*Bạn đang xem: Transition metal (ni, fe, and cu) hydroxides enhanced α

*

Lớp 12
chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử hào hùng 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học tập 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử hào hùng 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học tập 9 Âm nhạc với mỹ thuật 9
hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học tập 8 Âm nhạc với mỹ thuật 8
Sinh học 7 lịch sử vẻ vang 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên 7 lịch sử dân tộc và Địa lí 7 GDCD 7 technology 7 Tin học 7 Âm nhạc với mỹ thuật 7
lịch sử dân tộc và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi đến phương trình chất hóa học sau: Fe(OH)2 + O2 (xrightarrowt^0) Fe2O3 + H2O

Dùng phương pháp cân bởi chẵn – lẻ cân đối phương trình hóa học trên và cho thấy hệ số của O2 trong phương trình khi cân bằng là:

A 1.B 2.C 3.D 4.

Lời giải chi tiết:

- Để ý nguyên tử Oxi ngơi nghỉ VP là 3 trong Fe2O3 đề nghị ta thêm thông số 2 trước Fe2O3 để nguyên tử của Oxi là chẵn. Khi ấy VP tất cả 4 nguyên tử sắt trong Fe2O3 phải ta đặt thông số 4 trước Fe(OH)2

 → 4Fe(OH)2 + O2 (xrightarrowt^0)2Fe2O3 + H2O

- Tiếp kia ta thấy thành phần Hiđro nghỉ ngơi VT là 8 vào Fe(OH)2 nhưng VP chỉ bao gồm 2 thành phần Hiđro trong H2O đề nghị ta đặt thông số 4 trước H2O

→ 4Fe(OH)2 + O2 (xrightarrowt^0)2Fe2O3 + 4H2O

- bình chọn số nguyên tố ở 2 vế ta thấy đã bằng nhau nên phương trình được cân bằng.

Vậy sau thời điểm cân bởi PTHH thì thông số của O2 là 1.

Đáp án A


*
thắc mắc trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - coi ngay
Xem thêm: Các Dạng Phương Trình Đường Thẳng Toán 10 Bài 1, Hình Học 10 Bài 1: Phương Trình Đường Thẳng

TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ | chế độ

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép firmitebg.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.