Trong nội dung bài viết dưới đây, shop chúng tôi sẽ share lý thuyết về cường độ điện trường là gì với công thức tính cường độ điện trường kèm theo những dạng bài xích tập thường gặp gỡ có lời giải cụ thể để chúng ta cùng tham khảo


Cường độ năng lượng điện trường là gì?

Cường độ điện trường trên một điểm là đại lượng đặc thù cho tính năng lực của năng lượng điện trường trên điểm đó. Ký kết hiệu là E. Đơn vị của độ mạnh điện trường là Vôn/mét ký kết hiệu V/m

Giả sử tất cả một điện tích điểm Q nằm tại vị trí điểm O. Điện tích này tạo ra một điện trường xung quanh nó. Để nghiên cứu điện ngôi trường của Q trên điểm M, ta đặt ở đó một năng lượng điện điểm q, hotline là điện tích thử với xét lực điện tính năng lên q (Hình 3.2). Theo định cơ chế Cu-lông, q càng nằm xa Q thì lực điện càng nhỏ. Ta nói điện trường tại những điểm càng xa Q càng yếu. Chính vì vậy cần đề nghị xây dựng một khái niệm đặc thù cho sự mạnh, yếu ớt của điện trường trên một điểm.

Bạn đang xem: Đơn vị của cường độ điện trường là gì

*


Công thức tính cường độ điện trường

Cường độ năng lượng điện trường được xem bằng mến của độ béo lực điện F tác dụng lên 1 điện tích thử q (q đem số dương) đặt ở điểm đó với độ to của q.

E = F/q

Trong đó:

E là độ mạnh điện trường tại điểm nhưng mà ta xétF là độ bự của lực tác dụng lên điện tích tại điểm đóq là độ phệ của năng lượng điện tích

Công thức tính cường độ điện trường của một năng lượng điện điểm

Cường độ điện trường của một năng lượng điện điểm Q vào chân không

E = F/q = k.|Q|/r2 = q/4πε0εr2

Trong đó:

E: độ mạnh điện ngôi trường tại điểm cần xétq: Độ bự của điện tích tạo ra điện trườngε0: Hằng số điện môi chân khôngε: Hằng số năng lượng điện môi của môi trường cần xétr: khoảng cách từ trọng tâm điện trường cho tới điểm ta xét

Nguyên lý chồng chất điện trường: Một điểm M đặt vào điện trường vị nhiều điện tích điểm gây ra thì cường độ điện trường tại M: EM→ = E1→ + E2→ + E3→ + …

Bài tập vận dụng công thức tính độ mạnh điện trường gồm lời giải

Dạng 1: phương pháp tính cường độ năng lượng điện trường tại một điểm

Phương pháp:

EM→ có phương nằm trên đường thẳng nối điện tích điểm Q với điểm M

EM→ có chiều đi ra nếu Q dương, có chiều đi vào nếu Q âm

Độ lớn:

*

Ví dụ 1: Tại hai năng lượng điện điểm A với B giải pháp nhau 5cm vào chân không có hai điện tích q1 = +16.10-8 C và quận 2 = – 9.10-8 C. Tính cường độ điện ngôi trường tổng hợp và vẽ vectơ độ mạnh điện trường trên điểm C nằm cách A một khoảng chừng 4cm và phương pháp B một khoảng tầm 3cm.

Lời giải

Gọi E1→, E2→ theo lần lượt là độ mạnh điện trường do q1 và quận 2 gây ra sống C.

Do AB = 5 cm; AC = 4 cm; BC = 3 centimet => tam giác ABC vuông tại C.

Cường độ điện trường tổng hợp tại C:EC→ = E1→+ E2→

Ta có hình vẽ:

*

*

Ví dụ 2: mang lại hai điểm A với B cùng nằm trên một đường sức điện vì chưng điện tích q > 0 gây ra. Biết độ phệ của độ mạnh điện trường trên A là 36 V/m, tại B là 9 V/m.

a. Xác minh cường độ điện trường trên trung điểm M của AB.

b. Nếu đặt tại M một điện tích q0 = -10-2C thì lực điện công dụng lên nó tất cả độ bự là bao nhiêu? khẳng định phương chiều của lực này.

Lời giải

*

b. Lực điện vày điện trường tính năng lên điện tích q0 để ở M là:

F = |q0|E = 0,16 N, ngược hướng với véctơ E.

