Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: F cản

*
*
*

lực cản
*

- (lý) Sức kháng lại chuyển động hoặc chống lại tính năng biến dạng.


lực của chất lỏng hoặc hóa học khí tác dụng ngược chiều vận động của vật. Có thể chia LC thành LC trong lớp biên (lực ma sát), LC hình dáng, LC sóng,vv. Nếu vận tốc v nhỏ dại thì lực cản F tỉ trọng với v: F = av; a là hệ số nhờ vào vào kích cỡ của vật và độ nhớt của hóa học lỏng. Ví như vận tốc không thực sự lớn thì F tỉ lệ với v2: F = 50% ρ cSv2; trong số ấy ρ là khối lượng riêng của hóa học lỏng, c - hệ số dáng vẻ (c càng nhỏ nếu vật càng tất cả dạng "khí hễ học"), S - máu diện ngang phệ nhất.


*

*

*Xem thêm: Giải Bất Phương Trình Và Biểu Diễn Trên Trục Số, Https://Hoc24

lực cản

dragđường lực cản: drag linegóc lực cản: drag anglehệ số lực cản: coefficient of draghệ số lực cản: drag coefficientlực cản (hướng loại chảy): drag on a spherelực cản bề mặt vỏ: profile draglực cản cảm ứng: induced draglực cản của đáy: base draglực cản vì bị nén: compressibility draglực cản bởi vì hình dạng: khung draglực cản do ma sát: friction draglực cản bởi vì ma sát: parasitic draglực cản ete: ether draglực cản khí rượu cồn lực: aerodynamic draglực cản khí quyển: atmospheric draglực cản ko khí: air draglực cản ko khí: aerodynamic draglực cản kim ghi (máy hát): stylus draglực cản ký kết sinh: parasitic draglực cản phân tán (thiết bị bay): spray draglực cản phía trên: upward draglực cản profin: profile draglực cản sóng: wave draglực cản thủy rượu cồn lực: hydrodynamic draglực cản tổng cộng: total draglực cản từ: magnetic draglực cản xuống dưới: downward dragmômen lực cản: drag momentsự bớt lực cản: drag reductiontrục lực cản: drag axistỷ số lực nâng với lực cản: lift and drag ratio (LD ratio)dray forceresistancelực cản (chuyển động): resistancelực cản kháng trượt: slip resistancelực cản kháng trượt: sliding resistancelực cản tất cả hại: detrimental resistancelực cản của mặt đường (lốp): road resistancelực cản của ko khí: air resistancelực cản đoàn tàu: resistance khổng lồ forward motionlực cản mặt đường dốc: ascent resistancelực cản bởi vì ma sát: friction resistancelực cản bởi vì ma sát: friction (al) resistancelực cản bởi ma sát: frictional resistancelực cản vày ma gần kề mặt: skin friction resistancelực cản mẫu chảy: flow resistancelực cản khi vượt dốc: climbing resistancelực cản khi xe trượt (trên mặt đường): skid resistancelực cản khí động học: frontal resistancelực cản ko khí: air resistancelực cản lắc: rolling resistancelực cản lăn: rolling resistancelực cản ma sát: frictional resistancelực cản ma sát: friction resistancelực cản mặt con đường (tạo cho bánh xe lúc lăn): road resistancelực cản tắt dần: damping resistancelực cản tĩnh: static resistanceresistance forceresisting forcelực cản đầmram bowlực cản đóng góp cọcram bow