Hướng dẫn giải bài xích 26. Khúc xạ ánh sáng sgk trang bị Lí 11. Nội dung bài xích Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 166 167 sgk vật Lí 11 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết, câu hỏi và bài tập, kèm theo công thức, định lí, chăm đề gồm trong SGK để giúp các em học viên học tốt môn vật lý 11, ôn thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk lý 11

LÍ THUYẾT

I – Sự khúc xạ ánh sáng

1. hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh sáng

Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương (gãy) của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân làn giữa hai môi trường trong suốt không giống nhau.

2. Định mức sử dụng khúc xạ ánh sáng

*

Từ hình vẽ, ta gọi: SI: tia tới; I: điểm tới; N’IN: pháp con đường với mặt phân làn tại I; IR: tia khúc xạ; i: góc tới; r: góc khúc xạ.

Khi biến hóa góc tới i, thực nghiệm cho kết quả sau đây được điện thoại tư vấn là định phương tiện khúc xạ ánh sáng.

– Tia khúc xạ phía bên trong mặt phẳng cho tới (tạo vì chưng tia tới và tia pháp tuyến) với ở phía bên kia pháp đường so với tia tới.

– với hai môi trường thiên nhiên trong suốt duy nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn không thay đổi (fracsinisinr) = hằng số. (26.1)

II – tách suất của môi trường

1. chiết suất tỉ đối

Tỉ số không đổi (fracsinisinr) trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ được gọi là chiết suất tỉ đối n21 của môi trường xung quanh (2), (chứa tia khúc xạ) so với môi ngôi trường (1) (chứa tia tới)

(fracsinisinr) = n21 (26.2)

– ví như n21 > 1 thì r 21 i: tia khúc xạ bị lệch xa pháp tuyến hơn. Môi trường xung quanh (2) tách quang nhát hơn môi trường xung quanh (1).

2. chiết suất tuyệt đối

Chiết suất tuyệt vời và hoàn hảo nhất (thường hotline tắt là chiết suất) của môi trường xung quanh là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.

Như vậy phân tách suất của cẳng chân không là 1.

Chiết suất của không khí là 1,000293 bắt buộc thường được làm tròn là 1, còn nếu như không cần độ chính xác cao.

Mọi môi trường thiên nhiên trong suốt đều có chiết suất hoàn hảo nhất lớn hơn 1.

Có thể thiết lập được hệ thức: n21 = (fracn_2n_1) (26.3)

trong đó n2 là tách suất tuyệt vời nhất của môi trường xung quanh (2); n1 là phân tách suất hoàn hảo của môi trường thiên nhiên (1).

Chiết suất tuyệt đối hoàn hảo của một môi trường liên hệ với vận tốc: n = (fracCv), trong số đó C là tốc độ ánh sáng sủa trong chân không, v là gia tốc ánh sáng trong môi trường.

Chiết suất của không khí được tính gần đúng bởi 1, còn mọi môi trường xung quanh trong suốt khác đều sở hữu chiết suất lớn hơn 1.

Dạng đối xứng của định luật pháp khúc xạ là (n_1sin i = n_2sin r).

III – Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng

Thí nghiệm cho biết (Ở hình 26.1) nếu đảo chiều, cho tia nắng truyền tự nước ra bầu không khí theo tia RI thì nó khúc xạ vào không gian theo tia IS. Như vậy tia nắng truyến đi theo đường nào thì cũng truyền ngược lại theo mặt đường đó.

Đây đó là tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng.

Từ tính thuận nghịch, ta suy ra: n12 = (frac1n_21)

Tính thuận nghịch này cũng biểu thị ở sự truyền thẳng và sự phản bội xạ.

CÂU HỎI (C)

1. Trả lời câu hỏi C1 trang 164 đồ Lý 11

Viết công thức của định phương pháp khúc xạ với những góc bé dại (o).

Trả lời:

Biểu thức định công cụ khúc xạ ánh sáng: (dfracsin isin r = n_21 = dfracn_2n_1\)

Hay (n_1sin i = n_2sin r)

Nếu (i,r o) là: (n_1i=n_2r)

2. Trả lời câu hỏi C2 trang 164 trang bị Lý 11

Áp dụng định khí cụ khúc xạ mang lại trường phù hợp i = 0o. Kết luận.

Trả lời:

Công thức của định công cụ khúc xạ: (n_1sin i = n_2sin r)

Trường phù hợp i = 0o ⇒ r = 0

Kết luận: Tia sáng qua mặt chia cách của hai môi trường xung quanh có phương theo phương vuông góc với khía cạnh phân cách không xẩy ra khúc xạ (hay nói cách khác: Tia sáng qua mặt ngăn cách giữa hai môi trường xung quanh thep phương vuông góc với mặt phân làn thì truyền thẳng)

3. Trả lời câu hỏi C3 trang 164 vật Lý 11

Hãy áp dụng công thức của định giải pháp khúc xạ cho sự khúc xạ thường xuyên vào nhiều môi trường xung quanh có triết xuất lần lượt là: n1, n2,…,nn với có các mặt phân cách tuy nhiên song cùng với nhau.

Trả lời:

Từ hình 26.1, vận dụng định lao lý khúc xạ ta có:

(eginarrayln_1sin i_1 = n_2sin r_1,,,,,,,,,left( 1 ight)\n_2sin i_2 = n_3sin r_3,,,,,,,,,left( 2 ight)\………\n_nsin i_n = n_n – 1sin r_n – 1,,,,,,,,,left( n ight)endarray)

Vì những mặt phân cách tuy nhiên song với nhau nên:

(r_1 = i_2;,,r_2 = i_3;,,i_3 = r_4;…..;r_n – 1 = i_n)

Từ (1); (2); (3)…suy ra:

(n_1sin i_1 = n_2sin i_2 = n_3sin i_3 = n_nsin i_n,)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đó là phần lí giải Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 166 167 sgk trang bị Lí 11 vừa đủ và gọn ghẽ nhất. Nội dung chi tiết bài giải (câu trả lời) các thắc mắc và bài tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 166 thứ Lý 11

Thế như thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? phát biểu định khí cụ khúc xạ ánh sáng?

Trả lời:

– hiện tượng lạ khúc xạ ánh sáng: Khúc xạ tia nắng là hiện tượng lệch phương (gãy) của những tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân làn giữa hai môi trường thiên nhiên trong suốt khác nhau.

– Định lao lý khúc xạ ánh sáng:

+ Tia khúc xạ phía trong mặt phẳng tới (tạo vày tia tới với pháp tuyến) và ở phía bên kia pháp tuyến so cùng với tia tới.

+ với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc cho tới (sini) với sin góc khúc xạ (sinr) luôn luôn luôn ko đổi:

(fracsinisinr) = hằng số

2. Giải bài bác 2 trang 166 đồ dùng Lý 11

Chiết suất tỉ đối n21 của môi trường xung quanh (2) so với môi trường (1) là gì ?

Trả lời:

Ta có: (fracsinisinr) = n21

n21 điện thoại tư vấn là phân tách suất tỉ đối của môi trường xung quanh (2) đựng tia khúc xạ so với môi ngôi trường (1) không tia tới.

– trường hợp n21 > 1 , r 21 i ⇒ môi trường xung quanh khúc xạ (2) chiết quang đãng kém môi trường tới (1).

Chiết suất tỉ đối n21 của môi trường xung quanh (2) so với môi ngôi trường (1) được xem bằng tỉ số phân tách suất hoàn hảo và tuyệt vời nhất của môi trường (2) đối môi trường xung quanh (1) hay tỉ số tốc độ ánh sáng truyền trong môi trường thiên nhiên (1) so với môi ngôi trường (2).

3. Giải bài 3 trang 166 vật Lý 11

Chiết suất tuyệt đối n của một môi trường là gì ? Viết hệ thức liên hệ giữa tách suất tỉ đối và chiết suất hay đối.

Trả lời:

Chiết suất tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một môi trường thiên nhiên là chiết suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên đó so với chân không.

Mối tương tác giữa tách suất tỉ đối và chiết suất tốt đối:

$n_21 = n_2 over n_1$

4. Giải bài 4 trang 166 vật Lý 11

Thế làm sao là tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng?

Chứng tỏ: n12 = (frac1n_21)

Nước có chiết suất là (frac43). Phân tách suất của ko khí so với nước là bao nhiêu?

Trả lời:

Công thức của định nguyên lý khúc xạ: (n_1sin i = n_2sin r)

→ Trường đúng theo i = 0o ⇒ r = 0

Tia sáng qua mặt phân làn của hai môi trường theo phương vuông góc với phương diện phân cách không bị khúc xạ.

Ta có: n12 = (fracsin rsin i) = (frac1left ( fracsin isin r ight )) = (frac1n_21)

Chiết suất của ko khí so với nước: nkk-n = (frac34) = 0,75

?

1. Giải bài 5 trang 166 trang bị Lý 11

Một tia sáng truyền cho mặt loáng của nước. Tia này cho 1 tia bức xạ ở phương diện thoáng với một tia khúc xạ.

Người vẽ những tia sáng này quên ghi lại chiều truyền trong hình 26.7. Tia làm sao dưới đây là tia tới?

A. Tia S1I.

B. Tia S2I.

C. Tia S3I.

D. S1I; S2I; S3I đều hoàn toàn có thể là tia tới.

*

Bài giải:

Ta có:

– Tia S2I là tia tới.

– Tia IS1 là tia phản xạ.

– Tia IS3 là tia khúc xạ.

⇒ Đáp án: B.

2. Giải bài bác 6 trang 166 đồ dùng Lý 11

Tia sáng sủa truyền từ nước cùng khúc xạ ra không khí. Tia khúc xạ và tia phản xạ ở phương diện nước vuông góc cùng với nhau. Nước gồm chiết suất là (frac43). Góc tới của tia sáng là từng nào (tính tròn số)?

A. 37o ; B. 42o; C. 53o

D. Một quý giá khác A, B, C.

Bài giải:

Ví dụ:

*

Ta có:

+ Tia cho tới SI, tia bức xạ IS’ với tia khúc xạ IR.

+ Góc tới, góc phản xạ và góc khúc xạ lần lượt là: (i = widehat SIN;i’ = widehat N mIS’;r = widehat N" mIR)

+ Theo đề bài bác ta có, tia khúc xạ và tia bức xạ ở mặt nước vuông góc cùng nhau ⇒ (widehat S" mIR = 90^0)

Lại có:

(eginarrayli’ + widehat S’IR + r = 180^0\ Rightarrow i’ + r = 180^0 – 90^0 = 90^0endarray)

+ Theo định chế độ phản xạ ánh sáng, ta gồm góc tới bằng góc sự phản xạ (i = i’)

Ta suy ra: (i + r = 90^0 Rightarrow r = 90^0 – i)

+ Theo định điều khoản khúc xạ ánh sáng, ta có:

(eginarrayln_1sin i = n_2mathop m s olimits minr Leftrightarrow dfrac43sin i = 1.sin left( 90^0 – i ight)\ Leftrightarrow dfrac43sin i = cos i Rightarrow an i = dfrac34 Rightarrow i approx 37^0endarray)

⇒ Đáp án: A.

3. Giải bài bác 7 trang 166 thứ Lý 11

Có ba môi trường xung quanh trong xuyên suốt (1), (2), (3). Với cùng góc tới i, một tia sáng sủa khúc xạ như hình 26.8 lúc truyền từ (1) vào (2) và từ (1) vào (3).

*

Vẫn cùng với góc tới i, lúc tia sáng sủa truyền từ (2) vào (3) thì góc khúc xạ là bao nhiêu (tính tròn số)?

