*

*

Lý thuyết Hóa 11 bài 4. Bội phản ứng dàn xếp ion vào dung dịch những chất điện li

*

I. ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAOĐỔI ION vào DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1.Phản ứng tạo ra thành chất kết tủa

- Thí nghiệm:

*

 - Giải thích: Na2SO4 và BaCl2 đều dễ tan với phân li khỏe mạnh trong nước:

*

Trong số bốn ion được phân li ra chỉ có những ion

*
phối hợp được với nhau chế tạo thành chất kết tủa là BaSO4 (hình trên), nên thực chất phản ứng trong hỗn hợp là:

*

Phương trình (2) được call là phương trình ion rút gọn của bội phản ứng (1).

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 4

Phương trình ion rút gọn mang đến biết bản chất của phản bội ứng trong dung dịch những chất năng lượng điện li.

2.Phản ứng chế tác thành hóa học điện li yếu

a) làm phản ứng tạo ra thành nước

- Thí nghiệm:

*

Phản ứng như sau:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

- Giải thích: NaOH cùng HCl phần nhiều dễ tan cùng phân li mạnh bạo trong nước:

*

Các ion OH−trong dung dịch tạo cho phenolphtalein chuyển sang màu hồng. Khi cho dung dịch HCl vào, các ion H+ của HCl vẫn phản ứng với những ion OH− của NaOH chế tác thành hóa học điện li rất yếu là H2O. Phương trình ion rút gọn:

*

Khi màu của hỗn hợp trong cốc mất, đó là lúc những ion H+ của HCl sẽ phản ứng không còn với những ion OH− của NaOH.

Phản ứng giữa dung dịch axit với hiđroxit có tính bazơ rất dễ dàng xảy ra vì tạo thành chất điện li rất yếu là H2O. Mg(OH)2 ít chảy trong nước, nhưng thuận tiện tan trong hỗn hợp axit mạnh:

*

b)Phản ứng sản xuất thành axit yếu

- Thí nghiệm: Nhỏ dung dịch HCl vào ống nghiệm đựng dung dịch CH3COONa , axit yếu CH3COOH sẽ sinh sản thành:

*

- Giải thích: HCl và CH3COONa là các chất dễ dàng tan với phân li mạnh:

*

Trong dung dịch, những ion H+ sẽ kết hợp với các ion CH3COO- tạo thành chất điện li yếu hèn là CH3COOH (mùi giấm). Phương trình ion rút gọn:

*

3. Bội phản ứng tạo thành thành chất khí

Thí nghiệm:

*

Phương trình ion rút gọn:

*

Phản ứng thân muối cacbonat cùng dung dịch axit rất đơn giản xảy ra bởi vừa chế tạo ra thành hóa học điện li cực kỳ yếu là H2O, vừa tạo thành chất khí CO2 tách khỏi môi trường phản ứng. Chẳng hạn, những muối cacbonat ít tan trong nước tuy vậy tan thuận tiện trong các dung dịch axit. Đá vôi (CaCO3) tan rất giản đơn trong dung dịch HCl:

*

II. KẾT LUẬN

1.Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là bội nghịch ứng giữa các ion.

2.Phản ứng bàn bạc ion vào dung dịch những chất điện li chỉ xảy ra khi những ion kết hợp được cùng với nhau sinh sản thành ít nhất một trong những chất sau:

_ hóa học kết tủa.

_ hóa học điện li yếu.

Xem thêm: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Ngày Valentine Trắng, Valentine Trắng Là Gì

_ hóa học khí.