+ Nếu hòa hợp lực tác dụng lên một vật được đặt theo hướng không thay đổi và gồm độ lớn tăng thêm 2 lần thì ngay lúc đó vận tốc của vật tạo thêm 2 lần.

Bạn đang xem: Gia tốc của vật sẽ thay đổi như thế nào

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


*

Tải phầm mềm VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 1: Theo định luật I Niu-tơn thì

Quảng cáo

A. Với mỗi lực tác dụng luôn có một phản lực trực đối với nó.

B. Một vật sẽ giữ nguyên trạng thái đứng im hoặc chuyển động thẳng đều nếu nó không chịu tác dụng của bất kì lực nào khác

C. Một vật không thể chuyển động được nếu hợp lực tác dụng lên nó bằng 0.

D. Mọi vật đã chuyển động đều có xu hướng dừng lại vị quán tính.

Hiển thị đáp án

Chọn B.

Định điều khoản I Niu-tơn

Nếu một đồ không chịu tác dụng của lực làm sao hoặc chịu tác dụng của những lực gồm hợp lực bằng không, thì vật vẫn đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục vận động thẳng đều.

Câu 2: Theo định luật II Niu-tơn thì lực và phản lực

A. Là cặp lực cân nặng bằng.

B. Là cặp lực có cùng điểm đặt.

C. Là cặp lực cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.

D. Là cặp lực xuất hiện và mất đi đồng thời.

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Định hiện tượng III Niu-tơn:

Trong các trường hợp, khi thứ A chức năng lên đồ vật B một lực, thì đồ dùng B cũng tính năng lại thiết bị A một lực. Hai lực này cùng giá, thuộc độ lớn, tuy vậy ngược chiều.


*

Lực cùng phản lực

một trong những hai lực liên hệ gọi là lực tác dụng, lực kia hotline là phản lực.

- Lực cùng phản lực luôn mở ra (hoặc mất đi) đồng thời.

- Lực cùng phản lực thuộc giá, cùng độ lớn, nhưng lại ngược chiều. Nhị lực có đặc điểm như vậy call là nhì lực trực đối.

- Lực với phản lực không cân đối nhau bởi chúng đặt vào hai vật dụng khác nhau.

Câu 3: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?

A. Vật chuyển động tròn đều.

B. Vật chuyển động trên quỹ đạo thẳng.

C. Vật chuyển động thẳng đều.

D. Vật chuyển động rơi tự do.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Vật chuyển động thẳng đều có nghĩa là gia tốc a = 0, đúng theo lực chức năng lên vật bằng 0. Vật vận động như vậy theo định công cụ 1 Niu-tơn thì chuyển động như vậy hotline là chuyển động theo quán tính.


Câu 4: lúc nói về một vật chịu tác dụng của lực, phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

A. Lúc không có lực tác dụng, vật không thể chuyển động.

B. Khi ngừng tác dụng lực lên vật, vật này sẽ dừng lại.

C. Gia tốc của vật luôn luôn cùng chiều với chiều của lực tác dụng.

D. Khi có tác dụng lực lên vật, vận tốc của vật tăng.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Định nguyên tắc II Niu-tơn

Gia tốc của một vật thuộc hướng cùng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ to của lực và tỉ lệ nghịch với trọng lượng của vật.


*

Câu 5: Một lực có độ lớn 4 N tác dụng lên vật có khối lượng 0,8 kg sẽ đứng yên. Bỏ qua ma sát và các lực cản. Gia tốc của vật bằng

A. 32 m/s2.

B. 0,005 m/s2.

C. 3,2 m/s2.

D. 5 m/s2.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Gia tốc của vật bằng:


*

Quảng cáo

Câu 6: Một quả bóng có khối lượng 500 g sẽ nằm yên trên mặt đất thì bị một cầu thủ đá bằng một lực 250 N. Bỏ qua mọi ma sát. Gia tốc mà quả bóng thu được là

A. 2 m/s2.

B. 0,002 m/s2.

C. 0,5 m/s2.

D. 500 m/s2.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Gia tốc mà quả bóng thu được là:

Câu 7: Lần lượt tác dụng có độ lớn F1 và F2 lên một vật khối lượng m, vật thu được gia tốc có độ lớn lần lượt là a1 và a2. Biết 3F1 = 2F2. Bỏ qua mọi ma sát. Tỉ số a2/a1 là

A. 3/2.

B. 2/3.

C. 3.

D. 1/3.

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Áp dụng định lao lý II Niu-tơn ta được:

F1 = m.a2; F2 = m.a2


*

Câu 8: Một oto có cân nặng 1 tấn đang chuyển động với v = 54km/h thì tắt máy, hãm phanh, chuyển động chậm dần dần đều. Biết độ to lực hãm 3000N. Khẳng định quãng mặt đường xe đi được cho tới khi ngừng lại.

A. 18,75 m.

B. 486 m.

C. 0,486 m.

D. 37,5 m.

Hiển thị đáp án

Chọn D


Chọn chiều + là chiều gửi động, gốc thời hạn lúc bước đầu hãm phanh.


Câu 9: Một lực có độ lớn 2 N tác dụng vào một vật có khối lượng 1 kg lúc đầu đứng yên. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian 2s là

A. 2 m.

B. 0,5 m.

C. 4 m.

D. 1 m.

Hiển thị đáp án

Chọn C

Áp dụng định hình thức II Niu-tơn ta được: a = F/m = 2 m/s2

=> Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian 2s là:


Câu 10: Một quả bóng khối lượng 200 g bay với vận tốc 90 km/h đến đập vuông góc vào tường rồi bật trở lại theo phương cũ với vận tốc 54 km/h. Thời gian va chạm giữa bóng và tường là 0,05s. Độ lớn lực của tường tác dụng lên quả bóng là

A. 120 N.

B. 210 N.

C. 200 N.

D. 160 N.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Ban đầu bóng có vận tốc: v0 = 90 km/h = 25 m/s.

Sau va chạm, bóng có vận tốc: v = 54 km/h = 15 m/s.

Chọn chiều (+) cùng chiều chuyển động bật ra của quả bóng.

Định luật III Niu-tơn:


Câu 11:Lực F truyền cho vật cân nặng m1 gia tốc a1 = 2 m/s2, truyền mang đến vật khối lượng m2 vận tốc a2 = 3m/s2. Hỏi lực F đang truyền mang đến vật có cân nặng m3 = m1 + m2 tốc độ là bao nhiêu?

A. 5 m/s2.

B. 1 m/s2.

C. 1,2 m/s2.

D. 5/6 m/s2.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Từ định vẻ ngoài II Niu-tơn suy ra:


Câu 12: Một vật khối lượng 5 kg được ném thẳng đứng hướng xuống với vận tốc ban đầu 2 m/s từ độ cao 30 m. Vật này rơi chạm đất sau 3s sau khi ném. Cho biết lực cản không khí tác dụng vào vật không đổi trong quá trình chuyển động. Lấy g = 10 m/s2. Lực cản của ko khí tác dụng vào vật có độ lớn bằng

A. 23,35 N.

B. Trăng tròn N.

C. 73,34 N.

D. 62,5 N.

Xem thêm: Ngày Hội Hoa Hướng Dương Là Gì

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Vật chuyển động nhanh dần đều cần quãng mặt đường vật đi được sau 3 s sau thời điểm ném là: