Với bài học này họ sẽ cùng tìm hiểu cách tính Diện tích nhiều giác ,cùng với những ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp những em dễ dàng dàng làm chủ nội dung bài bác học


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 6 Chương 2 Hình học 8

3.1 Trắc nghiệm vềDiện tích đa giác

3.2. Bài xích tập SGK vềDiện tích đa giác

4. Hỏi đáp bài bác 6 Chương 2 Hình học 8


Với một đa giác bất kì không có công thức tính cầm cố thể, ta rất có thể thực hiện các cách sau để tính diện tích s đa giác:

Chia nhiều giác kia thành những tam giác riêng lẻ rồi tính diện tích s từng tam giác kế tiếp cộng các kết quả lại cùng với nhau.

Bạn đang xem: Diện tích đa giác

*

Ở hình mẫu vẽ trên ta có thể lần lượt tính diện tích các tam giác ABC,ACD,ADE rồi cùng lại nhằm được diện tích đa giác ABCDE.

Tạo ra một tam giác chứa đa giác kia rồi tính diện tích đa giác bằng cách lấy tam giác bự trừ đi diện tích của những "phần thừa".

*

Với hình bên trên ta hoàn toàn có thể lấy diện tích tam giác AFG trừ đi phần diện tích s của BCF với DEG để được diện tích đa giác ABCDE.

Với một trong những hình quánh biết ta có thể chia nhiều giác thành phần nhiều , mà lại mỗi phần gần như là đa số hình mà lại ta dễ dàng tính diện tích s như hình thang vuông, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông,...

Xem thêm: Trang Trí Bàn Thờ Tết Đẹp - Trang Trí Bàn Thờ Tết Phong Thủy Đầy Đủ Nhất 2023

*

Chẳng hạn cùng với hình bên trên ta bao gồm thể chia thành các hình tất cả một hình thoi CEFG, một hình thang vuông ABCH và một tam giác vuông CDE để tính diện tích.


Bài tập minh họa


Bài 1: qua một điểm O thuộc đường chéo cánh BD, ta kẻ những đường trực tiếp EF // AB với GH // AD. Bệnh minh(S_A mEOG = S_CF mOHA)

Hướng dẫn giải:

*

Ta có:

(eginarraylDelta AB mD = Delta C mDB Rightarrow S_AB mD = S_CB mD,,left( 1 ight)\Delta EO mD = Delta H mDO Rightarrow S_ mEOD = S_ mHDO,,left( 2 ight)\Delta GBO = Delta F mOB Rightarrow S_GBO = S_F mOB,,left( 3 ight)\S_A mEOG = S_AB mD - left( S_EO mD + S_GBO ight),,left( 4 ight)\S_CF mOH = S_C mDB - left( S_H mDO + S_F mOB ight),,left( 5 ight)endarray)

Từ (1), (2), (3), (4), (5) ta được:(S_A mEOG = S_CF mOH)

Bài 2: mang lại tam giác ABC cân tại đỉnh A. Một điểm D bất kể lấy trên những cạnh đáy BC, ta kẻ(DE ot AB,DF ot AC). Chứng minh rằng tổng DE + DF không phụ thuộc vào vị trí điểm D nhưng ta lựa chọn trên BC

Hướng dẫn giải:

Ta có:

(eginarraylS_A mDB = frac12DE.AB = frac12DE.AC\S_A mDC = frac12DF.ACendarray)

Kẻ mặt đường cao BH

(eginarraylS_A mDB + S_A mDC = frac12AC.left( DE + DF ight)\S_ABC = frac12AC.BHendarray)

(eginarraylS_A mDB + S_A mDC = S_ABC Rightarrow ACleft( DE + DF ight) = AC.BH Rightarrow DE + DF = BH\

endarray)

Tổng DE+DF luôn luôn bằng một độ dài không đổi. Vậy nó không dựa vào vào địa chỉ của điểm D