Dạng 2: Cách khẳng định véctơ cường độ điện trường tổng đúng theo tại M

Phương pháp: Áp dụng nguyên lý ông chồng chất điện trường:

Xác định phương, chiều, độ bự của từng vectơ độ mạnh điện trường vày từng điện tích gây ra.Vẽ vectơ cường độ điện trường tổng thích hợp (quy tắc hình bình hành).Xác định độ mập của cường độ điện ngôi trường tổng thích hợp từ hình vẽ.

Khi xác định tổng của nhì vectơ cần chú ý các ngôi trường hợp sệt biệt: ↑↑, ↑↓,⊥, tam giác vuông, tam giác đều, … còn nếu như không xảy ra các trường hợp để biệt thì có thể tính độ dài của vectơ bởi định lý hàm cosin: a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA

*

Ví dụ 1: Tại nhị điểm A cùng B biện pháp nhau 10 centimet trong ko khí gồm đặt hai năng lượng điện tích quận 1 = quận 2 = 16.10-8C. Xác định cường độ điện trường bởi hai điện tích đặc điểm đó gây ra tại

a. M với MA = MB = 5 cm.

b. N với mãng cầu = 5 cm, NB = 15 cm.

c. C biết AC = BC = 8 cm.

d. Xác định lực điện trường công dụng lên q.3 = 2.10-6 C để ở C.

Lời giải

*

a. Ta gồm MA = MB = 5 centimet và AB = 10 cm bắt buộc M là trung điểm của AB.

Vecto độ mạnh điện trường trên M là tổng đúng theo hai vecto độ mạnh điện trường vì chưng mỗi điện tích gây ra: E→ = E→1M + E→2M

*

b. Ta bao gồm NA = 5 cm, NB = 15 cm và AB = 10 cm phải N nằm quanh đó AB và nằm trên tuyến đường thẳng AB.

Vecto độ mạnh điện trường tại M là tổng vừa lòng hai vecto độ mạnh điện trường vị mỗi năng lượng điện gây ra: E→ = E→1N + E→2N

*

Vì E→1M thuộc phương và cùng chiều cùng với E→2M đề xuất EM = E1M + E2M = 6,4.105 V/m

c. Ta có AC = BC = 8 cm và AB = 10 cm đề nghị C nằm trên phố trung trực của AB.

*

Tương tự, ta tất cả vecto độ mạnh điện ngôi trường tổng hợp tại C sẽ là:

EC = 2E1Ccosα = 3,51.105 V/m

d. Lực điện trường tổng hợp chức năng lên quận 3 là F = q3E = 0,7 N

Có chiều thuộc chiều cùng với E→C

Dạng 3: Cách xác minh vị trí độ mạnh điện trường bằng 0

Phương pháp:

*

Trường thích hợp hai năng lượng điện tích cùng dấu, q1 > 0 đặt tại A và q.2 > 0 để ở B.

Gọi M là điểm có cường độ điện ngôi trường bị triệt tiêu:

*

Trường vừa lòng hai điện tích trái dấu, q1 2 > 0 đặt ở B.

Với |q1| > |q2| ⇒ M thuộc đường thẳng AB và xung quanh đoạn AB, ngay sát B rộng (r1 > r2)

*

Nếu EM→ = E1→ + E2→ + E3→ = 0→ ⇒ E3→ = -(E1→ + E2→)….

Ví dụ: Cho hình vuông vắn ABCD, tại A cùng C đặt những điện tích q1 = q.3 = q. Hỏi phải kê tại B một năng lượng điện tích bao nhiêu để độ mạnh điện trường trên D bởi 0.

Xem thêm: Trường Thpt Lê Hoàn Thanh Hóa, Trường Thpt Lê Hoàn Thanh Hóa Vietnam

Lời giải

*

Cường độ điện trường tổng thích hợp tại đỉnh D của hình vuông:

ED→ = E1→ + E2→ + E3→, trong các số đó E1→, E2→, E3→ lần lượt là độ mạnh điện trường vày q1, q2, q.3 gây ra tại D.

+ Để cường độ điện trường tại D bị triệt tiêu thì ED→ = 0

Vì quận 1 = quận 3 và AD = CD buộc phải E1 = E3 với cường độ năng lượng điện trường tổng hợp

*

Bên trên chính là toàn bộ kim chỉ nan và công thức tính độ mạnh điện trường hoàn toàn có thể giúp chúng ta áp dụng vào làm bài xích tập nhé