Giải bài xích tập trang 15 bài 3 các phép toán tập thích hợp Sách giáo khoa (SGK) Toán 10. Câu 1: Hãy xác minh ...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 10 bài 1


Bài 1 trang 15 sgk đại số 10

Kí hiệu (A) là tập hợp các chữ cái trong câu "CÓ CHÍ THÌ NÊN", (B) là tập hợp những chữ chiếc trong câu "CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM".

Hãy khẳng định (A cap B,A cup B,Aackslash B,Backslash A)

Giải:

(A= left\textC, Ê, H, I, N, O, T ight\)

(B= leftA, Ă, C, Ê, K, I, G, O, Ô, M, N, S, T, Y ight\)

(Acap B= leftC, Ê, I, N, O, T ight\)

(Acup B= leftA, Ă, C, Ê, G, H, I, K, M, N, O, Ô, S, T, Y ight\)

(Aackslash B=left\textH ight\)

(Backslash A=left\textA, Ă, K, G, Ô, M, S, Y ight\).

 

Bài 2 trang 15 sgk đại số 10

Vẽ lại và gạch chéo cánh các tập đúng theo (A ∩ B, A ∪ B, Aackslash B) (h.9) trong các trường vừa lòng sau.

*

Giải:

a) 

*

b) 

*

c)

 

*

(Acup B)

*

(Acap B)

*

d) 

*

Tập (A) phía trong tập (B) vì vậy (Asubset B) suy ra (Aackslash B=phi)

 

 

Bài 3 trang 15 sgk đại số 10

Trong (45) học sinh của lớp (10A) tất cả (15) chúng ta được xếp một số loại học lực giỏi, (20) các bạn được xếp nhiều loại hạnh kiểm tốt, trong số đó có (10) chúng ta vừa học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi

a) Lớp (10A) tất cả bao nhiêu các bạn được khen thưởng, biết rằng mong mỏi được khen thưởng các bạn đó phải gồm học lực xuất sắc hoặc hạnh kiểm tốt ?

b) Lớp (10A) có bao nhiêu bạn chưa được xếp các loại học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm xuất sắc ?

Giải:

a) điện thoại tư vấn (A) là tập hợp học viên giỏi, (B) là tập hợp học sinh được hạnh kiểm tốt của lớp (10A), thì (A ∩ B=10) là tập thích hợp các học viên vừa giỏi, vừa tất cả hạnh kiểm tốt.

Theo đề bài hy vọng được khen thưởng chúng ta đó phải bao gồm học lực xuất sắc hoặc hạnh kiểm tốt, đề xuất tập hợp học sinh được tán thưởng là (A ∪ B). Số phần tử của (A ∪ B) bằng số phân tử của (A) cộng với số phân tử của (B) trừ đi số phân tử của (A ∩ B) (vì được tính hai lần).

Xem thêm: Nhiệm Vụ To Lớn Nhất Hiện Nay Của Nhân Dân Ta Là Gì ?

Vậy số học viên lớp (10A) được tán dương là:

(15 + trăng tròn - 10 = 25) người.

b) Số các bạn lớp (10A) chưa học giỏi và chưa xuất hiện hạnh kiểm giỏi là số học sinh lớp (10A) không được khen thưởng bằng: