- Chọn bài xích -Bài 1: những định nghĩaBài 2: Tổng với hiệu của nhị vectơBài 3: Tích của vectơ với cùng 1 sốBài 4: Hệ trục tọa độÔn tập chương 1

Xem tổng thể tài liệu Lớp 10: tại đây

Sách giải toán 10 bài bác 1: những định nghĩa giúp đỡ bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 10 để giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và phải chăng và đúng theo logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học bài 1 trang 4: Với nhị điểm A, B riêng biệt ta có được bao nhiêu vectơ tất cả điểm đầu cùng điểm cuối là A hoặc B.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình 10 bài 1

Lời giải

Với hai điểm A, B tách biệt ta có được 2 vectơ gồm điểm đầu và điểm cuối là A hoặc B

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học bài xích 1 trang 5: Hãy nhận xét về địa điểm tương đối của các giá của các cặp vectơ sau:

*

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học bài xích 1 trang 6: khẳng định sau đúng tuyệt sai:

Nếu bố điểm tách biệt A, B, C thẳng sản phẩm thì hai vectơ (AB→ cùng BC→ cùng hướng.

Lời giải

Khẳng định bên trên sai, chúng chỉ thuộc phương, không cùng hướng.

Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học bài xích 1 trang 6: gọi O là trọng điểm hình lục giác rất nhiều ABCDEF. Hãy chỉ ra các vectơ bằng vectơ OA→

Lời giải


*

Vectơ bởi vectơ OA→ là vectơ DO→

Bài 1 (trang 7 SGK Hình học tập 10): Cho tía vectơ a→, b→, c→ phần nhiều khác vectơ . Các xác định sau đúng hay sai?

a) giả dụ hai vec tơ a→, b→ cùng phương cùng với c→ thì a→ với b→ cùng phương.

b) ví như a→, b→ thuộc ngược hướng với c→ thì a→ với b→ cùng hướng.

Lời giải:

a) call Δ1, Δ2, Δ3 lần lượt là giá chỉ của tía vectơ a→, b→, c→

+ Vectơ a thuộc phương với vectơ c ⇒ Δ1 //≡ Δ3

+ Vectơ b thuộc phương cùng với vectơ c ⇒ Δ2 //≡ Δ3

⇒ Δ1 //≡ Δ2

⇒ Vectơ a→ cùng phương với b→ (theo định nghĩa).

b) a→, b→ cùng ngược phía với c→

⇒ a→, b→ phần đông cùng phương với c→

⇒ a→ với b→ cùng phương.


⇒ a→ với b→ chỉ hoàn toàn có thể cùng phía hoặc ngược hướng.

Mà a→ với b→ những ngược phía với c→ cần a→ với b→ thuộc hướng.

Bài 2 (trang 7 SGK Hình học tập 10): trong hình 1.4, hãy chỉ ra những vectơ cùng phương, thuộc hướng, ngược phía và những vectơ bằng nhau.

*

Lời giải:

– những vectơ thuộc phương:

a→ và b→ thuộc phương

u→ cùng v→ cùng phương

x→, y→, w→ và z→ cùng phương.

– những vectơ thuộc hướng:

a→ và b→ cùng hướng

x→, y→ với z→ cùng hướng

– những vectơ ngược hướng:

u→ cùng v→ ngược hướng

w→ ngược hướng với các vec tơ x→, y→ cùng z→

– các vectơ bằng nhau: u→ = v→

Bài 3 (trang 7 SGK Hình học 10): mang lại tứ giác ABCD. Minh chứng rằng tứ giác chính là hình bình hành khi và chỉ khi
*

Lời giải:


*
*

Bài 4 (trang 7 SGK Hình học tập 10):
đến lục giác gần như ABCDEF có tâm O.

Xem thêm: Trường Thpt Ngô Gia Tự Eakar, Nguyễn Tất Thành, Eakar, Trường Thpt Ngô Gia Tự

a) Tìm những vectơ không giống vectơ O→ và cùng phương cùng với vectơ OA→.