Câu 1.

Bạn đang xem: Điều chế và thử tính chất của metan

thực hiện thí nghiệm điều chế với thử đặc điểm của metan theo công việc sau đây:Bước 1: bỏ vào ống nghiệm có nút và ống dẫn khí khoảng 4 – 5 gam tất cả hổn hợp bột mịn bao gồm natri axetat và vôi tôi xút theo tỉ lệ 1 : 2 về khối lượng.Bước 2: Đun rét phần lòng ống nghiệm bằng đèn cồn. Cầm cố ống dẫn khí bởi ống vuốt nhọn rồi đốt khí bay ra sinh sống đầu ống dẫn khí.Bước 3: Dẫn luồng khí lần lượt vào các ống nghiệm đựng hỗn hợp brom hoặc dung dịch thuốc tím.Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Vôi tôi xút là hỗn hợp gồm NaOH cùng CaO.

B. Ở bước 1, ống nghiệm cần khô, natri axetat phải được làm khan và hỗn hợp bột buộc phải trộn các trước khi tiến hành thí nghiệm.

C. Ở cách 3, dung dịch brom với thuốc tím đều không bị nhạt màu.

D. Sau khi dứt thí nghiệm, yêu cầu tắt đèn cồn trước lúc rút ống dẫn khí.

Câu 2. Tiến hành thể nghiệm điều chế với thử đặc thù của metan theo quá trình sau đây:Bước 1: cho vô ống nghiệm có nút cùng ống dẫn khí khoảng 4 – 5 gam các thành phần hỗn hợp bột mịn tất cả natri axetat với vôi tôi xút (chất rắn X) theo tỉ lệ thành phần 1: 2 về khối lượng.Bước 2: Lắp luật như hình vẽ.

*

Bước 3: Đun nóng phần lòng ống nghiệm bởi đèn cồn. Thế ống dẫn khí bởi ống vuốt nhọn rồi đốt khí bay ra sinh sống đầu ống dẫn khí.Bước 4: Dẫn luồng khí lần lượt vào các ống nghiệm đựng hỗn hợp brom hoặc hỗn hợp thuốc tím.Cho các phát biểu sau:(a) Vôi tôi xút là lếu láo hợp tất cả NaOH cùng CaO.(b) Ở bước 1, ống nghiệm cần khô, natri axetat phải được thiết kế khan và các thành phần hỗn hợp bột đề nghị trộn phần đông trước khi triển khai thí nghiệm.(c) Ở cách 4, hỗn hợp brom và thuốc tím đều không trở nên nhạt màu.(d) Sau khi xong xuôi thí nghiệm, phải tắt đèn cồn trước khi rút ống dẫn khí.(đ) Trộn vôi tôi xút là để ngăn chất liệu thủy tinh không phản nghịch ứng NaOH ở ánh sáng cao có tác dụng thủng ống nghiệm.Số phát biểu đúng là.

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.


Neo Pentan sửa câu hỏi 27.04.2021

Câu 1.

D. Sai, lúc tắt đèn cồn trước thì nhiệt độ trong ống nghiệm bớt làm áp suất giảm, H2O sẽ ảnh hưởng hút ngươc vào ống nghiệm gây tan vỡ ống. Vì vậy cần tháo ống dẫn khí trước rồi mới tắt đèn cồn.

Câu 2.

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Đúng, CH4 không trở nên oxi hóa do KMnO4 tốt Br2 vào dung dịch.

(d) Sai, khi tắt đèn cồn trước thì nhiệt độ trong ống nghiệm bớt làm áp suất giảm, H2O có khả năng sẽ bị hút ngược vào ống nghiệm gây vỡ ống. Bởi vậy cần tháo ống dẫn khí trước rồi mới tắt đèn cồn.

Xem thêm: Sao Em Vô Tình Anh Quá Em Ơi Con Tim Đau Lòng Thương Lắm Em Ơi

(d) Đúng, nhân tố thủy tính cất SiO2 dễ bị bào mòn bởi NaOH (do sinh sản Na2SiO3). Sự có mặt của CaO có tác dụng SiO2 gửi hóa 1 phần thành CaSiO3 không tan vào NaOH.