+ hai tuyến đường thẳng cắt nhau, mặt đường thẳng sót lại không cắt hai tuyến phố thẳng đó, lúc đó có 1 điểm chung.

Bạn đang xem: Đường thẳng phân biệt là gì

+ cha đường trực tiếp đó gồm đôi một giảm nhau thì có ba điểm chung.

Vậy không thể có trường hợp cha đường thẳng phân biệt bất cứ mà bao gồm 4 điểm chung.


*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

Cho L là vấn đề nằm thân hai điểm I cùng K. Biết $IL = 2cm, m LK = 5cm.$ Độ dài của đoạn thẳng IK là:


Cho đoạn trực tiếp $BC = 32cm.$ hotline G là trung điểm của đoạn trực tiếp $BC, m H$ là trung điểm của đoạn thẳng $GC.$ lúc đó, độ nhiều năm của đoạn thẳng bảo hành là


Trên tia Ox, lấy những điểm M, N, P sao để cho OM = 1cm, ON = 3cm, OP = 8cm. Kết luận nào tiếp sau đây không đúng?


Lấy tứ điểm M, N, P, Q, K trong đó không có ba điểm làm sao thẳng hàng. Cứ qua nhị điểm ta vẽ một mặt đường thẳng. Số đường thẳng rất có thể vẽ được là:


Cho trước 6 điểm trong số ấy có 4 điểm thẳng hàng. Vẽ những đoạn trực tiếp đi qua những cặp điểm. Hỏi vẽ được từng nào đoạn thẳng?


Cho $AB = 8cm.$ trên tia AB lấy điểm C làm sao cho $AC = 2cm.$ trên tia $BA$ mang điểm $D$ làm sao cho $BD = 3cm.$ chọn câu đúng.


Trên tia Ax đem hai điểm A, B làm thế nào để cho AB = 5cm, AC = 10cm. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB cùng BC. Chọn câu sai.


Cho $AB = 4cm.$ trên tia đối của tia cha lấy điểm C làm sao để cho $BC = 5cm.$ trên tia đối của tia CB đem điểm D làm thế nào cho $CD = 4cm.$ Hãy so sánh AC và BD.


Cho đoạn trực tiếp $AB = 14cm,$ điểm I nằm trong lòng hai điểm A cùng B; $AI = 4cm.$ Điểm O nằm trong lòng hai điểm I, B làm thế nào để cho $AI = OB.$ gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của đoạn thẳng AI, OB. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Cuối Học Kì 2, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Năm Học 2018


Đoạn thẳng AB gồm độ dài bằng 20cm được chia nhỏ ra thành 3 đoạn thẳng bởi vì hai điểm phân tách P, Q theo trang bị tự đoạn AP, PQ với QB làm thế nào để cho $AP = 2PQ = 2QB.$ Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng BQ. Điểm E là trung điểm của đoạn trực tiếp AP. Tính IE.


Cho đoạn thẳng AB cùng một điểm C nằm giữa hai điểm A và B. điện thoại tư vấn M, N theo lần lượt là trung điểm của AC cùng BC. Tính độ lâu năm đoạn thẳng MN biết $AB = 18cm;$


Cho 24 điểm trong các số ấy có 6 điểm trực tiếp hàng. Qua 2 điểm ta kẻ được một đường thẳng. Hỏi kẻ được toàn bộ bao nhiêu đường thẳng?