A. 22o.. B. 31o. C. 38o.

D. Kế bên được, bởi vì thiếu yếu hèn tố.

Bài giải:

Khi tia sáng truyền từ môi trường (1) vào môi trường (2): n1sini = n2sin45 (1)

Khi tia sáng truyền từ môi trường (1) vào môi trường (3): n1sini = n3sin30 (2)

Từ (1) và (2) ( Rightarrow n_2sin 45 over n_3sin 30 = 1 Rightarrow n_2 over n_3 = sin 30 over sin 45)

Khi tia sáng truyền từ môi trường (2) vào môi trường (3) ta có:

(n_2sin i = n_3mathop m s olimits minr Rightarrow mathop m s olimits minr = n_2 over n_3sin i = sin 30 over sin 45.sin i)

Góc tới i không biết ⇒ ko tính được góc khúc xạ r lúc tia sáng truyền từ (2) vào (3).

⇒ Đáp án: D.

4. Giải bài xích 8 trang 167 đồ Lý 11

Một loại thước được gặm thẳng đứng vào bình nước gồm đáy phẳng, ngang. Phần thước nhô khỏ phương diện nước là 4 cm. Chếch sinh sống trên gồm một ngọn đèn. Nhẵn của thước trên mặt nước lâu năm 4 centimet và sống đáy lâu năm 8 cm.

Tính chiều sâu của nước vào bình. Chiết suất của nước là (frac43).

Bài giải:

Ví dụ:

*

Ta có:

+ Phần thước nhô khỏi mặt nước: SA = 4cm

+ Bóng của thước bên trên mặt nước: AI = 4cm

+ Bóng của thước ở đáy: BC = 8cm.

+ Chiều sâu của nước trong bình: IH

BC = bảo hành + HC ⇒ HC = BC – bh = BC – AI = 8 – 4 = 4cm.

∆SAI vuông tại A, có SA = AI

⇒ ∆SAI vuông cân tại A ( Rightarrow widehat AIS = 45^0 Rightarrow i = 45^0)

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có:

(sin i = nsin r Leftrightarrow sin 45 = displaystyle4 over 3mathop m s olimits minr Rightarrow mathop m s olimits minr = 3 over 4sin 45 )

(Rightarrow r = 32^0)

∆IHC vuông tại H có:

( an r = displaystyleHC over IH Rightarrow IH = HC over mathop m t olimits manr = 4 over an 32 approx 6,4cm)

5. Giải bài bác 9 trang 167 thiết bị Lý 11

Một tia sáng sủa được chiếu tới điểm giữa của khía cạnh trên một khối lập phương trong suốt, tách suất n = 1,50 (Hình 29.6). Tính góc cho tới i lớn nhất để tia khúc xạ vào vào khối còn chạm mặt mặt đáy của khối.

*

Bài giải:

Gọi độ nhiều năm cạnh hình lập phương là a.

Xem thêm: Công Thức Hóa Học Của Quỳ Tím Có Công Thức Là Gì, Công Thức Hóa Học Của Quỳ Tím Là Gì

Theo định vẻ ngoài khúc xạ ánh sáng, ta có: (1.sin i = nmathop m s olimits minr)

Khi (i_max) thì (r_max)

Ta có, (r_max) khi tia khúc xạ cho một đỉnh ở đáy của khối lập phương.

*

Từ hình vẽ, ta có:

(mathop m s olimits min mr_ mmax = dfracOAAI = dfrac0,5 masqrt 2 sqrt a^2 + (0,5 masqrt 2 )^2 = dfrac1sqrt 3 )

( o sin i_ mmax = nmathop m s olimits min mr_ mmax = 1,5.dfrac1sqrt 3 o i_ mmax = 60^0)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần trả lời Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 166 167 sgk đồ gia dụng Lí 11 đầy đủ, ngăn nắp và dễ dàng nắm bắt nhất. Chúc các bạn làm bài bác môn đồ vật lý 11 tốt nhất!