Với xu thế du nhập nước ngoài hiện nay, việc gặp một người nước ngoài và giao tiếp dù bạn là một nhân viên văn phòng hay tín đồ lao động thường rất phổ biến. Việc tiếp xúc lưu loát bởi tiếng Anh cũng mở ra thời cơ nghề nghiệp lôi cuốn sau này cho những con. Ba bà bầu cùng theo dõi nội dung bài viết đoạn hội thoại tiếng Anh giao tiếp căn bạn dạng theo tình huống sau đây để cùng bé học tập cũng tương tự phát triển năng lực tiếng Anh của phiên bản thân.

Bạn đang xem: 100 đoạn hội thoại tiếng anh giao tiếp hằng ngày

*

20 đoạn hội thoại tiếng Anh tiếp xúc căn bạn dạng theo trường hợp (phần 1)


Do you know how to lớn get downtown? (Làm cầm nào để xuống trung tâm thành phố không?)

A: Hi George, vày you know how lớn get downtown?

Chào George, bạn có biết làm cố kỉnh nào nhằm vào trung tình thực phố?

B: Sure. Why are you going there?

Chắc chắn rồi. Nguyên nhân bạn lại mong mỏi đến đó?

A: I want to buy a new computer.

Tôi mong mua một máy tính xách tay mới.

B: OK, are you driving?

OK, ai đang lái xe pháo hả?

A: Yes

Vâng.

B: Go straight down this road. When you get to lớn the second light, take a left. Then get on the highway & take exit 52.

Đi thẳng xuống con đường này. Khi chúng ta đến cột đèn lắp thêm hai, rẽ trái. Sau đó lên đường cao tốc và đi theo lối ra 52.

A: That sounds really complicated. Can you tell me again? Which road vị I take first?

Nghe thật phức tạp. Bạn cũng có thể nói lại cùng với tôi không? tuyến phố nào tôi mũi nhọn tiên phong tiên?

B: You go down this road, then at the second light, turn left. That road is Main street.

Bạn đi xuống tuyến phố này, rồi nghỉ ngơi đèn lắp thêm hai, rẽ trái. Tuyến đường đó là phố chính.

A: OK, I think I’ve got it now.

OK, tôi nghĩ rằng tôi đang đi ngay lập tức bây giờ.

Did you see the news today? ( chúng ta có coi tin tức từ bây giờ không?)

A: John, did you see the news today?

John, bạn đã coi thời sự ngày từ bây giờ chưa?

B: No, what happened?

Chưa, gồm chuyện gì xảy ra không?

A: There was a big earthquake in San Diego.

Có một trận động đất to ở San Diego.

B: Oh my goodness.

Ôi! Chúa ơi!

A: The president was on the news talking about it earlier.

Tổng thống có nói đến tin tức này trước đó

B: Was anyone hurt?

Có ai bị mến không?

A: I think they said two people were killed.

Họ nói tất cả hai người bị giết.

B: Oh, that’s terrible.

Ôi, thật là tồi tệ.

A: Yeah, I can’t believe you hadn’t heard about it. They were talking about it on CNN all day.

Vâng, tin hoài nghi bạn trước đó chưa từng nghe về nó đấy. Nói đã nói bên trên CNN cả ngày.

B: Oh, I don’t watch TV that often.

Ồ, tôi ko xem TV thường xuyên.

A: Don’t you watch the news?

Vậy là các bạn không coi thời sự?

B: No, I usually read the news online, but I haven’t had time to lớn turn on my computer today.

Không, tôi thường biết tin tức trên mạng, cơ mà tôi không tồn tại thời gian để nhảy máy tính của bản thân mình ngày hôm nay.

*
Tham khảo đoạn hội thoại giờ đồng hồ Anh giao tiếp căn bản theo trường hợp (phần 1)

Your English is so good (Tiếng Anh của chúng ta rất tốt)

A: Thomas, your English is so good. How did you learn it?

Thomas, giờ đồng hồ Anh của bạn tốt thật đấy. Bạn đã học tập nó như thế nào?

B: Well, in my country everyone has lớn take English starting in the first grade. I’ve been taking English courses for 12 years now.

Chà, ở nước tôi ai ai cũng học giờ Anh từ thời điểm năm lớp một. Tôi đã tham gia các khóa học Tiếng Anh

A: Wow, that’s interesting. I remember when we took that trip last year and visited your family. It seemed like there weren’t many people that could speak with me in English.

Wow, thiệt thú vị. Tôi nhớ khi họ cùng đi chơi và mang đến thăm gia đình. Có vẻ như như có khá nhiều người ko thể thủ thỉ với tôi bởi tiếng Anh.

B: Oh, that’s because they don’t speak English that much.

Ồ, đó nguyên nhân là họ không nói tiếng Anh nhiều.

A: But they speak it in school, right? Maybe they just didn’t like me so they didn’t want to lớn talk lớn me.

Nhưng chúng ta nói nó ngơi nghỉ trường, bắt buộc không? có lẽ họ không phù hợp tôi phải họ sẽ không nói chuyện với tôi.

B: No, actually they liked you a lot. They told me they thought you were very nice. They are just shy. They’re not used to lớn talking with foreigners. I remember when I first came lớn the US. I was really nervous about speaking with people.

Không, đích thực họ thích bạn rất nhiều. Chúng ta nói với tôi rằng chúng ta nghĩ các bạn rất tốt. Chúng ta chỉ nhút kém thôi. Họ không biết nói chuyện với người nước ngoài. Tôi nhớ lúc tôi lần đầu tiên đến the Mỹ. Tôi thực sự lo ngại khi rỉ tai với những người.

A: I see. I thought there were lots of Americans teaching English in your country.

