tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Điện tích điểm q = - 2 . 10 - 7 C , đặt tại điểm A trong môi trường xung quanh có hằng số điện môi ε = 2 , tạo ra véc tơ độ mạnh điện ngôi trường E → trên điểm B cùng với AB = 6 centimet có

A.

Bạn đang xem: Điện tích điểm q

phương AB, chiều từ A mang lại B, độ phệ 2 , 5 . 10 5 V/m.

B. phương AB, chiều tự B mang lại A, độ bự 1 , 5 . 10 4 V/m.

C. phương AB, chiều từ bỏ B cho A, độ béo 2 , 5 . 10 5 V/m.

D. phương AB, chiều từ bỏ A mang lại B, độ béo 2 , 5 . 10 4 V/m.


*

Một điện tích điểm Q = - 2 . 10 - 7 C đặt trên điểm A trong môi trường xung quanh có hằng số điện môi ε = 2. Vectơ cường độ điện trường vị điện tích Q gây nên tại điểm B với AB = 6cm có

A. phương AB, chiều tự A mang lại B, độ béo 2 , 5 . 10 5 V m

B. phương AB, chiều từ B đến A, độ lớn  1 , 5 . 10 4 V m

C. phương AB, chiều trường đoản cú B đến A, độ lớn  2 , 5 . 10 5 V m

D. phương AB, chiều tự A mang lại B, độ lớn  2 , 5 . 10 4 V m


*

Một điện tích điểm Q = - 2 . 10 - 7 C, đặt ở điểm A trong môi trường thiên nhiên có hằng số năng lượng điện môi ε = 2. Véc tơ độ mạnh điện trường bởi điện tích O gây nên tại điểm B cùng với AB = 7,5cm có

*

A. phương AB, chiều tự A mang lại B, độ bự 2 , 5 . 10 5 V/m

B. phương AB, chiều từ bỏ B mang lại A, độ lớn  1 , 6 . 10 5  V/m

C. phương AB, chiều trường đoản cú B mang lại A, độ lớn  2 , 5 . 10 5  V/m

D. phương AB, chiều từ bỏ A đến B, độ lớn  1 , 6 . 10 5  V/m


Một điện tích điểm Q = - 2 . 10 - 7 C , đặt tại điểm A trong môi trường có hằng số điện môi ε =2. Véc tơ độ mạnh điện trường vì chưng điện tích Q gây nên tại điểm B cùng với AB = 7,5 centimet có

*

A. Phương AB, chiều tự A mang lại B, độ mập 2 , 5 . 10 5 V/m.

B. Phương AB, chiều trường đoản cú B mang đến A, độ lớn  1 , 6 . 10 5 V/m.

C. Phương AB, chiều từ B mang đến A, độ lớn  2 , 5 . 10 5 V/m.

D. Phương AB, chiều từ bỏ A mang lại B, độ lớn 1 , 6 . 10 5 V/m.


Một điện tích điểm Q = - 2 . 10 - 7 C , đặt tại điểm A trong môi trường xung quanh có hằng sốđiện môi ε  = 2. Véc tơ độ mạnh điện trường bởi điện tích O gây nên tại điểm B cùng với AB = 7,5cm có

B. phương AB, chiều trường đoản cú B mang lại A, độ to 1 , 6 . 10 5 V/m.


Đáp án B

Điện tích âm buộc phải chiều của điện trường phía về

E = k Q ε r 2 = 9 . 10 9 2 . 10 - 7 2 . 0 , 075 2 = 160 . 10 3 V / m


Một điện tích điểm

*
để ở điểm A trong môi trường xung quanh có hằng số năng lượng điện môi
*
Véc tơ cường độ điện trường bởi điện tích Q tạo ra tại điểm B cùng với AB = 7,5 centimet có

A.Phương AB, chiều từ A mang lại B, độ phệ

*
V/m.

B.Phương AB, chiều tự B mang đến A, độ phệ

*
V/m.

C.Phương AB, chiều từ B đến A, độ khủng

*
V/m.

D.Phương AB, chiều tự A mang lại B, độ bự

*
V/m.


Hai năng lượng điện điểm quận 1 = – 10–6 C và q2 = 10–6 C để ở hai điểm A và B trong môi trường xung quanh có hằng số năng lượng điện môi  = 2, phương pháp nhau 50 cm. Xác minh cường độ điện trường trên C trong những trường phù hợp sau? a) C cách A 10 cm, giải pháp B 60 cm. B) C biện pháp A 20 cm, phương pháp B 30 cm. C) C giải pháp A 30 cm, biện pháp B 40 cm. D) C nằm trê tuyến phố trung trực của AB, biện pháp AB 50 cm


Một điện tích điểm Q = 3.10-6 C, đặt tại điểm A trong môi trường thiên nhiên có hằng số điện môi ε = 2,5. Xác minh phương, chiều và độ bự véctơ cường độ điện trường E bởi điện tích Q gây nên tại điểm B cùng với AB = 8 cm.

A. E= 1687500 V/m ; có khunh hướng lại gần năng lượng điện Q.

B. E= 168750 V/m ; có chiều hướng ra xa năng lượng điện Q.

C. E= 1687500 V/m ; có khunh hướng ra xa điện tích Q.

D. E= 168750 V/m ; có khunh hướng lại gần năng lượng điện Q.

Giải chi tiết ra giúp mình với ạ


Một năng lượng điện điểm q = 4 . 10 - 8 C  được đặt trong môi trường dầu hỏa tất cả hằng số năng lượng điện môi e = 2. Độ phệ cường độ năng lượng điện trường vì điện tích q 1  gây ra trên điểm M phương pháp điện tích đoạn R = 5 centimet bằng:

A. 72000 V

B. 144000 V/m

C.

Xem thêm: Đề 5: Em Hãy Giải Thích Câu Tục Ngữ Học Học Nữa Học Mãi ”, Giải Thích Câu Nói Học, Học Nữa, Học Mãi Hay Nhất

72000 V/m

D.7,2 V/m


Xác định vec tơ độ mạnh điện trường gây ra bởi hệ hai năng lượng điện điểm q 1 = 2 . 10 - 7 C v à q 2 = - 4 . 10 - 7 C tại nơi đặt giữa của đoạn thẳng nối hai năng lượng điện tích. Biết hai năng lượng điện tích giải pháp nhau 10 cm ở trong rượu tất cả hằng số năng lượng điện môi ε = 2,2 

A. 9 , 0 . 10 5 N / C

B. 9 , 8 . 10 5 N / C

C. 9 , 0 . 10 4 N / C

D. 9 , 8 . 10 4 N / C


Chọn giải đáp B

Gọi E 1 → , E 2 → là vec tơ cường độ điện trường do những điện tích q 1 , q 2  gây ra trên trung điểm của đoạn thẳng nối hai năng lượng điện tích