Sách Giáo Khoa Sinh học Lớp 10 Nâng Cao được bộ giáo dục đào tạo và Đào Tạo biên soạn và phân phát hành. Sách gồm ba phần :Giới thiệu chung về nhân loại sống ,Sinh học tập tế bào với Sinh học tập vi sinh đồ vật cung cấp đầy đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học …


Bạn đang xem: Download sách giáo khoa sinh học 10 nâng cao

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU tầm thường VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1. Những cấp tổ chức của thế giới sốngBài 2. Các giới sinh vật

PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀOBài 3. Những nguyên tố hóa học và nướcBài 4. Cacbohiđrat cùng lipitBài 5. PrôtêinBài 6. Axit nuclêicĐề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀOBài 7. Tế bào nhân sơBài 8. Tế bào nhân thựcBài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chấtBài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản teo nguyên sinhĐề kiểm tra 15 phút – Chương II – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 2 – Sinh học tập 10CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG trong TẾ BÀOBài 13. Bao gồm về tích điện và gửi hóa đồ vật chấtBài 14. Enzim với vai trò của enzim trong quy trình chuyển hóa đồ gia dụng chấtBài 15. Thực hành: một số thí nghiệm về enzimBài 16. Thở tế bàoBài 17. Quang đãng hợpĐề khám nghiệm 15 phút – Chương III – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 2 – Sinh học tập 10CHƯƠNG IV. PHÂN BÀOBài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phânBài 19. Sút phânBài 20. Thực hành: quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bạn dạng rễ hànhBài 21. Ôn tập phần sinh học tế bàoĐề khám nghiệm 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Sinh học 10Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Phần 2 – Sinh học tập 10


Xem thêm: Cách Làm Và Sử Dụng Nước Vo Gạo Lên Men, Không Lên Men, Cách Làm Và Sử Dụng Nước Vo Gạo Để Đẹp Da Và Tóc

PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬTBài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vậtBài 23. Quy trình tổng hợp cùng phân giải các chất ngơi nghỉ vi sinh vậtBài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lacticĐề soát sổ 15 phút – Chương I – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 3 – Sinh học 10CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬTBài 25. Phát triển của vi sinh vậtBài 26. Sản xuất của vi sinh vậtBài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển của vi sinh vậtBài 28. Thực hành: quan liêu sát một số vi sinh vậtĐề đánh giá 15 phút – Chương II – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10CHƯƠNG III. Virut VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄMBài 29. Cấu trúc các các loại virutBài 30. Sự nhân lên của virut vào tế bào chủBài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut vào thực tiễnBài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịchBài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vậtĐề chất vấn 15 phút – Chương III – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 3 – Sinh học 10