Tôi đọc rồi. Tôi nghĩ về rằng có rất nhiều người Mỹ dạy tiếng Anh ngơi nghỉ nước bạn.

B: Yes, that’s true. There are probably twice as many now as there were five years ago, but they are mostly in the cities. My family lives in the country.

Vâng đó là việc thật. Chắc rằng nhiều gấp rất nhiều lần so với năm năm trước, mà lại chúng đa số ở các thành phố. Mái ấm gia đình tôi sống nghỉ ngơi quê.

A: I wonder why. Personally I prefer the country to the city. It’s so quiet và peaceful.If I were to lớn teach, I would want to lớn teach in the country.

Tôi từ bỏ hỏi tại sao cá thể tôi đam mê vùng quê rộng thành phố. Nó rất yên tĩnh cùng yên bình. Giả dụ tôi được dạy, tôi sẽ ao ước dạy ở nông thôn.

B: vày you think you would want lớn teach someday? I know the schools around my town are looking for teachers, so if you want, I can gọi them & get more information.

Bạn gồm nghĩ rằng bạn sẽ muốn dạy ở nông xóm một ngày làm sao đó? Tôi biết các trường học xung quanh thị trấn của tôi đã tìm tìm giáo viên, bởi vậy nếu như khách hàng muốn, tôi hoàn toàn có thể gọi mang đến họ cùng nhận thêm thông tin.

A: No, I don’t think so. I would need to stay there for a year, và I don’t think I can take that much time off work.

Không, tôi không nghĩ như vậy. Tôi sẽ nên ở lại kia một năm, cùng tôi không nghĩ là rằng tôi quan yếu dành nhiều thời hạn cho công việc.

B: Well, if you change your mind, let me know. I think you would be a really great teacher.

Vâng, nếu bạn đổi ý, hãy đến tôi biết. Tôi nghĩ các bạn sẽ là một thầy giáo thực sự tuyệt vời.

I’ll take you khổng lồ work (Tôi đang đưa chúng ta đi làm)

A: Hello?

Xin chào?

B: Hi Sarah, it’s James.

Chào Sarah, tôi là James

A: Hey James, I can’t talk now. Can I hotline you back later?

Này James, tôi không thể rỉ tai ngay cơ hội này. Tôi hoàn toàn có thể gọi lại cho mình sau được không?

B: Sure. Is there a problem?

Chắc chắn rồi. Có sự việc gì không?

A: I’m late for work and my oto isn’t working, so I need khổng lồ find someone to take me to lớn work.

Tôi đi làm việc muộn và xe của mình không hoạt động, vày vậy tôi phải ai đó chuyển tôi đi làm.

B: I can take you.

Tôi có thể đưa chúng ta đi

A: Oh, really? Thank you. That would help a lot.

Ồ vậy sao? Cảm ơn bạn. Chúng ta thật tốt

B: vị you need me to lớn pick you up after work also?

Bạn có cần tôi đón chúng ta sau khi thao tác không?

A: Yes, if it’s not too much trouble.

Vâng, giả dụ như không quá phiền cho bạn.

B: It’s no problem. I’m leaving my house now. I’ll be right there.

Nó không tồn tại vấn đề gì. Tôi vẫn đi bây giờ. Tôi sẽ tới kia ngay.

A: OK. I’ll wait for you in front of my apartment building.

Vâng, tôi đã đợi các bạn trước tòa nhà nhà ở của tôi.

B: vì chưng you know what’s wrong with your car?

Bạn có biết xe chúng ta bị hỏng đồ vật gi không?

A: I’m not exactly sure. I think there’s a problem with the engine.

Tôi không chắc. Tôi nghĩ có vụ việc với động cơ

B: OK, I’ll have a look when I get there. I know a lot about cars. When I was younger my father và I used khổng lồ fix old cars.

Ừ, tôi đã xem qua khi tôi đến đó. Tôi biết các về xe pháo hơi. Khi tôi còn nhỏ, cha và tôi thường xuyên sửa xe tương đối cũ.

*

Giao tiếp tiếng Anh theo chủ đề thông dụng

Taking a xe taxi (gọi taxi)

A: Hello Miss, vày you need a taxi?

Chào cô, cô gồm cần xe taxi không?

B: Yes.

A: vị you have any luggage?

Cô có hành lý gì không?

B: Just these two suitcases.

Tôi bao gồm 2 va li này

A: OK, I’ll put them in the back for you. Where are you going?

OK, tôi sẽ đặt chúng ở phía sau đến bạn. Bạn đi đâu?

B: The Comfort Inn.

Quán trọ Comfort

A: I think there are two in Boston. Which one are you going to?

Tôi nghĩ rằng có hai làm việc Boston. Các bạn sẽ đến mẫu nào

B: The one downtown.

Cái chính giữa thành phố

A: Is this your first time in Boston?

Đây liệu có phải là lần đầu tiên của người sử dụng ở Boston?

B: No. I’ve been here many times. I come here for work all the time. Vì you know how long it’ll take?

Không. Tôi đã tại đây nhiều lần. Tôi đến đây vì các bước mọi lúc. Bạn có biết nó sẽ mất bao lâu không?

A: It shouldn’t take long. Probably about 15 minutes.

Nó không mất không ít thời gian. Có lẽ rằng khoảng 15 phút.

B: Wow, it looks lượt thích the traffic is really bad.

Wow, có vẻ như giao thông vận tải đang tệ đi.

A: Yeah, there might be an accident up ahead.

Vâng, hoàn toàn có thể có một tai nạn thương tâm ở phía trước.

Xem thêm: Tổng Hợp Mã Bưu Điện Cần Thơ, Mã Bưu Điện, Zipcode Tỉnh Cần Thơ

B: OK, then stop at the next intersection. I’m gonna get out there & take the subway.