việt)

16,0

 

9

7480201

Công nghệ thông tin

(2 chăm ngành: technology thông tin; truyền thông và Mạng đồ vật tính)

17,0

 

10

7340301

Kế toán

(2 chuyên ngành: Kế toán với Kiểm toán)

17,5

 

11

7520130

Kỹ thuật ô tô

16,5

 

12

7340121

Kinh doanh yêu thương mại

17,0

 

13

7310101A

Kinh tế

(chuyên ngành cách thức kinh tế)

17,0

 

14

7340201

Tài chủ yếu – Ngân hàng

17,0

 

15

7540101

Công nghệ hoa màu

(2 chăm ngành: technology thực phẩm; Đảm bảo quality và bình yên thực phẩm)

15,5

 

16

7510301

Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử

15,5

 

17

7310105

Kinh tế phân phát triển

15,5

 

18

7520103A

Nhóm ngành nghệ thuật cơ khí

(2 ngành: nghệ thuật cơ khí; Công nghệ sản xuất máy)

15,0

 

19

7580201

Kỹ thuật xây dựng

15,0

 

20

7620301

Nhóm ngành Nuôi trồng thuỷ sản

(2 ngành: Nuôi trồng thủy sản; căn bệnh học thủy sản)

15,0

 

21

7310101B

Kinh tế

(chuyên ngành kinh tế tài chính thủy sản)

15,0

 

22

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

15,0

 

23

7520115

Kỹ thuật nhiệt

15,0

 

24

7520122

Kỹ thuật tàu thuỷ

15,0

 

25

7420201

Công nghệ sinh học

15,0

 

26

7540105

Công nghệ chế biến thuỷ sản

15,0

 

27

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

15,0

 

28

7840106

Khoa học mặt hàng hải

15,0

 

29

7620305

Quản lý thủy sản

(2 chăm ngành quản lý thủy sản; kỹ thuật thủy sản)

15,0

 

30

7520301

Công nghệ kỹ thuật hoá học

15,0

 

31

7520103B

Kỹ thuật cơ khí

(chuyên ngành chuyên môn cơ khí cồn lực)

15,0

 

32

7520320

Kỹ thuật môi trường

15,0

 

33

7620304

Khai thác thuỷ sản

15,0

 

34

7540104

Công nghệ sau thu hoạch

15,0

 


Nhiều đại học công bố điểm chuẩn hôm nay

- Hôm nay, các trường đại học trên toàn quốc sẽ công bố điểm chuẩn chỉnh chính thức.